avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 603 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Schimbare medic familie
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Schimbare medic familie

Va rog frumos sa imi comunicati care sunt demersurile in vigoare pt schimbarea medicului de familie.
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 22:50, 4 Decembrie 2013
1.) Gasiti un alt medic de familie
2.) C.I in original si copie
3.) Adeverinta de asigurat vizata de Casa de Asigurari de Sanatate.
4.) OPTIONAL: ridicarea dosarului personal de la medicul de familie curent.
Daca nu, acest lucru il poate face si actualul medic, in numele dumneavoastra.
Legislatia prevede urmatoarele:

HG nr. 1389/2010 – Contractul-cadru de acordare a asistentei medicale …
Normele de aplicare: Norma din 20.12.2011 publicata in MO 922bis din 27.12.2011

Anexa 2

ART. 12
Persoanele înscrise care doresc sã îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc sã se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacã. Medicul de familie primitor are obligaţia sã anunţe în scris (prin poştã ) , în maximum 15 zile lucrãtoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacã persoana are obligaţia sã transmitã fişa medicalã în copie certificatã prin semnãturã şi parafã cã este conform cu originalul, prin poştã, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrãtoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacã persoana pãstreazã originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare.
Ultima modificare: Miercuri, 4 Decembrie 2013
ana-cer, moderator
Daca stiu bine,ai dreptul sa schimbi medicul de familie numai dupa 6 luni,de la inscriere.
Asa este, aveti mai jos prevederea legala:

Legea nr. 95/2006:

ART. 218
(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
d^1) sã beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizãrii cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptãţiţi fãrã contribuţie personalã, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
(3) Asiguratii prevazuti in Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, respectiv servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, in conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.....

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Medic familie - fisa medicala poate fi ridicata personal? IuliaIspas IuliaIspas Buna ziua ! Fisa medicala a pacientului, este obligatoriu sa fie trimisa prin posta noului medic de familie sau se poate ridica personal si in ce conditii. ... (vezi toată discuția)
Transfer la un alt medic de familie DumitruIon DumitruIon Vreau sa schimb medicul de familie. Am gasit un alt medic de familie care ma accepta pe listele sale. Actualul medic refuza sa elibereze actele necesare ... (vezi toată discuția)
Nu am acces la fisa medicala... iconita iconita Cum pot sa am aces la fisa medicala de la medicul de familie? Am aflat cu stupoare ca in fisa mea medicala erau trecute diagnostice despre care nu stiam nimic. ... (vezi toată discuția)