avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 525 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Protecţia consumatorului, ... Exista garantie pentru lucrari stomatologice ?
Discuție deschisă în Protecţia consumatorului, garanţii şi probleme asociate produselor şi serviciilor

Exista garantie pentru lucrari stomatologice ?

Salut,

Ma numesc Bogdan Popescu si am inceput un tratament stomatologic desavarsit cu o lucrare protetica din ceramica la un cabinet particular din Braila, momentan cimentata provizoriu. La fixarea ei d-ul dr. a polizat in exces asa incat in momentul de fata eu nu ating in dreapta partea de sus a danturii cu cea de jos si personal consider ca ar trebui sa mi se refaca lucrarea (in valoare de 2.300 RON). Tehnicianul dentar cauta un compromis cu care nu sunt de acord si imi garanteaza (verbal) ca oricand o sa am probleme pot apela cu incredere iarasi la cabinetul lor, dar in timp, stiti cum e...oamenii isi mai schimba echipa, ce mai, alti bani pentru aceeasi distractie.
Intrebarile pe care le pun sunt:
- ca mai toate cabinetele de stomatologie din tara nu au emis nici acestia factura sau bon fiscal, cum ii pot obliga sa-mi ofere aceste documente acum dupa terminarea lucrarii, dupa ce norme/legi ?
- pot sa scot o garantie scrisa de la acest cabinet (destul de cunoscut in oras si nu numai) si pentru ce termen ar fi aceasta garantie ?
Multumesc !

Bogdan Popescu
(0743.108.493)
Cel mai recent răspuns: Florin Lucian Manolescu , Consultant managementul calitatii 14:51, 12 August 2009
Puteti face plangere la protectia consumatorului si la Garda Financiara si Politia Economica .
Orice cabinet stomatologic din tara este obligat sa va elibereze factura si chitanta sau bon fiscal pentru lucrarea efectuata . Beneficiati si de garantie pe care cabientul respectiv este obligat sa v-o dea pentru lucrarea dentara. Perioada de garantie difera in functie de cabinet si de lucrarea efectuata.
Discutati cu doctorul si expuneti-i punctul dvs de vedere . Nu cred ca ii va face placere sa se trezeasca cu toate iorganele de control pe capul lui.
Solicitati-i documente care sa ateste plata efectuata de catre dvs.
SUCCES!
=D>
L. 95/2006 Asigurarea calitatii
ART. 238
Asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza pentru asigurati revine CNAS prin respectarea urmatoarelor masuri:
a) acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori autorizati si evaluati conform legii;
b) existenta unui sistem informational corespunzator asigurarii unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
c) respectarea de catre furnizori a criteriilor de calitate a asistentei medicale si stomatologice, elaborate de catre Ministerul Sanatatii si CNAS;

ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 28 din 25 martie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale***)
(actualizată până la data de 10 aprilie 2009*)
ART. 1
(1) Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală.
ART. 2
Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):
a) comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
b) serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători;
d) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
f) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
g) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
h) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
i) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
l) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
o) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;

Implicit, nu este exceptat de la obligatie. Daca nu e urgent, mai tarziu va citez si din normele specifice de resp a clitatii lucrarilor in stomatologiegodspeed a scris:

...Daca nu e urgent, mai tarziu va citez si din normele specifice de resp a clitatii lucrarilor in stomatologie


Multumesc amandurora si astept cu interes detaliile promise.
MIHAI GRIGORE a scris:

Beneficiati si de garantie pe care cabientul respectiv este obligat sa v-o dea pentru lucrarea dentara. Perioada de garantie difera in functie de cabinet si de lucrarea efectuata.
=D>

Pe ce temei legal ti-ai bazat afirmatia, Mihai ? Cine este in masura/ care este este autoritatea competenta sa evalueze calitatea lucrarii, caci inspectorii OPC ma indoiesc ca pot face distinctia dintre un amalgam sau altul.
Eu am cam ramas cam socata cand am vazut urmatorul text de lege abrogat :
LEGE nr. 136 din 29 ianuarie 1995 (*actualizată*)
privind asigurările şi reasigurarile în România
CAP. III^1
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacisti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale
------------
Cap. III^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 172 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 19 mai 2006.
------------
Cap. III^1 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.

ART. 59^1
Asigurarea de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacisti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale, denumita în continuare asigurare de răspundere civilă medicală, este obligatorie.
Art. 59^1 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007...

Sa inteleg ca lichidatorii sunt obligati sa aiba un contract de raspundere civila, iar medicii nu sunt obligati sa aiba asigurare de malpraxis?

Revenind la intrebari, din pacate, ceea ce am descoperit in privinta cadrului legal aferent nu raspunde in totalitate intrebarii Dvs. :
HOTÃRÂRE nr. 312 din 19 aprilie 1999
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999
CAP. 5
Asistenta medicală ambulatorie stomatologica

ART. 30
Serviciile medicale stomatologice se acorda de către cabinetele de stomatologie şi de serviciile de chirurgie buco-maxilo-faciala, autorizate şi/sau acreditate potrivit legii pentru acest tip de activitate medicală.
ART. 31
Serviciile medicale stomatologice se asigura de către medicii stomatologi, acreditaţi conform legii.
ART. 32
Serviciile medicale stomatologice cuprind servicii stomatologice preventive, corective, curative, lucrări protetice şi urgente stomatologice. Urgentele stomatologice se vor asigura de către medicii stomatologi printr-un sistem organizat de către aceştia, cu avizul caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute prin norme.
ART. 33
Serviciile medicale stomatologice preventive, suportate de casele de asigurări de sănătate, sunt prevăzute la art. 17 din Legea nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 34
Lista serviciilor medicale stomatologice şi a tratamentelor stomatologice decontate de către casele de asigurări de sănătate, precum şi tarifele aferente acestora se stabilesc prin norme.
ART. 35
(1) Tratamentele stomatologice prevăzute la art. 34 se suporta de către casele de asigurări de sănătate, astfel:
a) integral, în cazurile prevăzute de lege;
b) 40% pentru asiguraţii care nu respecta indicaţiile preventive;
c) 60% în cazul asiguraţilor care se prezintă la controalele profilactice impuse de serviciul stomatologic.
(2) Modalităţile de plata în asistenta medicală ambulatorie stomatologica se stabilesc prin norme.
ART. 36
(1) Contractarea serviciilor medicale stomatologice se realizează între casele de asigurări de sănătate şi unitatea stomatologica prin reprezentanţii săi legali.
(2) Fondul pentru asistenta medicală stomatologica reprezintă o cota distinctă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, aferent cheltuielilor materiale şi prestărilor de servicii medicale.
(3) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală ambulatorie stomatologica luând în calcul tarifele pe serviciu stabilite prin norme. Pana la data de 15 a fiecărei luni casele de asigurări de sănătate avanseaza furnizorilor de servicii medicale prevăzute la alin. (1) sumele aferente, urmând ca la finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare, sa facă regularizarea sumelor cuvenite, în funcţie de serviciile efectiv prestate, de tarifele pe serviciu şi de sumele alocate în cursul trimestrului respectiv.

Într-o perioadă şi protecţia consumatorilor se ocupa de cabinetele stomatologice...Încercaţi acolo...Pentru orice fel de servicii se eliberează certificate de garanşie şi,bineînţeles, pe lângă factura şi bonul fiscal...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legislatie medicala nelush2103 nelush2103 As dori sa stiu care este legislatia actuala care reglementeaza relatia pacient - medic de familie, referitor la obtinerea unei programari la medicul de ... (vezi toată discuția)
Schimbare medic familie SGRU2013 SGRU2013 Va rog frumos sa imi comunicati care sunt demersurile in vigoare pt schimbarea medicului de familie. Multumesc! (vezi toată discuția)
Temei legal atributii case judetene de asigurari de sanatate? smeagull smeagull Buna ziua, Poate cineva ma poate ajuta cu un nr./an de act normativ care sa stabileasca atributiile caselor judetene de asig de sanatate? (altul decat ... (vezi toată discuția)