avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 611 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor Ordinul M.F.P. nr. 52/19.01.2012 privind principalele ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

Ordinul M.F.P. nr. 52/19.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale M.F.P.

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. -
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
Art. 2. -
Prezentul ordin se aplica de catre entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.
Art. 3. -
Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. -
(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 3.
Art. 5. -
(1) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) si alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Sistemul de raportare anuala mentionat la alin. (2) se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Entitatile prevazute la alin. (3) intocmesc raportari anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.
(5) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
6) La intocmirea situatiilor financiare anuale prevazute la alin. (5) sunt avute in vedere atat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6. -
Persoanele prevazute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul in Romania care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filialele unei societati-mama cu sediul in strainatate sau filialele filialelor unei societati-mama straine, care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.
Art. 7. -
(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala.
(2) Sistemul de raportare anuala prevazut in anexa nr. 2 se aplica, de asemenea, entitatilor prevazute la alin. (1), precum si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.
(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.
Art. 8. -
(1) Se aproba structura formularelor "Date informative" (cod 30) si "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), prevazute in anexa nr. 3.
(2) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate intocmite la 31 decembrie de entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum si raportarile anuale la 31 decembrie vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).
Art. 9. -
(1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4 si I.1.5 din anexa nr. 1.
(2) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie avand in vedere pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 din anexa nr. 1.
Art. 10. -
(1) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat in anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor isi majoreaza patrimoniul sau capitalul social, dupa caz, cu valoarea acestora, in conditiile legii. Se excepteaza sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor aferente domeniului public, precum si sumele acordate pentru finantarea investitiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.
(2) Operatiunile de majorare a patrimoniului, respectiv a capitalului social cu sumele prevazute la alin. (1), efectuata cu respectarea prevederilor legale, se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Art. 11. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010.
Art. 12. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.
Nr. 52.

Sursa: [ link extern ]


O.M.F.P.52/2011 in format electronic, publicat pe site-ul Monitorului Oficial.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2012

[ link extern ]
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 06:30, 7 Februarie 2012
Documentar fiscal

Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46/19.01.2012 a fost publicat OMFP nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), prin care au fost aduse o serie de precizări referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011 şi a raportărilor anuale la 31 decembrie 2011.

În documentarul fiscal de mai jos, prezentăm o sinteză a acestui act normativ.Prevederi cu caracter general

Potrivit acestor reglementări entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie. Aceşti contribuabili întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale MFP şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unităţile la unităţile teritoriale ale MFP vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, acestea depun o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, la unităţile teritoriale ale MFP, care va cuprinde toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă, conform certificatului de înmatriculare; adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul fiscal/codul unic de înregistrare; capitalul social.

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii cu plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40, în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.

Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR au în vedere, la întocmirea situaţiilor financiare anuale, pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Important! Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP, o raportare anuală.Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

1. Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active - 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă - 7.300.000 euro şi număr mediu salariaţi - 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilanţ, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilanţ prescurtat, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30 şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatoriideterminaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Atenţie! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile HGR nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

2. Pentru entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 auro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind bilanţ simplificat, cod 10, şi cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

Aceste entităţi utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

De asemenea, entităţile care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglemntările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul implificat de contabilitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţilor respective.

Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile HGR nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP sunt următoarele:

- pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie, nu întocmesc situaţii financiare anuale şi situaţii financiare anuale simplificate şi vor depune, la unităţile teritoriale ale MFP, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor.

Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă,

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de MFP şi poate fi procurat direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe websiterile:

- ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile/Situaţii financiare, din prima pagină, meniul superior;

- DGFP Vâlcea, de la adresa www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/Descărcare declaraţii fiscale/ Situaţii financiare, din prima pagină, lateral, dreapta.

Important! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul .zip.

[ link extern ]Bilant (situatii financiare) la 31.12.2011 – aplicatia oficiala de generare a fost publicata

Pe pagina oficiala a ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent pentru generarea Situatiilor Financiare Anuale la 31 decembrie 2011 si Situatiilor Financiare Anuale Simplificate la 31 decembrie 2011 – întocmite de cãtre entitãtile al cãror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic – prevãzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 – text integral – privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportãrilor anuale la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sã depunã la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formã electronicã, având atasatã o semnãturã electronicã extinsã, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupã caz.


[ link extern ]

Aplicatie PDF pentru intocmire bilant la 31.12.2011

[ link extern ]
Multumim, Liviu!
:bow: :)
Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 întocmite de cãtre entitãtile al cãror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevãzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportãrilor anuale la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sã depunã la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formã electronicã, având atasatã o semnãturã electronicã extinsã, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupã caz.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupã caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupã caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitãtii, prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.


[ link extern ] !/

programul asistenta pdf:

[ link extern ]

Ultima modificare: Vineri, 27 Ianuarie 2012
ContSters233047, utilizator
ATENTIE!

In 30 ianuarie 2012 a fost modificata versiunea formularului de depunere a Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2011. Noua versiune o puteti descarca de la aceasta adresa:

[ link extern ]

Incepand cu data de 1 februarie 2012, pentru perioadele de raportare incepand cu anul 2012, toate tipurile de situatii financiare si raportarile anuale se vor putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenta, in format PDF cu fisier xml atasat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghiseu).

Situatiile financiare anuale se vor depune in 150 de zile, calculate de la 31 decembrie 2011, data la care se incheie exercitiul financiar. Conform calculelor noastre, termenul limita pentru depunerea situatiile financiare este 29 mai 2012.

Pentru nedepunerea in termenul legal a situatiile financiare, amenda este cuprinsa intre 300 si 1000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare. Daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda este variaza intre 1000 si 3000 de lei, in timp ce, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, poti plati pana la 4500 de lei, dar nu mai putin de 1500 de lei.www.avocatnet.ro/content/art...
Ultima modificare: Joi, 2 Februarie 2012
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal

Alte discuții în legătură

Bilant on line George Moraru George Moraru Am inteles ca se pot depune bilanturi on-line cu semnatura digitala. Dar notele si alte declaratii se depun in format zip nu mai mare de 10 MB. A aflat cineva ... (vezi toată discuția)
Depunere bilant on-line claudiaP claudiaP Buna dimineata, Spuneti-mi va rog pentru depunerea bilantului on -line anexele mele sunt intocmite in word. Acestea trebuiesc semnate de catre administrator ... (vezi toată discuția)
Bilant de lichidare lavih lavih Regimul Contabil si fiscal a societatilor aflate in lichidare.bilantul societatilor aflate in procesul de dizolvare simultan cu licu hidare 15.12.2011 si ... (vezi toată discuția)