avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 257 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... conditii cenzor
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

conditii cenzor

as vrea sa stiu ce conditii trebuie indeplinite ,din punct de vedere legal,sa fii cenzor al unei asociatii de propietari?
cu stima ,cristi
Cel mai recent răspuns: Adriantot , moderator 17:31, 25 Februarie 2012
Legea 230/2007, legea asociatiilor de proprietari nu prevede in art.33 ce conditii trebuie sa indeplinasca o persoana ca sa fie cenzor ...
Art. 33
(1) Cenzorul sau comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:
a) verifică legalitatea actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor;
b) verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
c) verifică gestiunea financiar-contabilă;
d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri.

(2) Cenzorul sau cenzorii aleşi ai asociaţiei de proprietari pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

(3) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociaţiei de proprietari răspund personal sau în solidar, în faţa legii şi a proprietarilor, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

Insa in NORMELE METODOLOGICE din 19 decembrie 2007 de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se dispune la art.19 alin.2 ca, comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, care trebuie sa aiba cel putin studii medii.
• În conformitate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, cu modificările şi completările ulterioare: „Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de proprietari, persoană fizică ori juridică de specialitate, pe bază de contract sau convenţie de prestări de servicii”.
• Atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească cenzorul sau comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007, sunt:
„a) verifică legalitatea actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi a regulamentelor;
b) verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
c) verifică gestiunea financiar-contabilă;
d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri”.
• Alin. (2) al aceluiaşi art. 21 din Legea nr. 230/2007 dispune că „Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie să aibă cel puţin studii medii”, însă art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată prevede că „Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată de către experţii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi experienţă în activitatea fianaciar – contabilă de cel puţin 5 ani, precum şi societăţile comerciale membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România”.

Având în vedere că reglementarea specifică sectorului permite şi angajarea persoanelor cu studii medii, pentru asigurarea unui standard minim de calitate reiese că activitatea poate fi desfăşurată de către o persoană fizică sau juridică de specialitate membră a C.E.C.CA.R

udau_1966 a scris:
ce conditii trebuie indeplinite ,din punct de vedere legal,sa fii cenzor al unei asociatii de propietari?

O persoana poate deveni cenzor intr-o asociatie de propriertari in conditiile in care:
1. este ales de adunarea generala, dintre membrii asociatiei
sau
2. este angajat de comitetul executiv, din afara asociatiei

O persoana poate ocupa functia de cenzor, conditionat de studii, daca:
1. are cel putin studii medii, in cazul cand este ales dintre membrii asociatiei
sau
2. are studii de specialitate in domeniu financiar-contabil (membru CECCAR) daca este angajat de comitetul executiv din afara asociatiei.

O alta conditie ce este la latitudunea adunarii generale este obligativitatea constituirii de garantii de catre cenzor. Adunarea generala poate hotari ca cenzorul sa garanteze sau nu ca si administratorul.

Atributiunile, sarcinile, limtele de competenta ale cenzorului asociatiei au fost prezentate, pe scurt, conform legii, in mesajele anterioare.~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Comisia de cenzori si presedinte brgp123 brgp123 Va rog sa-mi spuneti daca o comisie poate fi formata dintr-o singura persoana, cenzorul poate fi si contabil, cenzorul poate fi si administrator, ... (vezi toată discuția)
Studiile cenzorului asociatiei de proprietari ales si angajat extern cyan cyan Am cautat pe forum discutii privind studiile cenzorului asociatiei de proprietari si am observat ca parerile sunt impartite avand in vedere ambiguitatea din ... (vezi toată discuția)
Cenzor asociatie proprietari,adunare generala elevic elevic Va propun spre dezbatere urmatoarea situatie: In data de 12 martie este convocata adunarea generala a asociatiei.Conform legislatiei in vigoare cenzorul ... (vezi toată discuția)