avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 651 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Cum se declanseaza procedura de faliment?
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Cum se declanseaza procedura de faliment?

Procedura de faliment este declansata de administrator sau alte organe? Si in ce conditii? Multumesc
Ultima modificare: Luni, 17 Noiembrie 2008
otylya, utilizator
Cel mai recent răspuns: MARIA PANDURU , Avocat 18:42, 18 Noiembrie 2008
Procedura poate fi declansata si de societatea aflata in stare de insolventa, printr-unul din organele abilitate. Ar trebui realizata o adunare a asociatilor in care sa se decida declansarea procedurii si mandatarea administratorului sau a altei persoane pentru a o indeplini. Iata ce ar trebui sa cuprinda cererea:

Art. 27. - (1) Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
(2) Va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.
(3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.
(4) Introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite.
Art. 28. - (1) Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:
a) bilanţul certificat de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;
d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive;
e) o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie;
f) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
g) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;
h) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu iniţierea procedurii simplificate;
i) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;
j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
k) o declaraţie pe propria răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996 şi că administratorii, directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
l) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piată reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise.
(2) Dacă debitorul nu dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) şi h), va putea înregistra acea informaţie la tribunal în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi considerată o recunoaştere a stării de insolvenţă a patrimoniului său, caz în care judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de intrare în procedură simplificată, conform art. 1 alin. (2) lit. c) sau d).
Art. 29. - (1) În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandită, acea cerere nu va fi considerată ca fiind făcută şi de asociaţii cu răspundere nelimitată ori, în condiţiile art. 31-33, şi împotriva lor.
(2) O cerere introdusă de un asociat cu răspundere nelimitată ori împotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau în comandită din care face parte.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, în privinţa cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.
Art. 30. - Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, precedenţi hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuşi unei astfel de proceduri.


Pentru mai multe amanunte consultati legea insolventei, 85/2006. Este recomandat sa discutati si cu un avocat in prealabil despre efectele si riscurile acestei proceduri.
In cazul in care debitorul se afla in stare de insolventa, este de obligatia sa sa ceara declansarea procedurii falimentului prin cerere adresata tribunalului in raza caruia se afla sediul societatii. Cererea este semnata de catre reprezentantii legali ai debitoarei aflate in insolventa.

In practica aceasta obligatie este foarte rar respectata, astfel ca se ajunge la situatia in care un creditor detinator al unei creante de peste 10.000 de lei, certa, lichida si exigibila, sa ceara Tribunalului declansarea procedurii insolventei.
Conditia pentru declansarea procedurii insolventei este existenta starii de insolventa - creante certe lichide si exigibile mai vechi de 30 de zile si mai mari de 10.000 de lei. In cadrul procedurii se intra ulterior in faliment, in cazul in care nu se achita creantele si nu se poate trece la reorganizarea activitatii. Din acel moment administratorul judiciar devine lichidator judiciar si purcede la lichidarea averii firmei pentru indestularea creditorilor de pe tabloul definitiv de creante.
Procedura insolventei poate fi declansata la cererea oricarui creditor indreptatit, care detine asupra patrimoniului societatii in cauza o creanta certa lichida si exigibila al carei cuantum se ridica la suma de 10.000 ron.
Declansarea procedurii falimentului poate fi formulata si de reprezentantul legal al societatii debitoare care constata aparitia starii de insolventa iminenta asupra patrimoniului societatii respective.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cerere de insolventa adina i adina i Am citit aproape toate mesajele referitoare la insolventa si am nevoie de putin ajutor Am un SRL cu datorii la stat care nu mai are activitate de aproape 2 ... (vezi toată discuția)
Pot sa cer insolventa firmei mele? glo glo am o societate comerciala si sincer sa fiu nu merge. am datorii ? facturi neplatite de peste 6 luni. mai mult decit atit am avut un control si a mai ... (vezi toată discuția)
Care sunt pasi facuti de o firma ca sa isi declare insolventa ContSters266112 ContSters266112 Buna dimineata, Care sunt pasii pe care trebuie sa ii faca o firma pentru a-si declara insolventa? Se poate cere in aceiasi zi insolventa si ... (vezi toată discuția)