avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 779 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Expertize judiciare şi ... Procedura de efectuare a unei expertize tehnice ...
Discuție deschisă în Expertize judiciare şi extrajudiciare

Procedura de efectuare a unei expertize tehnice judiciare

In forum am intervenit in multe discutii legate de expertiza tehnica judiciara, de onorariul expertilor/ specialistilor tehnici judiciari, de costurile unei expertize tehnice judiciare (inclusiv cheltuieli de deplasare, cazare, diurna), de taxele si impozitele platite de catre expert/ specialist in urma efectuarii unei expertize intr-un dosar.
Anexez un material, spre dezbatere si completare, in ideea ca daca se va considera util, materialul poate fi trimis la ministerul justitiei.
Precizez ca in urma cu cca. 1 an, un material similar, care contine aproape 90 % din continutul acestui material l-am trimis prin posta la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, din cadrul MJ. Putine lucruri s-au rezolvat in aceasta perioada. Se asteapta probabil aplicarea noului cod de procedura civila.
Expertiza tehnica judiciara trebuie avuta in vedere, in prim plan, dupa parerea mea, pentru eficientizarea actului de justitie.
Trebuie sa mai precizez, ca in urma cu 10 luni am fost radiat, la cerere, de pe lista specialistilor tehnici judiciari, deoarece nu am fost dispus sa mai platesc amenzi judiciare in conditiile in care nu aveam timpul necesar sa depun la termen toate expertizele, in dosarele in care eram nominalizat, in toata tara.
La termenele de judecata aveam grija sa anunt de fiecare data, motivat, instanta, de ce nu pot sa depun expertiza tehnica dispusa.

PROCEDURA PRACTICA DE DESFASURARE A UNEI EXPERTIZE TEHNICE

1. Activitatile desfasurate in cadrul unei expertize tehnice in orice specialitate presupune:
-primirea prin posta de catre expert/ specialist a adresei de desemnare, de catre instanta/ parchet, in dosar, pentru nominalizare sa efectueze expertiza tehnica,
-analizarea dosarului cauzei, la sediul instantelor/ parchetelor si copiere la xerox documente din dosarul cauzei, necesare redactarii raportului de expertiza tehnica, la domiciliul expertului/ specialistului, unde acesta detine legislatia aplicabila, arhiva electronica si arhiva scrisa, respectiv aparatura de lucru necesara (calculator, imprimanta, camera foto digitala, xerox, fax, etc.),
-nota scrisa privind evaluarea provizorie a costurilor expertizei tehnice (onorariu provizoriu apreciat ca necesar de catre expert/ specialist, apreciere cheltuieli care urmeaza a fi efectuate pentru derularea expertizei - inclusiv deplasare, cazare, diurna, materiale consumabile pentru intocmire raport de expertiza, etc., taxe si impozite care urmeaza a fi platite de catre expert/ specialist, aplicate la venitul provizoriu al expertului/ specialistului, ca urmare a efectuarii expertizei tehnice in dosarul respectiv), care se depune la instanta/ parchet, cu numar de inregistrare, pentru a fi prezentata partilor implicate in dosar,
-costurile provizorii ale intocmirii raportului de expertiza tehnica se vor depune prin cec in contul Biroului local pentru expertize tehnice,
-documentarea expertului/ specialistului la domiciliul acestuia, asupra legislatiei in vigoare, aplicabile in dosar,
-formularea unor adrese de convocare parti in proces, la intalnirea cu expertul/ specialistul si pentru prezentarea altor documente (nominalizarea acestora) decat cele existente la dosarul cauzei,
-trimiterea prin posta cu confirmare de primire a adreselor de convocare, a partilor, respectiv prin fax/ e.mail cu solicitare de confirmare de primire, primire confirmare de la cei convocati,
-intalnirea/ intalnirile specialistului, cu partile implicate in proces (la aceeasi data sau la date diferite, dupa caz, dupa 7-10 zile, de la trimiterea adreselor de convocare), de regula la sediul paratului, din localitatea unde acesta isi are sediul principal si/ sau sediile secundare,
-de cele mai multe ori sunt necesare intalniri repetate, deoarece partile nu prezinta toate documentele solicitate prin adresele de convocare,
-studierea de catre expert/ specialist a tuturor documentelor aflate la dispozitie si redactarea raportului de expertiza tehnica, la domiciliul expertului/ specialistului,
-depunerea raportului de expertiza tehnica la instanta/ parchet, la sediul acestora (cu numar de inregistrare) sau trimiterea prin posta, cu adresa recomandata/ confirmare de primire, dupa caz,
-o data cu raportul de expertiza tehnica se depune si nota scrisa pentru evaluarea finala a costurilor expertizei tehnice (onorariu definitiv expert/ specialist, cheltuieli efectuate - inclusiv deplasare, cazare, diurna, materiale consumabile pentru intocmire raport de expertiza, etc., taxe si impozite platite de catre expert, aplicate la venitul expertului/ specialistului, ca urmare a efectuarii expertizei tehnice in dosarul respectiv),
-lamuriri suplimentare si eventuale completari, la raportul de expertiza tehnica (solicitate de catre partile in proces, instanta/ parchet), formularea acestor lamuriri in scris si depunerea la instanta/ parchet, cu numar de inregistrare,
-formularea unor adrese (de multe ori repetate) ale specialistului catre instante/ parchete, pentru ca acestea sa se pronunte asupra raportului de expertiza tehnica si sa transmita documentele necesare, la biroul local pentru expertize tehnice, in vederea intocmirii facturii de catre specialist, pentru incasarea onorariului definitiv si a cheltuielilor efectuate pe parcursul derularii activitatii de expertiza tehnica).
2. In conditiile susmentionate este utila stabilirea unei proceduri de catre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru detalierea art. 15 din OG nr.2/ 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa flexibilizeze activitatea, tinand cont de:
-capacitatea de lucru, lunara, a expertului/ specialistului, in ceea ce priveste timpul afectat efectuarii expertizei tehnice, in fiecare dosar,
-obligatia efectuarii expertizei tehnice, numai in judetul de domiciliu al expertului/ specialistului si respectiv, in afara judetului de domiciliu, numai in limita timpului disponibil, dupa aprecierea expertului/ specialistului,
-este/ nu este, obligatorie/ prioritara, efectuarea expertizei tehnice pe raza judetului de domiciliu al expertului/ specialistului,
-sporirea numarului expertilor/ specialistilor, pe specialitati (in prezent, de exemplu, in specialitatea protectia muncii, sunt activi 7 specialisti, din care 4 in Bucuresti),
-timpul necesar transmiterii prin posta a adreselor de convocare a partilor, la intalnirea cu expertul/ specialistul,
-expertul/ specialistul sa aiba posibilitatea sa aprecieze daca este utila sau nu intalnirea sa, fizica, cu partile implicate in proces sau este suficient, doar sa solicite si sa primeasca prin posta, completarea documentelor utile intocmirii raportului de expertiza tehnica,
-intalnirea fizica a expertului/ specialistului cu partile implicate in proces sa nu mai fie obligatorie, deoarece necesita deplasari suplimentare ale expertului/ specialistului, la sediul paratului, la sediile secundare (de multe ori in alte judete, decat sediul principal),
-ca alternativa de lucru, posibilitatea convocarii partilor in proces, la intalnirea cu expertul/ specialistul, la sediul/ domiciliul acestuia, nu la sediul paratului,
-posibilitatea ca dosarele existente la instante/ parchete sa fie xerocopiate si trimise expertului/ specialistului, prin posta, o data cu desemnarea acestuia sau la solicitarea expresa a acestuia, adresata instantei/ parchetului,
-stabilirea obligatorie de catre instante/ parchete, o data cu onorariul provizoriu al expertului/ specialistului si a avansului provizoriu, de cheltuieli pentru deplasarea, cazarea, diurna expertului/ specialistului, la solicitarea acestuia, in urma unei evaluari corecte, virarea de catre cei carora le-a dispus instanta/ parchetul, a onorariului provizoriu si a avansului de cheltuieli, in contul biroului local de expertize tehnice, din judetul de domiciliu al expertului/ specialistului, punerea avansului de cheltuieli, la dispozitia expertului/ specialistului, la data desemnarii/ acceptarii acestuia, pentru efectuarea expertizei tehnice,
-precizarea expresa, ca instanta/ parchetul trebuie sa transmita documentele prevazute de lege, la biroul local pentru expertize tehnice judiciare, din judetul de domiciliu al expertului, la data inregistrarii primirii raportului de expertiza tehnica, pentru ca expertul/ specialistul sa intre in posesia onorariului definitiv si dupa caz, a diferentei de avans de cheltuieli.
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 17:37, 10 Martie 2023
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
In principiu procedura de efectuare a unei expertize tehnice descrisa de Dvs. se aplica in toate judetele, cu unele exceptii.
La noi in judet rapoartele de expertiza se depun la biroul local pentru expertize judiciare, impreuna cu nota de evaluare a onorariului (final) si actele justificative pentru plata onorariului provizoriu. Rapoartele de expertiza se trimit la beneficiari de catre biroul de expertiza.
Convocarea partilor de catre expert se face numai daca este necesara o lucrare la fata locului (vizionarea unui autoturism, masurarea unui teren, etc.). In restul cazurilor nu fac convocarea, specificand acest fapt in raportul de expertiza.
Cred ca in postarea Dvs. s-a strecurat o greseala care poate fi interpretat gresit. Toate partile se convoaca la aceeasi data si ora si in acelas loc. Daca sunt necesare mai multe convocari procedura se repeta cu toate partile din dosar.
Cred ca nu este bine sa se faca doua evaluari ale onorariului: unul provizoriu si unul final.
De altfel, mica reforma in justitie prevede ca inaintea desemnarii unui expert acesta sa convoca la sediul instantei impreuna cu partile, ocazie cu care se discuta, printre altele, termenul in care se poate efectua expertiza si onorariul final. Din pacate, la noi in judet nu se aplica aceasta procedura.
Din cauza reducerii cheltuielilor prioblema xerografierii dosarul si transmiterea acestui expertului nu o vad realizabila.
La parchete nu este admisa copierea dosarului de catre expertul desemnat de parte, pe cheltuiala sa. Aici ar trebui ca forurile competente sa reglementeze aceasta problema in sensul admiterii dosarului de catre expertul desemnat de parte.
Buna ziua.
Acest subiect ,, spinos'' este aplicabil de fiecare instanta cum doreste. Conform prevederilor Ordonanta nr. 2/2000, privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara26 din 25/01/2000; Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr208/2010;Legea nr. 208/2010 e a fost adoptata de Parlamentul Romanie11 noiembrie 2010 ; lucrurile sunt foarte clare am depus la instante(judecatorie, tribunal) de comunicare un model pe care il reproduc mai jos:

MODEL
Ministerul de justitie
Judecatoria/Tribunalul………………………..
Nr………./……../…………..
Catre,
Expert…………………………………………….
Judecatoria………………..Dosar……………………………Termen………………

a) Prin prezenta va facem cunoscut ca a-ti fost numit sa intocmiti Raportul de expertiza tehnica judiciara specialitatea ……………………............... . In acest dosar se vor mai efectua expertize tehnice judiciare in specialitatile: …………………………,……………………… …………………………
Centralizarea va fi intocmita de catre expertul……………………………………,
specialitatea……………………………………..
b) Dosarul nr. ……………………al Judecatoriei/Tribunalul ………………..………
c) Partile din dosar sunt urmatoarele :
…………………………..strada ……………..nr……bloc…scara….etaj…
apart………..Cod postal…………… telefon………………….
…………………………..strada ……………..nr……bloc…scara….etaj…
apart………..Cod postal…………… telefon………………….
…………………………..strada ……………..nr……bloc…scara….etaj…
apart………..Cod postal…………… telefon………………….
d) Prin incheerea de principiu din data de………………………. a-ti fost numit sa intocmiti Raportul de expertiza tehnica judiciara .Obiectul dosarului…………………
e) Obiectivele expertizei conform I.A.P. din data de ………………….sunt urmatoarele :
1.……………………………………….
2.…………………………………………
3.………………………………………..
4…………………………………….
f) Termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiza este …………….
g) Suma stabilita cu titlu de onorariu provizoriu este de ……………lei
h) Suma stabilita cu titlu de cheltuieli provizorii este de ……………lei
Sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu si cheltuieli provizorii, au fost platite in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare de catre …………….. …………cu chitanta nr. …………………….din data ………………...
…………….. …………cu chitanta nr. …………………….din data ………………...Presedinte Grefier de sedinta
…………………………….. ………………………………………

Data…………….

Dar tot degeaba , numai unele instante au trecut la respectarea prevederilor legale.(deci legislatie este - dar nu se respecta).

Privitor la expertii asistenti sau experti parte; am intocmit un model de contract ce trebuie depus in instanta.
,,Art. 18. - (1) Partea interesata are dreptul sa solicite ca pe langa expertul tehnic judiciar numit sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, si un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta si incuviintat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, in calitate de consilier al partii, din categoria persoanelor prevazute la art. 11—14.
(2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte in conditiile alin. (1) trebuie sa detina aceeasi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei. Daca acest lucru nu este posibil, se va avea in vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participa la efectuarea expertizei in calitate de consilier al partii sa fie inrudita cu cea a expertului tehnic judiciar numit si sa apartina aceluiasi domeniu.
(3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participa la efectuarea expertizei in conditiile alin. (1) este stabilit de parte si de expert, de comun acord, in temeiul raporturilor contractuale dintre acestia, si este platit acestuia de catre partea care l-a nominalizat.
(4) Un exemplar original al documentului care face dovada relatiilor contractuale dintre parte si expertul tehnic judiciar sau specialistul care participa la efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1), precum si a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de catre expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.”

MODEL
CONTRACT * (persoana fizicã)
De prestari de servicii, in calitate de expert tehnic judiciar desemnat de parte
Nr 0 /……………………

Cap.A.PARTILE CONTRACTANTE :

BENEFICIAR dl./dna,………………………………………………………………………………...,identificat/a prin BI/CI, seria .......... numarul………………… eliberata de ……………………………………la data de………………………cu domiciliul in orasul/municipiul …………….……………………………, satul…………………………. comuna …………………………strada……………………………………,. bloc ………… scara……..… etajul ………apartamentul …………, cartier………………………...…, sector………… judetul……………………… cod postal…………………………,
telefoane : ………………….. ………………………………………………………………………………… în calitate de reprezentant legal al beneficiarului şi

PRESTATOR, reprezentat prin ..........................................cu domiciliul in Buzãu, Micro 5, Bloc 30, Sc. A, Ap. 16, C.P. 120056, telefoane : 0238/……………şi 0723/………………, în calitate de expert tehnic judiciar în specialitatea construcţii si evaluari imobiliare, avand Legitimaţia nr........................., aflat în evidenţa Biroului Local de Experitizã al Tribunalului Buzãu, expert tehnic judiciar desemnat de parte, a intervenit urmatorul contract .

Cap.B.OBIECUL CONTRACTULUI

Desemnarea domnului …………………………..pentru a participa la masuratorile , constatarile si elaborarea Raportului de expertiza Tehnica Judiciara intocmit de expert tehnic judiciar desemnat de instanta de judecata în dosarul ...................................................................... a Judecatoriei/Tribunalului .................................prin încheierea şedinţei din........................................,

Cap.C.VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea prestatiei este de ………………………………………………..lei, conform Anexei nr.1 la prezentul contract.

Cap.D.TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se va derula pe o perioada de ………………………………………... de la data semnarii lui , cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.
Cap.E. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PARTILOR CONTRACTANTE

1.Obligatiile Prestatorului
iii. Prestatorul se obliga sa duca la indeplinire obiectul prezentului contract.
Prestatorul in calitate de expert tehnic judiciar desemnat de parte va participa la masuratorile ,constatarile si elaborarea Raportului de expertiza Tehnica Judiciara intocmit de expert tehnic judiciar desemnat de instanta de judecata în dosarul............................a Judecatoriei/Tribunalului..........................................prin încheierea şedinţei din..................................,
iv. Prestatorul se obliga ca masuratorile , constatarile si elaborarea Raportului de expertiza Tehnica Judiciara se vor desfasura in concordanta cu normele in vigoare existente la data elaborarii si derularii contractului.

2.Obligatiile Beneficiarului
iii. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toata documentatia stabilita de comun accord pentru elaborarea Raportului de expertiza Tehnica Judiciara.
iv. Beneficiarul se obliga sa vireze in termen de 5(cinci) zile de la semnarea prezentului contract suma stabilita la capitolul ,,C’’de …………………………………..…..lei in contul Biroului Local de Experitizã al Tribunalului Buzãu deschis la CEC Bank : *contul colector al Biroului local de expertize Buzau nr: COD IBAN RO45CECEBZ0169RON0483499 *contul curent nr: COD IBAN RO71CECEBZ0137RON0162768 COD FISCAL 4646960,,cu mentiunea ,, onorariu expert parte”. Beneficiarul va remite prestatorului o xerocopie dupa actul de plata .
v. Pentru locatiile aflate in afara domiciliului Prestatorului, Beneficiarul va pune la dispozitie miloacele de transport adecvate si va suporta separat cheltuielile de diurna si cazare, (cheltuieli suplimentare stabilite de comun accord).

Cap.E. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract înceteaza la :
c) La data expirarii contractului.
d) In cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale.

Cap.F. DISPOZITII FINALE

a) Prezentul contract reprezinta vointa partilor si este in conformitate cu legislatia in vigoare
b) Modificarea contractului este posibila numai prin act aditional semnat de ambele parti contractante
c) Neintelegerile partilor izvorâte din aplicarea contractului vor fi solutionate pe cale amiabila , iar când acest lucru nu este posibil competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti de domiciliu a prestatorului.
*Onorariu stabilit in baza Ordonanta nr. 2/2000, privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara -Legea 208/2010 (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 25/01/2000) ;CAPITOLUL III-Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara Art. 18. – paragrafele (1,2,3,4),art. 19 si art .20 .
Buzau …………………….
Incheiat in doua exemplare originale

BENEFICIAR, PRESTATOR,
Expert tehnic judiciar
………………………………………. ……………………………………….
ANEXA 1 la CONTRACT
de prestari de servicii, in calitate de expert tehnic judiciar desemnat de parte
Nr …………./……………………

Nota de evaluare a onorariului
In conformitate cu Legea nr.208/11.11.2010 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 2/2000, articolul 22, aliniatul (2)

:

CALCULUL DE ONORARIU
A.CHELTUIELI NEIMPOZABILE
1 Corespondenta
3 set x 2 buc . x 5.20 31.00
2 Copii xerox
4set. x 20 pag./set x 0.30 24.00
3 Redactare
20pag x 3.00 lei/pag 60.00
4 Deplasare Buzau – Magura tur -retur 60 km
2 x 60 km x 7 l/100 km x 5 lei/l 42.00
5 Rechizite + buletine E.T.R. 23.00
TOTAL A 196.00
B.CHELTUIELI IMPOZABILE
1 Consultare arhiva 1 ore
2 Cercetare + masuratoare teren 6 ore
3 Document. +elab. raport de expertiza 14 ore
Total 21 ore
TOTAL B 21 ore x 35 lei/ora 735.00

C.RETINERI LEGALE
1 Ministerul de Justitie 735 x 10% 74.00
2 Ministerul de Finante 662 x 16 % 106.00
3 Sanatate 556 x 5.5 % 306.00
TOTAL C 485.00
TOTAL ONORARIU BRUT CALCULAT(A+B+C) 1400.00Buzau …………………….
Incheiat in doua exemplare originale


BENEFICIAR, PRESTATOR,
Expert tehnic judiciar
………………………………………. ……………………………………….

ATENTIE !!!!!!!!!!!! cele prezentate mai sus sunt modele si cu ajutorul dumneavoastra se pot aduce imbunatatiri
Va multumesc pentru intelegere.
Marin Baescu-21.05.2012
Interesante modelele de contract ale dlui. Marin Baescu.
Cateva mentiuni le consider utile:
1. La calculul retinerilor legale trebuie adaugat - pensie 10,5 % daca expertul este salariat sau 7,5 % daca expertul este pensionar (diferenta de 3 % reprezinta pensii private obligatorii, numai pentru salariati), somaj 1 % (daca expertul este salariat).
2. Onorariul trebuie apreciat de catre fiecare expert/ specialist in functie de volumul de lucru la expertiza, de activitatile desfasurate, de specializarea expertului/ specialistului. Aprecierea orara este greu de facut si la fel onorariul pe ora efectiva de lucru.
Un exemplu: intr-un dosar in care se analizeaza 30 de carti de munca pentru a stabili respectarea incadrarii de catre angajator, a lucratorilor, in grupe de munca, volumul de munca este mult mai mare decat intr-un dosar in care instanta intreaba expertul/ specialistul in camera de consiliu, daca art. .... este cel potrivit pentru incadrarea dlui. X in grupa a 2-a de munca.
3. Evaluarea costurilor expertizei de catre expertul/ specialistul desemnat de catre instanta/ procuror sa efectueze expertiza tehnica judiciara trebuie facute inainte de a se apuca de lucru, pentru ca instanta/ procurorul sa se pronunte asupra costurilor si pentru ca ulterior sa nu se iveasca discutii. Daca instanta/ procurorul/ partile in proces nu sunt de acord cu costurile expertizei, atunci instanta sa contacteze un alt expert/ specialist (asa se practica in tarile civilizate).
4. Nu intotdeauna partea in proces caruia i s-a aprobat efectuarea expertizei tehnice dispune de mijloace de transport, cazare, etc. pentru expert/ specialist. Se pot crea si animozitati, referitor la corectitudinea expertului/ specialistului, daca una din parti il plimba cu masina, ii rezerva loc la hotel si palteste hotelul cu cec emis de o firma care apartine partii respective in proces. Corect este sa se deconteze in avans cheltuielile de deplasare (la alegere, cu masina proprie sau cu mijloace de transport comune), cazarea, diurna. Suma respectiva sa fie la dispozitia expertului/ specialistului, cand acestuia i se incredinteaza expertiza de catre instanta. Banii pot fi alocati din cei 10 % perceputi de catre MJ si apoi recuparati de la partea care a platit cheltuielile de judecata.
Buna ziua.
Fac mentiunea ca modele sunt orientative si sunt convins ca se pot aducefoarte multe imbunatatiri.
Din punct de vedere al costurilor expertizei si plata cu ora este orientativa. se pot gasi destule modalitati pentru a calcula costul unei expertize.
Plata cheltuielilor aferente deplasarilor,(diurna, cost transport, hotel, etc..)trebuie suportata de parti si poate fi solicitata de expert ca avans din costul expertizei.Cota de 10% pt. M.J.are alta destinatie.
Referitor la ,, Evaluarea costurilor expertizei de catre expertul/ specialistul desemnat de catre instanta/ procuror sa efectueze expertiza tehnica judiciara trebuie facute inainte de a se apuca de lucru, pentru ca instanta/ procurorul sa se pronunte asupra costurilor si pentru ca ulterior sa nu se iveasca discutii. Daca instanta/ procurorul/ partile in proces nu sunt de acord cu costurile expertizei, atunci instanta sa contacteze un alt expert/ specialist (asa se practica in tarile civilizate).'' se poate constata ca ropmania nu face parte din TARILE CIVILIZATE si stai la mila judecatorului ,procurorului sau executorului judecatoresc pentru a suplimenta onorariul. Este o lipsa de respect pentru meseria de ,,expert tehnic judiciar" ca sa nu fie recunoscta munca la adevarata ei valoare.De ce la avocati se poate????????- pentru ca mai provin si din randurile judecatorilor sau procurorilor!?!?
Va multumesc.
Marin Baescu

1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Scopul lansarii discutiei de catre mine a fost sa ajutam MJ sa transforme activitatea de expertiza tehnica din temelii, dupa modelul tarilor civilizate, iar expertul/ specialistul tehnic judiciar sa devina un profesionist adevarat si de ce nu specializarea sa o meserie din care sa poata trai decent, fara a fi nevoit sa faca expertize pentru a-si completa salariul de bugetar sau pensia diminuata ilegal de catre stat.
Astazi cei 10 % perceputi de catre MJ au alta destinatie, daca nu stiti se duc la gramada la bugetul de stat si nimeni nu mai stie ce se face cu ei. O mica parte din multele milioane colectate se intorc abia de vreo 2 ani la MJ, respectiv la Biroul central pentru expertize tehnice, pentru a fi utlizati pentru imbunatatirea activitatii de expertiza tehnica judiciara. Ca acesti bani sunt doar un mizilic, se vede, activitatea de expertiza se misca greu, mai mult bate pasul pe loc. Doar in ultimul an au fost organizate examene pentru 2-3 specializari si autorizare de noi experti tehnici si cateva interviuri pentru specialisti tehnici.
Propunerea mea de a se da pentru deplasare, diurna, cazare, in cazul expertizelor care se fac in alte localitati decat cea de domiciliu a expertului, initial din fondul de 10 % perceput de MJ si apoi a fi recuperati banii integral de la partea careia i s-a incredintat expertiza mi se pare a fi o solutie corecta pentru ca expertii/ specialistii pacaliti sa se duca pe banii lor in alta localitate pentru a se pronunta in sala de consiliu sau pentru a efectua intalnirea cu partile in proces si a vedea dosarul cauzei, sa aiba garantia recuperarii banilor cheltuiti din propriul buzunar.
Daca cineva face o statistica se va observa in afara de faptul ca la nivel de tara sunt foarte putini experti/ specialisti, iar media de varsta a expertilor/ specialistilor tehnici judiciari, in special in domenii mai greu de digerat, cu volum mare de munca pentru fiecare expertiza tehnica (protectia muncii, psi, mediu, inginerie specifica pe domenii distincte, etc.), este de peste 60 de ani.
Cu cat bor fi expuse mai multe pareri si vor aparea propuneri pertinente, cu atat vom putea sa promovam prin avocat.net un document eligibil si util pentru MJ, desigur daca decidentii din magistratura vor considera ca putem fi luati in seama.

Alte discuții în legătură

Taxe expertize florescu58 florescu58 Doresc sa aflu , daca taxele pentru expertize ( contabila , auto , imobiliara , valoarea unui teren ) in cazul partajului sunt fixe sau difera in functie de ... (vezi toată discuția)
Ce documente prezinta expertul? OvidiuDanut OvidiuDanut Va salut! Am studiat Ordonanta 2 / 2000 dar nu am gasit nimic in sensul acesta. Un expert desemnat de instanta pentru efectuarea unei expertize judiciare, ... (vezi toată discuția)
O analizã din perspectiva practicienilor a noilor reglementãri privind expertizele judiciare. ASOCIATIA PROFESIONALA A EXPERTILOR JUDICIARI CAB ASOCIATIA PROFESIONALA A EXPERTILOR JUDICIARI CAB [b]Mica reformă in materie civilă.[/b] Modificări in privinţa modului de administrarea probei cu expertiza judiciară. [b]O analiză din perspectiva ... (vezi toată discuția)