avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 341 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... atributii secretar CSSM
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

atributii secretar CSSM

Buna ziua!
Eu sunt secretar CSSM de 10 ani la o institutie de invatamant, calitate in care fac singur (fara plata, desigur, onorific,) tot dosarul cu toate componenetele cerute de lege. Citind legea actuala si pe cea veche am dedus ca nu este in sarcina mea de a a face asta (mai ales ca sunt si apostrofat pe nedrept) ci managerul isi asuma toate acestea. Titulatura d eresponsabil SSM nu mai este actuala si se confunda, probabil cu lucratorul desemnat. Secretarul CSSM sunt una si aceeasi persoana cu lucratorul??? Ca desi avem subcomisii, acolo apar membri doar.
Nu de mult mi s-a reprosat ca nu am procedura de evaluare a riscurilor de accidente!!! Am inteles ca evaluatorul de riscuri este o calitate dobandita in urma unui curs, eu nefiind in masura sa opinez la toate domeniile de activitate (centrala termica, bucatarii, internat etc).
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Adrian Berdila , Consultant resurse umane 20:20, 14 Mai 2012
Daca sunteti secretarul CSSM-ului inseamna ca sunteti lucrator desemnat, sau mai bine zis invers daca sunteti lucrator desemnat inseamna ca sunteti si secretarul CSSM-ului.
ART. 58 din NM de aplicare a L 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificari si completari ulterioare.
(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.

In ceea ce priveste faptul ca nu este obligatia dumneavoastra sa faceti “dosarul cu toate componentele” (presupun ca va referiti la documentatia pe linie SSM) e de discutat.
Daca sunteti desemnat prin decizia scrisa a angajatorului iar in fisa postului sunt precizate atributile activitatii de SSM raspunderea pe plan intern va apartine.
Problema care se pune si e valabila in aproape toate institutile bugetare (si nu numai la cele bugetare), o constitue faptul ca angajatorul nu asigura si timpul necesar desfasurarii acestei activitati prin degrevarea lucratorului desemnat de alte activitati.
ART. 20 din NM de aplicare a L 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificari si completari ulterioare.
(1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.
(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă.
(3) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.
Art. 8. din L 319/2006
(6) Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea şi sanatatea in munca şi, cel mult, atributii complementare.

Faptul ca in lege se precizeaza “Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii şi sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului” si “In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu”, se refera la raspunderea in fata legii a agajatorului, dar asta nu inseamna ca angajatorul are obligatia sa desfasoare el activitatile de prevenire si protectie.
In cazul dumneavoastra angajatorul are obligatia organizarii activitatii SSM conform prevederilor art. 14 lit. b) c) si d) din NM de aplicare a legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificari si completari ulterioare :
ART. 14
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri:
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;
c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.

Deci in baza deciziei si a atributiilor din fisa postului in cadrul unitatii raspundeti de desfasurarea activitatii SSM. Pentru aceasta ar trebui sa indepliniti conditiile minime de pregatire prevazute de art. 49 alin. (1) din NM de aplicare a legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificari si completari ulterioare
ART. 49)
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore.

Faptul ca vi s-a reprosat ca nu ati realizat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sanatatea lucratorilor, poate fi indreptatita in conditiile in care angajatorul v-a creat conditii pentru indeplinirea conditiilor de pregatire in domeniul SSM (curs SSM durata minima 80 h).
In legislatia de SSM nu se precizeaza obligatia ca cel ce efectueaza evaluarea riscurilor intr-o unitate sa detina un alt nivel de pregatire decat cel impus pt indeplinirea conditiilor ca lucrator desemnat sau ca sef al serviciului intern de prevenire si protectie.
Restul, ca se spune ca evaluarea riscurilor tr facuta de o persoana cu o pregatire speciala sau un evaluatoar autorizat, nu are suport legal.
Astfel in legislatie se precizeaza:
Art. 7.
(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinând seama de natura activitatilor din intreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligatia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea şi sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de munca;
Art. 12. - (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa realizeze şi sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea şi sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
Iar in normele metodologice de aplicare a L 319/2006
ART. 15
(1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 (deci si prin desemnarea unui lucrator) în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele:
1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

In concluzie daca angajatorul v-a numit prin decizie scrisa ca « lucrator desemnat », a consemnat în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care le desfasurati, va acorda timpul necesar desfasurarii activitatii de prevenire si protectie, v-a asigurat conditii pentru urmarea cursurilor de pregatire SSM (durata de 80 h) atunci va poate cere sa desfasurati corespunzator toate activitatile de prevenire si protectie inclusiv efectuarea evaluarii riscurilor.
Multumesc foarte mult!
Revin cu precizarea ca sunt incadrat ca profesor!!! Cand am facut un curs de SSM, acum 10 ani,NU AM FOST DEGREVAT DE ORE iar acum imi petrec cele 40 ore saptamanal facand ceea ce trebuie sa fac, la fel ca ceilalti angajati profesori.Ce tine de SSM in timpul meu liber, probabil. Pentru aceasta activitate, de secretar CSSM nu am prevazute ore suplimentare, plata nici atat si nici nu sunt degrevat de norma didactica...(deja tine de Dreptul MUncii). Adica nu ar fi o problema daca as fi macar respectat verbal pentru dosrul aproape perfect pe care il fac.
Cursul de SSM de acum 10 ani nu mai este valabil.
In fisa postului dumneavoastra ar tr sa se regaseasca urmatoarele atributii:
1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
21. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
23. întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

In cazul in care nu vi se acorda timpul necesar desfasurarii activitatii si tinand cont ca in prezent nu aveti pregatirea minima necesara angajatorul tr sa apeleze la servicii externe de prevenire si protectie (contract serviciu extern). Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie tr să cuprindă activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către serviciu extern de prevenire şi protecţie si modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi.
Cred ca ar tr sa le expuneti celor din conducere cam cum stau lucrurile, ma indoiesc ca sunt dispusi sa contracteze serviciile unei firme specializate sau sa fie sanctionati contraventional.
In sustinerea celor mai de sus iata ce prevede art. 8 din Legea 319/2006:
Art. 8. - (1) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute la art. 6 şi 7, angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie şi de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere şi/sau unitate, denumiti in continuare lucratori desemnati.
(2) Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.
(3) Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-şi putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege.
(4) Daca in intreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire şi cele de protectie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe.

Art. 39 alin. (5) Constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 13 lit. q) şi s) şi ale art. 27 alin. (1) lit. a) şi b).
ideea e ca se cam regasesc toate acele documente si avem un dosar foarte bun comparativ cu ala altor scoli. Oricum, NICIO scoala nu are serviciu extern, abia sunt bani alocati pentru salarii...Nu mai vorbesc de persoane cursate la zi...80 ore din timpul lor liber ca sa ocupe o functie in plus si pe gratis.
Eu am facut dosarul la cheie si primesc in schimb borbe grele, asa ca...
Exista si evaluarea riscurilor, adica un proces verbal ca nU EXISTA locuri de munca cu pericol iminent, pericol etc.
Devreme ce in urma cu 10 ani am preluat un dosar SSM de 2!!! pagini si l-am pus la punct, motiv pentru care nici nu sunt inlocuit din functie, ca doar NU SE PLATESTE!!!, voi renunta la 1 septembrie.
Multumesc pentru informatii.

Alte discuții în legătură

Constituire - cssm AndradaCristu AndradaCristu Buna ziua, Unitate cu un numar de aprox. 80 de angajati, ma puteti sfatui putin cum ar trebui sa arate structura CSSM / toti membrii desemnati trebuie ... (vezi toată discuția)
Instrucțiuni periodice ssm GabsStoica GabsStoica Bună ziua, Lucrez într-o instituție publică și sunt la început de drum ca și inspector pe SSM. Cred că îmi va lua mult timp să invăț ținând cont ... (vezi toată discuția)
Angajat ssm nicoletaart nicoletaart Buna ziua, Lucrez la o firma care unde avem un angajat specialist SSM, cim cu 16ore/luna. Din cate am inteles acest contract nu este valabil.(stiti ce ce ... (vezi toată discuția)