avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 274 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Angajat SSM
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Angajat SSM

Buna ziua,

Lucrez la o firma care unde avem un angajat specialist SSM, cim cu 16ore/luna.
Din cate am inteles acest contract nu este valabil.(stiti ce ce poate intampla in cazul unui control?)
Avem si alti angajati in unitate care au urmat cursul SSM dar au alte functii, pot face cumul de functii si sa se ocupe si de SSM si de altceva.
Cel mai recent răspuns: inspectorSSM , utilizator 21:23, 19 Iunie 2013
Conf art 20 alin 2 HG 1425/2006 angajatorul va desemna lucrãtorul SSM numai din rândul lucrãtorilor cu care are încheiat contract individual de muncã cu normã întreagã.
Conf art 22 HG 1425/2006
" (1) Angajatorul va stabili numãrul de lucrãtori desemnaţi în funcţie de mãrimea întreprinderii şi/sau unitãţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrãtorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unitãţii.
(2) Angajatorul trebuie sã asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrãtorii desemnaţi sã poatã desfãşura activitãţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului"
Conf art 8 Lg 319/2006
" (1) Fãrã a aduce atingere obligaţiilor prevãzute la art. 6 şi 7, angajatorul desemneazã unul sau mai mulţi lucrãtori pentru a se ocupa de activitãţile de protecţie şi de activitãţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere si/sau unitate, denumiţi în continuare lucrãtori desemnaţi.
(2) Lucrãtorii desemnaţi nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitãţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.
(3) Lucrãtorii desemnaţi trebuie sa dispunã de timpul necesar pentru a-si putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta lege.
(4) Dacã în întreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitãţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurgã la servicii externe.
(5) In cazul în care angajatorul apeleazã la serviciile externe prevãzute la alin. (4), acestea trebuie sa fie informate de cãtre angajator asupra factorilor cunoscuţi ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor şi trebuie sa aibã acces la informaţiile prevãzute la art. 16 alin. (2).
(6) Lucrãtorii desemnaţi trebuie sa aibã, în principal, atribuţii privind securitatea şi sãnãtatea în munca si, cel mult, atribuţii complementare."
Conf art 39 alin 5 Lg 319/2006 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei încãlcarea dispoziţiilor ...., art. 8, .....

Din coroborarea art 8 Lg 319/2006 cu prev art 20 HG 1425/2006 si art 39 alin 5 Lg 319/2006 daca lucratorul desemnat SSM nu are CIM cu norma intreaga, fapta constituie contraventie.
In principal lucratorul desemnat trebuie sa aiba sarcini si atributii in domeniul SSM, dar poate avea si atributii complementare, de ex. responsabil mediu.
Ultima modificare: Marți, 28 Mai 2013
Florin Cioca, Consilier juridic
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 mentioneaza:
-art.8 al.(6) Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind ssm si cel mult, atributii complementare.
Normele metodologice de aplicare a legii ssm, aprobate prin HG nr. 1425/ 11.10.2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:
-art.20 al.(1) Desemnarea nominala a lucratorului/ lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizia scrisa a anagajatorului.
al.(2) Angajatorul va desemna lucratorul numai din randul lucratorilor cu care are incheiat CIM cu norma intreaga.
al.(3) Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze.
Mentiunile de mai sus nu permit ca un singur lucrator sa aiba in fisa postului activitati vizand ssm si activitati vizand PSI.

Nu este valabil CIM (?!) cu 16 ore/ luna. Nu se poate face cumul de functii.
Intr-o intreprindere cu riscuri identificate si evaluate pe locuri de munca/ posturi de lucru, putine si fara impact deosebit asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, lucratorul desemnat cu activitati de prevenire si protectie poate indeplini si sarcini conexe (mentionate in fisa postului, la capitole distincte), dar numai din domenii complementare (PSI, SU).
Era bine daca precizati domeniul de activitate al societatii dumneavoastra si numarul aproximativ de lucratori din societate.

Florin Cioca a scris:

Din coroborarea art 8 Lg 319/2006 cu prev art 20 HG 1425/2006 si art 39 alin 5 Lg 319/2006 daca lucratorul desemnat SSM nu are CIM cu norma intreaga, fapta constituie contraventie.
In principal lucratorul desemnat trebuie sa aiba sarcini si atributii in domeniul SSM, dar poate avea si atributii complementare, de ex. responsabil mediu.


b]gigipopa a scris:

lucratorul desemnat cu activitati de prevenire si protectie poate indeplini si sarcini conexe (mentionate in fisa postului, la capitole distincte), dar numai din domenii complementare (PSI, SU).Se face confuzie, astfel prin art. 8. alin. (6) din Legea 319/2006 legiuitorul nu specifica care sunt acele atributii complementare cand e vorba de lucratorul desemnat “ Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si sanatatea in munca si, cel mult, atributii complementare.” Deci in principal atributii SSM si apoi alte atributii complementare fara a se specifica care sunt acele atributii complementare.In acest caz lucratorul desemnat putad avea atributii complementare ce tin de ex. sa zicem de productie, etc.
In schimb cand e vorba de lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie lucrurile se schimba si se precizeaza prin art. 24 alin. (2)din NM de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificari si completari ulterioare ca:
Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.” Deci numai in acest caz sunt specificate activitati complementare care pot fi desfasurate si limitate doar la activitati privind stingerea incendiilor si protectia mediului.
Ultima modificare: Marți, 28 Mai 2013
inspectorSSM, utilizator
Suntem 14 persoane in firma, firma se ocupa cu consultanta pentru situatii de urgenta.
Persoanele care mai au acest curs sunt: directorul general si sef birou dezvoltare-organizare?
Cum putem proceda pentru a intra in legalitate?
Presupun ca directorul general are responsabilitatea intreprinderii deci poate fi considerat drept angajator si in acest caz isi poate asuma desfasurarea activitatilor de prevenire si protectie in conformitate cu prevederile din
ART. 17
Alin. (1) In cazul intreprinderilor care au intre 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(art. 16 a) activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt dintre cele prevazute in anexa nr. 5;
b) angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate;
c) angajatorul a urmat cel putin un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata minima de 40 de ore si continutul prevazut in anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atesta printr-un document de absolvire a programului de pregatire.)
daca administratorul are decizia in societate atunci unul din cei doi poate desfasura activitatile de prevenire si protectie prin desemnare in baza prevederilor art. 17 alin. 2 sau o alta posibilitae directorul general il poate desemna seful birou dezvoltare ca lucrator desemnat in pbaza acelorasi prevederi
ART. 17
Alin. (2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori ori poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie si/sau poate sa apeleze la servicii externe, in conditiile prezentelor norme metodologice.
Atata timp cat va veti hotara ca activitatile de prevenire si protectie sa fie organizate prin “lucrator desemnat” acesta va putea avea si atributii complementare ce tin de activitatea desfasurata pana in momentul desemnarii.
In cazul in care infiintati serviciul intern (nu vad de ce ati face acest lucru fiind doar o varianta optionala in cazul nr de lucratori din societatea dumneavoastra) membrii serviciului (serviciul poate fi format doar dint-un membru) pot desfasoara numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.
In concluzie aveti urmatoarele variante:
- directorul general isi asuma desfasurarea activitatii in calitate de angajator;
- directorul general il desemneaza pe seful de birou sa raspunda de desfasurarea activitatilor de prevenire si protectie;
- daca in societate exista administrator acesta in calitate de angajator il poate desemna pe directorul general sau pe seful de birou dezvoltare (sau chiar pe amandoi) sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie

Alte discuții în legătură

Responsabil protectia muncii - responsabilitati conducator al locului de munca in domeniul ssm S_GABYTA_80 S_GABYTA_80 Buna, Va rog sa ma ajutati cu o informatie: De ce calificari are nevoie persoana desemnata responsabil protectia muncii(eu sunt conducator de grup dar in ... (vezi toată discuția)
Lucrator desemnat ssm sau lucrator cu atributii in domeniul ssm? seby14 seby14 Sunt angajat pe un post de arhivar, dar am facut cursuri SSM 80 ore. Care ar fi solutia sa am atributii ssm dar sa raman si cu indatoririle pe care le aveam ... (vezi toată discuția)
Managerul de transport poate avea si atributii de ssm si psi? claudiola claudiola Buna ziua, O firma are un singur salariat cu 2 ore pe zi in functia de manager transport. Poate acesta (salariatul) sa aiba si atributii de ssm si psi in ... (vezi toată discuția)