avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 264 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Negocierea CCM la nivel de unitate
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Negocierea CCM la nivel de unitate

Buna ziua,am inteles ca e obligatorie negocierea ccm daca firma are peste 21 de angajati,cum e in cazul nostru.Problema este ca nu stiu pasii care trebuiesc facute pentru negocierea ccm la nivel de unitate.As vrea un model ceva,daca se poate ca efectiv nu stiu cum se procedeaza.Va multumesc anticipat
Cel mai recent răspuns: radu_uglai , utilizator 08:00, 6 Noiembrie 2012
Obligativitatea existentei contractului colectiv de munca este prevazuta in art. 229 Codul muncii. Pentru negocierea acestuia se convoaca adunarea generala a salariatilor, se aleg 3-5 reprezentanti ai salariatilor care se vor imputernici in vederea negocierii clauzelor contractului colectiv de munca. Bineinteles se intocmeste un proces verbal al adunarii generale prin care se vor nominaliza reprezentantii salariatilor.
Angajatorul prezinta reprezentantilor salariatilor proiectul de contract colectiv de munca si de aici incepe negocierea clauzelor lui.
Contractul colectiv trebuie sa cuprinda obligatoriu clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
Extras din legea 62/2011

"Art. 129
(1) Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati.
(2) Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.
(3) Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.
(4) In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea, aceasta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.
(5) Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor.
(6) Contractele colective de munca pot sa prevada renegocierea periodica a oricaror clauze convenite intre parti.

Art. 130
(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organizatia patronala are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca.
(2) La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii, si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie.
(3) Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare si consultare a angajatilor.
(4) Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la:
a) situatia economico-financiara la zi;
b) situatia ocuparii fortei de munca.
(5) Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele:
a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;
c) durata maxima a negocierilor convenita de parti;
d) locul si calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.

(6) Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.
(7) La fiecare sedinta de negociere se vor incheia proceseverbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor.
Art. 134
Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati la negocieri dupa cum urmeaza:

A. din partea angajatorilor:
a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
B. din partea angajatilor:
a) la nivel de unitate, de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ potrivit prezentei legi sau de catre reprezentantii angajatilor, dupa caz;

Art. 135
(1) In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:
b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.
Art. 136
(1) Contractele colective de munca, incheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decat de reprezentatii mandatati in acest sens ai partilor care au negociat.(nota personala—ficare comisie de negociere va avea mai multi membrii si vor mandata cate un membru din partea comisiei de negociere a angajatorului si unul din partea comisiei de negociere a angajatilor, care sa semneze fiecare pagina a contractului colectiv)
Art. 140
(1) In scopul asigurarii participarii la negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, angajatorii sau organizatiile patronale vor transmite tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca anuntul privind intentia de incepere a negocierilor colective. In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu a initiat negocierile in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3), organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care initiaza negocierile conform art. 129 alin. (5) vor transmite tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere anuntul privind intentia de incepere a negocierilor colective.
(2) Neinvitarea la negocieri a tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca constituie motiv de neinregistrare a contractului colectiv de munca negociat.
(3) Anuntul prevazut la alin. (1) va fi transmis in forma scrisa tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii negocierilor.
Acestea vor confirma in scris primirea respectivului anunt si acceptarea sau refuzul participarii la negociere. Lipsa unui raspuns scris, coroborata cu prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretata ca refuz de participare la negocieri.

Art. 141
(1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 luni.
(2) Partile pot hotari prelungirea aplicarii contractului colectiv de munca, in conditiile stabilite de prezenta lege, o singura data, cu cel mult 12 luni.
(3) In cazul in care intr-o unitate nu exista un contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea acestuia in orice moment.

Art. 143
(1) Contractele colective de munca si actele aditionale la acestea se incheie in forma scrisa si se inregistreaza prin grija partilor, dupa cum urmeaza:
a) contractul colectiv de munca la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de munca;

(2) Dosarul intocmit in vederea inregistrarii va cuprinde:
a) contractul colectiv de munca, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;
b) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
c) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
d) dovezile de reprezentativitate ale partilor. In cazul grupului de unitati constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de munca la acest nivel, dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor partii sindicale, conform art. 134 lit. B si art. 135 alin. (2), partea patronala facand dovada constituirii grupului de unitati, conform prevederilor art. 128 alin. (3), in vederea negocierii;
e) procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;
f) pentru contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate, mandatele speciale prevazute la art. 136 alin. (2).Art. 144
(1) Contractele colective de munca se aplica de la data inregistrarii lor la autoritatea competenta sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor.

Art. 146
(1) Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:
a) partile nu au depus dosarul in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2);

c) reprezentantul oricarei parti care a participat la negocieri, nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului si acest fapt a fost consemnat in procesul-verbal de negociere.
(2) La nivel de unitate, contractul colectiv de munca va fi inregistrat fara semnatura tuturor partilor numai in cazul in care partea semnatara care reprezinta angajatii acopera mai mult de jumatate din totalul angajatilor."
Art.229 C.mun.nu prevede obligativitatea existentei unui ccm la nivel de unitate ... Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.
Buna ziua,
Corectati-ma daca gresesc, dar, daca am inteles bine, in situatia unui control ITM este necesara prezentarea doar a procesului verbal prin care se nominalizeaza reprezentantii angajatilor si in care se dovedesre demararea negocierii ccm si nu ccm semnat(care nici nu este obligatoriu sa se semneze in final)
@ radu_uglai

Exact , ati inteles corect ...

Alte discuții în legătură

Contract colectiv comancorinaadelina comancorinaadelina Buna seara, Firma unde eu lucrez are un contract colectiv de munca semnat si inregistrat la ITM ce a expirat la finele lui 2013. De atunci alt contract nu a ... (vezi toată discuția)
Contract colectiv de munca mopy mopy daca am 20 angajati cu CIM pe nedeterminata si trei cu CIM pe determinata trebuie sa fac CCM? (vezi toată discuția)
Contractul colectiv de munca laszloecaterina laszloecaterina am peste 21 de salariati (34 sezon si extrasezon (oct-martie 5) cum se procedeaza pentru initierea contractului colectiv de munca. Multumesc (vezi toată discuția)