avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 445 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Legislaţie europeană, CEDO, UE, ... Informatie - plangere CEDO
Discuție deschisă în Legislaţie europeană, CEDO, UE, proceduri europene

Informatie - plangere CEDO

Buna ziua,Ma numesc Elena si as dori sa trimit la CEDO din Strasbourg o decizie juridica in care nu sunt de acord si as dori sa fac o plangere la CEDO Strasbourg.As dori adresa de email si numarul de fax daca se poate. Multumesc , astept raspunsul dumneavoastra.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:24, 7 Iunie 2012
Buna ziua,

Aveti aici toate informatiile privitoare la documentatia care trebuie intocmita de persoanele care vor sa formuleze cereri la CEDO.
[ link extern ]Conditii de fond pentru o cerere adresata la CEDO

In mod obligatoriu plangerea dumneavoastra trebuie sa se refere la drepturile enuntate in Conventia europeana a drepturilor omului: dreptul la viata, tortura, pedepsele sau tratamentele inumane ori degradante, discriminarea, expulzarea, extradarea, sclavia si munca fortata sau obligatorie, aservirea, libertatea si siguranta persoanei, drepturile detinutilor/ arestatilor, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, incalcarea procedurilor si drepturilor in cadrul proceselor civile sau penale, incalcarea prezumtiei de nevinovatie, drepturile parintilor copiilor institutionalizati, respectarea domiciliului si a corespondentei, restrangerea drepturilor de exprimare a opiniei, de comunicare sau primire a unei informatii, dreptul de asociere, de reuniune si de a demonstra, , confiscarea bunurilor, exproprierile, respectarea unui termen rezonabil cu privire la solutionarea definitiva a unui proces.

Conditii pentru depunerea unei cereri la CEDO


 nu sunteti obligat sa aveti cetatenia unuia dintre statele membre. Trebuie insa ca incalcarea drepturilor dumneavoastra sa fi fost comisa de unul dintre aceste state, in jurisdictia sa care, in general, corespunde teritoriului sau.  puteti fi o persoana fizica sau juridica (societate, asociatie etc.).
 trebuie sa fiti direct si personal victima incalcarii pe care o denuntati. Nu puteti sa va plangeti intr-o maniera generala de o lege sau un act pentru ca, de exemplu, acestea vi se par injuste, nu puteti, de asemenea, sa va plangeti in numele altor persoane (cu exceptia cazului in care aceste persoane sunt clar identificate si sunteti reprezentantul lor oficial).

Conditii PREALABILE

Trebuie sa fi epuizat in statul in cauza, toate caile interne la care puteti face apel pentru a remedia situatia de care va plangeti. Nu sunteti obligat sa deschideti mai multe procese pentru solutionarea aceleiasi cauze! E suficient sa demonstrati ca intr-un proces ati epuizat toate caile interne fara a se finaliza favorabil cauza datorita incalcarilor suferite in timpul procedurii judiciare.


Exceptie: In cazul in care nu ati epuizat toate caile interne, trebuie sa precizati argumentat motivele pentru care a-ti renuntat la acestea. (inutilitate, adversarul era o persoana sau o institutie cu functie/putere…)
 aveti obligatia de a arata Curtii ce drepturi din Conventie vi s-au incalcat in decursul procedurilor urmate;
 de la data deciziei ramasa definitiva aveti la dispozitie 6 luni pentru ca plangerea dumneavoastra sa fie primita la grefa Curtii. Dupa expirarea acestui termen, Curtea constata incidenta prescriptiei si nu va mai putea accepta plangerea.

Cererea poate fi introdusa:

 impotriva unuia sau a mai multor state parti la Conventie care, conform parerii dumneavoastra a / au incalcat Conventia europeana a drepturilor omului (printr-una sau mai multe actiuni sau omisiuni care v-au afectat direct)

 actiunea sau actiunile contestate trebuie sa fie intreprinsa(e) de o autoritate publica a acelui/acelor stat(e) (tribunal, administratie publica …).
 Curtea nu se poate ocupa de plangerile impotriva particularilor sau a institutiilor private (ex: societatile comerciale).

Examinarea cererii

 Cererea /plangerea dumneavoastra va fi examinata gratuit.Dupa primirea cererii de catre Curte, daca aceasta considera ca este necesar, va trimite in termen de 6 (sase) luni un formular tipizat de completare a cererii Dvs. (in cazul in care in cuprinsul cererii initiale nu ati dezvoltat suficient motivele de care va plangeti si nu ati aratat complet drepturile ce v-au fost incalcate).
 Veti suporta numai propriile cheltuieli (onorariul avocatului, costurile legate de procurarea actelor necesare, corespondenta, traducerea actelor, inscrisurilor in cazul in care doriti ca procedura sa se desfasoare intr-o limba straina – engleza, franceza etc). Recomand tuturor sa formuleze cererea si sa aleaga procedura corespondentei intr-o limba straina!

ATENTIE! Toate actele ce formeaza probatoriul cererii adresate CEDO se trimit in COPIE XEROX! Nu trimiteti nimic in original, deoarece Curtea nu va returna nici un inscris, indiferent de admitere sau respingere a cererii Dvs.

Corespondenta se va desfasura numai intre grefa Curtii si Dvs. sau persoana desemnata sa va reprezinte (in cazul in care v-ati ales un avocat sau un mandatar)!
 Dupa ce Curtea s-a pronuntat in prealabil pe admisibilitate, puteti solicita asistenta judiciara.

 Procedura se deruleaza in scris. In consecinta, nu au loc audiente in mod normal si veti fi informat in scris asupra oricarei decizii luate de Curte.

Cum se desfasoara procedura?

 In primul rand, Curtea va analiza admisibilitatea cererii dumneavoastra, ceea ce inseamna ca plangerea dvs. trebuie sa satisfaca anumite conditii. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, cererea dumneavoastra va fi respinsa. Daca ati intocmit mai multe plangeri, Curtea poate declara una sau mai multe admisibile, respingand altele.

 Daca cererea dumneavoastra sau doar una din plangerile dvs. este declarata inadmisibila, decizia este definitiva si irevocabila.
 Daca cererea sau una din plangeri este declarata admisibila, Curtea va incuraja partile (dumneavoastra si statul interesat) sa ajunga la o intelegere amiabila. Ambelor parti li se va recomanda sa convina asupra unei solutii. Daca o astfel de intelegere nu se poate incheia, Curtea va proceda la examinarea fondului cererii, urmarind sa constate daca a avut loc sau nu o incalcare a Conventiei.

Cat va trebui sa asteptati?

 Ca urmare a numarului mare de cazuri, este posibil sa asteptati un an pana cand Curtea va proceda la examinarea initiala a cererii dumneavoastra. Unele cereri pot fi analizate in regim de urgenta, fiind tratate cu prioritate, in special in cazul in care un pericol iminent ameninta integritatea fizica a aplicantului. De regula, intreaga procedura se desfasoara pe o perioada cuprinsa intre 1-3 ani.

Ce puteti obtine?

In situatia in care Curtea constata ca ati fost victima unei incalcari ale drepturilor consacrate si aparate de Conventie, vi se recunoaste dreptul/drepturile incalcat/e si va poate acorda o satisfactie echitabila, care consta intr-o suma de bani reprezentand daune morale si materiale. Curtea poate cere, de asemenea, ca statul in cauza sa va returneze cheltuielile de judecata avute pentru restabilirea drepturilor dvs. In cazul in care Curtea stabileste ca nu a avut loc nici o incalcare, nu veti plati nici o cheltuiala suplimentara (cum ar fi cheltuielile statului parat);

Atentie!

Dupa ramanerea definitiva a hotaririi CEDO, Dvs.trebuie sa declansati procedura REVIZUIRII – adica un nou proces in Romania ( unica instanta competenta fiind Inalta Curte de Casatie si Justitie) prin care solicitati modificarea hotararii definitive din tara conform deciziei definitive CEDO.

Revizuirea devine admisibila numai dupa ce Hotararea CEDO a fost tradusa de institutia competenta si publicata in Monitorul Oficial!!! Va atentionez insa ca traducerile hotaririlor CEDO dureaza luni de zile, astfel ca, REVIZUIREA PUSA PE ROL inainte de indeplinirea procedurii oficiale romanesti finalizata cu publicarea in Monitor va fi considerata ca PREMATUR INTRODUSA!

 Curtea nu are competenta sa anuleze deciziile instantelor nationale sau legile nationale.
 Curtea nu este responsabila de punerea in executare a hotararilor sale. Atunci cand a pronuntat o hotarare, responsabilitatea in ce priveste executarea sa revine Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, a carui sarcina este aceea de a controla aplicarea hotararii, precum si de a veghea asupra platii eventualelor reparatii financiare.


Adresa CEDO (corespondenta se poate trimite pe cale postala sau prin fax):

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30

adresa de e-mail: webmaster@echr.coe.int[ link extern ] /
În ceea ce priveşte cererile de sesizare a Curţii, acestea trebuie să îndeplinească o serie de condiţii prevăzute de art.35 din Convenţie. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de petiţionari se pot împărţi în două mari categorii:
• condiţii generale ce trebuie îndeplinite de toţi petiţionarii;
• condiţii speciale ce privesc o anumită categorie de petiţionari – stat sau parte individuală.

Condiţiile generale . Aceste condiţii sunt prevăzute de art 35 din Convenţie şi sunt:
1. epuizarea tuturor căilor de recurs interne . Conform articolului 32 § 1 din Convenţie, Curtea nu poate fi sesizată decât după ce au fost epuizate în prealabil căile de recurs interne şi în termen de şase luni începând cu data deciziei definitive interne. O plângere care nu respectă aceste condiţii de admisibilitate nu va putea fi examinată de către Curte.
2. scurgerea unui termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a deciziei interne. După ce autoritatea naţională competentă cea mai înaltă a pronunţat o decizie, petiţionarul dispune de un interval de şase luni pentru a sesiza Curtea. Acest interval începe să curgă de la data la care a luat cunoştinţă personal sau prin avocatul său de decizia finală în ordinea normală a instanţelor, şi nu începând de la respingerea ulterioară a unei eventuale cereri în revizuire a procesului sau a unui alt recurs extraordinar, a unei cereri de graţiere sau amnistiere sau a oricărei alte cereri adresate unei autorităţi cu titlu de graţiere.
3. cererea să nu fie anonimă. Potrivit art.47 din Regulamentul Curţii, formularul trebuie semnat de petent personal în calitate de reclamant sau de către reprezentantul lui, întrucât formularele puse la dispoziţie de către grefa Curţii obligă reclamantul să-şi decline identitatea.
4. cererea să nu fie esenţial aceeaşi cu o cerere anterior examinată de Curte. Potrivit art.35 pct.2 lit.b , Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte.
5. cererea să nu fi fost supusă examinării unei alte instanţe internaţionale, dacă nu conţine fapte noi. Potrivit acestei reguli, vor fi inadmisibile cererile care au fost înaintate examinării unei alte instanţe internaţionale, deoarece nici o plângere identică sau în substanţă aceeaşi cu plângerea în faţa Curţii nu trebuie să fie supusă vreunei alte proceduri internaţionale de investigare sau de reglementare.
6. cererea să nu fie incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau dacă este vădit nefondată sau abuzivă.
O cerere este considerată incompatibilă cu prevederile Convenţiei atunci când obiectul ei nu intră sub incidenţa dispoziţiilor acesteia. Cu alte cuvinte, cererea are ca obiect încălcări ale unor drepturi şi libertăţi neprevăzute de Convenţie.
Cererea este abuzivă atunci când se urmăreşte un scop contrar celui prevăzut de Convenţie (de exemplu, cererea este folosită în scopul de a se sustrage unei condamnări) sau când se dovedeşte că este folosită în mod şicanator.
Cererea este considerată vădit nefondată, dacă se dovedeşte absenţa unei violări a Convenţiei, astfel încât cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.

Condiţii speciale .Condiţiile speciale ce trebuie îndeplinite de o cerere individuală sunt:
1. numele, data naşterii, naţionalitatea, sexul, profesia şi adresa petentului;
2. numele, profesia şi adresa reprezentantului, dacă este cazul;
3. partea sau părţile contractante împotriva cărora este îndreptată petiţia;
4. expunerea succintă a faptelor;
5. expunere succintă a violării normelor Convenţiei şi a argumentelor pertinente;
6. obiectul petiţiei ca şi descrierea cererii unei satisfacţii echitabile;
7. copii ale tuturor documentelor, a deciziilor ce privesc obiectul petiţiei.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Proces cedo gabi_m_v gabi_m_v am lucrat la petrom si ne judecam din 2008 cu ei ptr muraturi , cota gaze si beneficiu.la brailam castigat iar la gl am pierdut.cum procedam ptr ... (vezi toată discuția)
Procura cedo taticu100 taticu100 Buna ziua! Suntem 114 persoane (creditori salariati ai unei societati in faliment), care dorim sa ne adresam CEDO. Am ales dintre noi un reprezentant. Am vrea ... (vezi toată discuția)
Sentinta irevocabila OlDumitra OlDumitra Unde te poti adresa in urma respingerii unui Recurs la Curtea de apel intr-o problema de Contencios Administrativ, cu sentinta irevocabila. Exista o instanta ... (vezi toată discuția)