avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 210 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit vanzare cladire inainte de amortizarea integrala
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

vanzare cladire inainte de amortizarea integrala

O firma vinde o cladire dupa doar cativa ani de la achizitie,deci neamortizata integral
Partea neamortizata,la scoaterea cladirii din activ,se constituie ca si cheltuiala nedeductibila? Daca da,desi firma este inca pe pierdere,achita acel impozit pe profit care reiese din calcule? Pierderea este creata de acel 658 din scoaterea imobilizarii din activ,nedeductibil,deci.
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: xerxes , utilizator 20:47, 11 Iunie 2012
Mai jos aveti baza legala pentru operatiunea pe care doriti sa o faceti. Din punct de vedere al impozitului pe profit ch.cu valoarea neamortizata a cladirii este deductibila fiscal integral daca imobilul nu a fost reevaluat in aceasta perioada.In cazul in care a fost reevaluat trebuie sa tratati rezerva din reevaluare conform art.22 alin 5 si 5 indice 1 din Codul fiscal.
In afara celor prezentate mai sus trebuie sa analizati tratamentul TVA-ului, in cazul in care ati dedus TVA la achizitie.


(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. Câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcţiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuată cu amortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidenţiată în sold la data de 31 decembrie 2003, amortizarea se calculează în baza valorii rămase neamortizată, pe durata normală de utilizare rămasă, folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la această dată.

Punere în aplicare prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal... din 22/01/2004 :
Norme metodologice:
715. Pentru determinarea valorii fiscale în cazul transferurilor terenurilor cu valoare contabilă, precum şi pentru determinarea valorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixe amortizabile evidenţiate în sold la 31 decembrie 2003, în valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniu se includ şi reevaluările efectuate, potrivit legii, până la acea dată.
Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate în calcul şi reevaluările contabile efectuate după data de 1 ianuarie 2007, precum şi partea rămasă neamortizată din reevaluările contabile efectuate în perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2006, evidenţiate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recuperează prin intermediul amortizării fiscale reevaluările contabile efectuate după data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscală rămasă neamortizată la data reevaluării.
În cazul în care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se efectuează reevaluări care determină o descreştere a valorii acestora se procedează la o scădere a rezervei din reevaluare în limita soldului creditor al rezervei, în ordinea descrescătoare înregistrării rezervei, iar valoarea fiscală a terenurilor şi valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează corespunzător. În aceste situaţii, partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusă se include în veniturile impozabile ale perioadei în care se efectuează operaţiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.
Prin valoarea fiscală rămasă neamortizată se înţelege diferenţa dintre valoarea fiscală la data intrării în patrimoniu şi valoarea amortizării fiscale. În valoarea fiscală la data intrării în patrimoniu se include şi taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă, potrivit prevederilor titlului VI.
716. În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.
Prin casarea unui mijloc fix se înţelege operaţia de scoatere din funcţiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia şi valorificarea părţilor componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului.
va supun atentiei decizia comisiei fiscale nr. 2/07.04.2004 aprobata prin OMFP nr. 576/2004

În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării sau cedării unui mijloc fix amortizabil sau terenurilor, calculate ca diferenţă între valoarea fiscală de intrare a acestora şi amortizarea fiscală, după caz, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Amortizarea fiscala camicami camicami Spuneti-mi si mie ,va rog,care este baza lagislativa,actul normativ ,art.,conform caruia,in perioada 01.01.2007-30.04.2009 amortizarea diferentelor din ... (vezi toată discuția)
Cheltuielile generate de pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta contabila a unor active retrocedate este deductibila fiscal? c_neacsu c_neacsu In urma unei Sentinte civile emise de Tribunal, sentinta definitiva si irevocabila, s-a stabilit retrocedarea unui imobil si a unui teren din patrimoniul ... (vezi toată discuția)
Active necororale croberta croberta Cum se poate scoate din evidenta un program informatic care numai este de actualitate ? Ce inregistrari contabile se fac si in baza caror documente poate fi ... (vezi toată discuția)