avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 630 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Codul rutier, contravenţii şi ... A fost publicata LEGEA Nr. 144 din 23 iulie 2012 ...
Discuție deschisă în Codul rutier, contravenţii şi probleme conexe

A fost publicata LEGEA Nr. 144 din 23 iulie 2012 pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ºi a tarifului de trecere pe reþeaua de drumuri naþionale din România

LEGE Nr. 144 din 23 iulie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 24 iulie 2012
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) Fapta de a circula fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă."
2. La articolul 8, alineatele (3), (3^1) şi (6) se abrogă.
3. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1)."
4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"ART. 14
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."
5. Anexa nr. 4 se abrogă.
ART. II
Tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează.
ART. III
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va modifica Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor aduse prin prezenta lege.
ART. IV
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 23 iulie 2012.
Nr. 144.

---------------

Alte discuții în legătură

Amenda rovinieta titi2009 titi2009 In data de 27 octombrie am circulat fara rovinieta.Care este termenul maxim de primire acasa a amenzii ? (vezi toată discuția)
Amenda rovinieta pentru masina vanduta georgeionica georgeionica daca am vandut masina si e radiata doar fiscal iar la 4 luni de la incheierea contractului noul proprietar a luat amenda pentru rovinieta trebuie sa o platesc ... (vezi toată discuția)
Decizia nr 6 din dosar nr.14/2014 zenitnove zenitnove Stie cineva in ce nr. din Monitorul Oficial s+a publicat....daca s+a publicat Deciyia nr 6 din dosar nr.14/2014pronuntata in sedinta din 16 februarie a ... (vezi toată discuția)