avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 533 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Codul rutier, contravenţii şi ... Amenda rovinieta
Discuție deschisă în Codul rutier, contravenţii şi probleme conexe

Amenda rovinieta

In data de 27 octombrie am circulat fara rovinieta.Care este termenul maxim de primire acasa a amenzii ?
Conform OG nr. 2 din 2001 termenul este de 6 luni de la data savarsirii contraventiei.
lucian huzum

Cineva mi-a spus ca in termen de 30 zile
Ultima modificare: Duminică, 16 Decembrie 2012
Cornel Vasile, Consilier juridic
LEGE Nr. 144 din 23 iulie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 24 iulie 2012
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) Fapta de a circula fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă."
2. La articolul 8, alineatele (3), (3^1) şi (6) se abrogă.
3. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1)."
4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"ART. 14
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."
5. Anexa nr. 4 se abrogă.
ART. II
Tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează.
ART. III
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va modifica Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor aduse prin prezenta lege.
ART. IV
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 23 iulie 2012.
Nr. 144.

---------------

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Amenda rovinieta pentru masina vanduta georgeionica georgeionica daca am vandut masina si e radiata doar fiscal iar la 4 luni de la incheierea contractului noul proprietar a luat amenda pentru rovinieta trebuie sa o platesc ... (vezi toată discuția)
Decizia nr 6 din dosar nr.14/2014 zenitnove zenitnove Stie cineva in ce nr. din Monitorul Oficial s+a publicat....daca s+a publicat Deciyia nr 6 din dosar nr.14/2014pronuntata in sedinta din 16 februarie a ... (vezi toată discuția)