avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 423 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general viza control financiar preventiv
Discuție deschisă în Contabilitate în general

viza control financiar preventiv

Cine acorda in cadrul unei firme viza de control financiar preventiv si care este procedura de acordare a acesteia?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 06:17, 6 August 2012
Vedeti OUG nr.119/1999
Art. 10 Viza de control financiar preventiv propriu
(1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poartă viza de control financiar preventiv propriu.

(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal.

(3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă.

(4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuţi la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

(6) În cazurile în care dispoziţiile legale prevăd avizarea operaţiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operaţiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza şefului compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridică ori de câte ori consideră că necesităţile o impun.

Mai vedeti si acest articoș
[ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Controlul financiar preventiv carasclaudiu carasclaudiu Conform legislatiei privind c.f.p.p. - O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – art. 10 (3) ... (vezi toată discuția)
Stampila de certific regularitatea, legalitate si oportunitatea operatiunilor croberta croberta Daca seful de compartiment aplica ştampila de certific regularitatea, legalitatea si oportunitatea operatiunilor, are voie sa intocmeasca documentul ... (vezi toată discuția)
Certificare realitatii regularitatii si legalitatii bbe bbe Lucrez pentru o firma, care apartine de consiliul judetean, sunt persoana care se ocupa de achizitiile publice. Cand se face referatul de necesitate, trebuie ... (vezi toată discuția)