avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 384 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

In urma unui control de la ITM la inceputul lui 2012, ne-au sesizat ca nu avem contract colectiv de munca deoarece avem peste 21 de angajati ( respectiv 63). Ne-au dat un termen de prezentare a acestui document, pana in martie 2012. Noi nu am prezentat acest document pana la ora actuala. In tot acest timp nu s-a prezentat nimeni de la ITM in control pana acum doua zile. Domnii de la ITM nu au solicitat contractul colectiv de munca deoarece venise pt. altceva ( cineva ne facuse o reclamatie ca nu vrem sa-i dam somaj, dar i-am dat somaj acestui dar el apucase sa se duca la ITM sa faca reclamatie). Concluzia finala este ca acestia ne-au lasat o hartie cu documentele care trebuie prezentate peste cateva zile la ei ( dosare personale ale angajatilor de pe schimbul doi ( 20 pers) doc firmei, regulamentul intern , pontaje etc...etc ) si pe langa toate astea si ultimul proces verbal lasat de ultimul control. Aici de fapt e problelma, ca in ultimul proces verbal scrie ca trebuia intocmit in termenul stabilit de ei acel contract colectiv de munca - pe care noi nu il avem nici la ora actuala Ce ne sfatuiti sa facem in acest caz. Cum putem intocmi cat mai repede acest contract si de cine trebuie semnat acest contract deoarece din partea salariatior nu avem reprezentant si nici sindicat. ( reprezentantul este ales de salariati prin ce metoda?)
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:47, 9 Septembrie 2012
Contractul colectiv de munca nu este obligatoriu, in schimb este obligatorie negocierea acestuia. Putwti incheia un proces verbal cu reprezentantii angajatilor ca ati negociat un CCM, dar nu ati cazut de acord asupra lui.

Codul Muncii:


CAP. III
Reprezentanţii salariaţilor

ART. 221
(1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apãrate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.
(2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunãrii generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumãtate din numãrul total al salariaţilor.
(3) Reprezentanţii salariaţilor nu pot sã desfãşoare activitãţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.
ART. 222
(1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplinã de exerciţiu.
(2) Numãrul de reprezentanţi aleşi ai salariaţilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în raport cu numãrul de salariaţi ai acestuia.
(3) Durata mandatului reprezentanţilor salariaţilor nu poate fi mai mare de 2 ani.
ART. 223
Reprezentanţii salariaţilor au urmãtoarele atribuţii principale:
a) sã urmãreascã respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncã aplicabil, cu contractele individuale de muncã şi cu regulamentul intern;
b) sã participe la elaborarea regulamentului intern;
c) sã promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncã, timp de muncã şi timp de odihnã, stabilitate în muncã, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncã;
d) sã sesizeze inspectoratul de muncã cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv de muncã aplicabil;
e) sã negocieze contractul colectiv de muncã, în condiţiile legii.
ART. 224
Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunãrii generale a salariaţilor, în condiţiile legii.
ART. 225
Numãrul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanţii salariaţilor destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere directã cu conducerea unitãţii.
ART. 226
Pe toatã durata exercitãrii mandatului, reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi.


TITLUL VIII
Contractele colective de muncã

ART. 229
(1) Contractul colectiv de muncã este convenţia încheiatã în formã scrisã între angajator sau organizaţia patronalã, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevãzut de lege, de cealaltã parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncã, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncã.
(2) Negocierea colectivã la nivel de unitate este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 21 de salariaţi.
(3) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncã pãrţile sunt egale şi libere.
(4) Contractele colective de muncã, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea pãrţilor.
ART. 230
Pãrţile, reprezentarea acestora, precum şi procedura de negociere şi de încheiere a contractelor colective de muncã sunt stabilite potrivit legii.

problema este ca nu este nici un reprezentant al salariatilor ales pana in acest moment. Noi facem acest proces verbal dar din partea salariatilor cine o sa semneze daca nu este nimeni? Trebuie sa facem dovada ca a fost ales acest reprezentant de catre salariati?
Mia intai trebuie sa fie alesi reprezentantii salariatilor si apoi sa se demareze negocierea c.c.m ...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract colectiv ginnyy ginnyy potrivit legii 130/1996 - Negocierea colectivă, la nivel de unitate, este obligatorie pentru unitatile cu mai mult de 21 de salariati. Negocierea presupune ... (vezi toată discuția)
Reprezentativitatea sindicatului dorina58 dorina58 Buna ziua , am o mare dilema , fac parte dintr-un sindicat constituit in anul 2007 pe structura mai multor institute de cercetare care sunt sub aceeasi ... (vezi toată discuția)
Contract colectiv de munca la nivelul unitatii laurentiusergiu_33 laurentiusergiu_33 Daca exista un contract colectiv de munca la nivelul unitatii,el trebuie semnat de catre toti angajatii?Daca nu,atunci angajatii de unde iau cunostinta despre ... (vezi toată discuția)