avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 612 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida simplă ... contabilitatea la intreprinderea individuala
Discuție deschisă în Contabilitate - partida simplă şi obligaţii fiscale declarative pentru PFA, II, AF

contabilitatea la intreprinderea individuala

este obligatorie contabilitatea in partida simpla?
Cel mai recent răspuns: olden , utilizator 22:06, 30 Octombrie 2012
ORDINUL nr. 1040/2004 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

NORME METODOLOGICE privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

I. Sfera de aplicare
1. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati, potrivit prevederilor art. 49 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumita în continuare lege, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila în partida simpla.
2. Un contribuabil care obtine venituri dintr-o activitate agricola, prevazuta la art. 75 din lege, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din evidenta contabila în partida simpla, potrivit art. 49 din lege.
Prin exceptie de la prevederile art. 66 alin. (1) si (2) din lege, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila în partida simpla.
3.1. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza normelor de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala pot sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 49 din lege.
3.2. Pentru contribuabilii care îndeplinesc cumulativ conditiile:
- realizeaza venituri din activitati independente numai în baza conventiei/contractului civil pentru care platitorul de venit a calculat, retinut si virat impozitul reprezentând plati anticipate în cota de 10% asupra venitului brut,
- îsi pot îndeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit, reglementarile privind conducerea evidentei contabile în partida simpla sunt optionale.
Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin în limita termenului de prescriptie prevazut de lege.

[ link extern ]

Cod Fiscal
ART. 49 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale definite la art. 46 alin.(2) venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.
(2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională — CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au următoarele obligații:
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.
(2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.
Prevederile prezentului alineat se aplică şi în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.
(3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulţirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor.
Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti sunt cele prevăzute în normele metodologice.
(4) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.
(5) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.
(6) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin.(2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă, conform art. 48.
(7) *** Abrogat.
(8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop.
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Norme metodologice art 49 C.F.:

[ link extern ]
Contabilitatea PRIMARA (legea contabilitatii) DA, cea financiara (contarea) NU , succes!
Ultima modificare: Marți, 30 Octombrie 2012
olden, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contabilitate pfa iulia1970 iulia1970 Ce acte contabile trebuie sa am ca vanzator de legume si fructe? Imi trebuie contabil neaparat sau o pot tine singur contabilitatea? (vezi toată discuția)
Case de marcat adibocu adibocu cine ma poate lamurii daca instructorii auto PFA CU NORMA DE VENIT trebuie sa foloseasca si case de marcat? ce alte acte trebuie sa intocmeasca(registre ... (vezi toată discuția)
Cum se calculeza taxele in cazul mai multor coduri caen? ContSters66930 ContSters66930 Buna ziua! Sa zicem ca doresc sa am mai multe coduri CAEN... Unul dintre ele, cel principal, ar fi incadrat la norme de venit iar restul nu. Cum se ... (vezi toată discuția)