avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 299 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general imprumut intre persoane juridice-factura?
Discuție deschisă în Contabilitate în general

imprumut intre persoane juridice-factura?

buna ziua
daca intre doua persoane juridice exista un contract de imprumut iar banii sunt virati prin banca, imprumutatorul trebuie sa emita factura catre imprumutat? daca da, scutita sau nu de tva? contractul nu prevede dobanda.
multumesc
Cel mai recent răspuns: ContSters42967 , utilizator 20:14, 31 Ianuarie 2009
legea societatilor comerciale spune cam asa:

'' Art. 144(4). - (1) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum:
a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică:
a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane. ''
Deci mare atentie!
rodalina26 a scris:

buna ziua
daca intre doua persoane juridice exista un contract de imprumut iar banii sunt virati prin banca, imprumutatorul trebuie sa emita factura catre imprumutat? daca da, scutita sau nu de tva? contractul nu prevede dobanda.
multumescConform art. 3, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, activitatea de creditare se poate derula: prin institutii de credit (in conditiile legii bancare), prin institutii financiare nebancare si in conformitate cu alte legi speciale. “Entitatile, altele decat cele prevazute la alin. 1, nu pot desfasura cu titlu profesional activitati de creditare”.

Prin urmare, un argument in sensul legalitatii efectuarii de imprumuturi intre societati este chiar modul in care se acorda.

Caracterul intamplator, neregulat (acordarea de imprumuturi nefiind o activitate curenta a imprumutatorului) si acordarea lor fara dobanda (fara a avea ca scop obtinerea vreunui venit din aceasta operatiune), poate sa denote lipsa obligatiei de a avea in obiectul de activitate acest domeniu. In aceste circumstante, se va putea pune doar problema oportunitatii acordarii unui imprumut daca acesta nu genereaza un profit (cu exceptia cazului in care beneficiile sunt obtinute in urma unor operatiuni colaterale, sau daca partile sunt componente ale unui grup).

In acest sens, unii autori pun problema caracterului comercial al tranzactiei, sustinand ca societatile comerciale sunt obligate sa realizeze numai acte de comert, care sa aiba ca efect obtinerea de venituri, nefiind indreptatite la incheierea unor acte cu titlu gratuit decat atunci cand este vorba de persoane juridice afiliate, si cand imprumutul este acordat pentru sustinerea activitatii societatii la care se detin participatii. Astfel, se considera ca societatile comerciale, fiind persoane juridice cu scop lucrativ, dreptul acestora de a acorda imprumuturi fara dobanda excede principiului specialitatii capacitatii de folosinta a unei persoane juridice, principiu prevazut de Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. Este de retinut insa ca aceasta discutie privind caracterul comercial nu poarta asupra legalitatii imprumuturilor intre persoane juridice afiliate.

Tot O.U.G. nr. 28/2006 prevede ca “Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa decida daca activitatea desfasurata de o entitate este sau nu de natura activitatii de creditare si intra sau nu sub incidenta prezentului titlu”.

Prin urmare, atunci cand valoarea imprumuturilor este mare si acestea se acorda relativ frecvent, chiar si intre persoane juridice afiliate, este recomandabila obtinerea unui raspuns scris de la Banca Nationala a Romaniei, in urma unei solicitari in acest sens, privind calificarea imprumuturilor acordate de catre societate, in- tr-o situatie anume, ca fiind in afara sferei activitatilor curente ale societatii, si deci in afara ariei de aplicabilitate a reglementarilor bancare.

Totusi, incheierea contractelor de imprumut de catre societatile comerciale trebuie sa fie limitata la situatii izolate; in caz contrar, se pune problema dreptului de a desfasura in mod legal activitatea, si deci inserarea in obiectul de activitate a activitatilor de creditare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Creditare societate ccomerciala Torahus Torahus CIne poate credita un SRL? O poate face o persoana juriddica ce nu este asociat si nici societate bancara sau cu activitate de creditare? Multumesc! (vezi toată discuția)
Imprumut societati comerciale Adysoft Adysoft Buna seara, Va rog sa imi raspundeti la urmatoarea interbare: Doua societati comerciale diferite pot sa se imprumute intre ele pe baza unui contract de mana? ... (vezi toată discuția)
Imprumuturi intre societati alinutzzzza alinutzzzza Buna ziua.E prima oara cand scriu o intrebare pe acest forum, in speranta ca voi gasi un mic ajutor. Se poate ca o societate sa imprumute o alta societate, ... (vezi toată discuția)