avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 285 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... ajutor de deces
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

ajutor de deces

buna ziua ! va rog sa-mi raspundeti : rudele unei persoane decedate (49 ani)care a lucrat si in Romania si in strainatate,beneficiaza de ajutor de deces?Ce conditii trebuie sa indeplineasca persoana decedata -contributii asigurari sanatate,pensie...??
Cel mai recent răspuns: Simion Eugenia , Contabil 13:23, 7 Decembrie 2012


Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.

Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
a) soţul supravieţuitor;
b) copilul;
c) părintele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) moştenitorul.

ATENŢIE!!!
În lipsa solicitării din partea persoanelor menţionate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
În sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi:
a) soţul/soţia;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaraţie pe propria răspundere.
În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.
Pentru anul 2012, cuantumul ajutorului de deces este:
a) 2.117 lei în cazul asiguratului sau pensionarului;
b) 1.059 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului;
Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare.
Acte necesare:
a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
b) certificat de deces - în original şi copie;
c) actul de identitate al solicitantului;
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
e) acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ajutor de inmormantare marianoprisi marianoprisi Urmasii unei persoane care nu avea venituri in momentul decesului (era casnica) beneficiaza de ajutor de inmormantare? Daca da, care sunt pasii de ... (vezi toată discuția)
Ajutor deces pt frate AlinaSde AlinaSde Buna ziua! De ce nu se acorda ajutor deces surorii asigurate care s-a ocupat de inmormantarea unui decedat neasigurat si fara alta familie cu exceptia surorii ... (vezi toată discuția)
Ajutor de inmormantare marinela43 marinela43 :help:Buna ziua! Sunt d na Marinela din Salonta ,am 43 de ani si sunt in pensie de boala ! De aproape o luna mi a murit un baiat intr un accident tragic si de ... (vezi toată discuția)