avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 564 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Impozite şi taxe locale Stabilire impozite si taxe locale
Discuție deschisă în Impozite şi taxe locale

Stabilire impozite si taxe locale

lucrez la o rimarie de comuna.Prin fisa postului,pentru stabilirea impozitului pe cladiri si teren persoane fizice tebuie sa preiau anual datele de la registrul agricol in luna ianuarie a fiecarui an aceasta lucrare cuprinzind cca 4000 de pozitii de rol cu proprietat.In acelasi timp la un alt punct al fisei postului scrie preluarea datelor de la contribuabili in baza declaratiilor fiscale care de cele mai multe ori nu corespund cu datele din registrul agricol .De documente de proprietate nu se poate spune in 80% din cazuri intrucit aceasta comuna nu a fost cooperativizata,nu are carti cadastrale si baza sunt registrele agricole de dinainte de 1989si in prezent .Problema este ca niciodata materia impozabila nu corespunde cu cea de la registrul agricol,motiv pentru care auditul intern scrie si tot scrie.Ce e de facut pentru ca acestea sa corespunda?Sa nu mai iau declaratii si sa lasam baza registrul agricol pentru ca pina la urma si registrul agricol este tot o declaratie?Multumesc:(
Cel mai recent răspuns: carmen01011958 , moderator 11:34, 30 Ianuarie 2013
Nu puteti sa preluati datele numai din registrul agricol.Datele din evidentele fiscale se stabilesc in baza declaratiei fiscale a contribuabililor sau in baza unui raport de inspectie fiscala.
Conform Codului de Procedura Fiscala , art 85, impozitele si taxele se stabilesc:
a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. "

[ link extern ]

Dvs , din cadrul compartimentului de impunere, in baza declaratiei fiscale sau a raportului de inspectie fiscala emiteti decizii de impunere.

Pe de alta parte compartimentul de impozite si taxe si compartimentul agricol au subordonare diferita: compartimentul de impozite si taxe este subordonat primarului/ viceprimarului iar compartimentul agricol este subordonat secretarului. De exemplu :

[ link extern ]

[ link extern ]

Intre compartimentul agricol si compartimentul de impunere,constatare si control din cadrul primariei trebuie sa existe relatii de colaborare :
norme metodologice la art 259 cod fiscal :
[ link extern ]

"84. (1) Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenurile, la clădirile, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate sau în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul IX din Codul fiscal, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.
(2) Referitor la registrele agricole se vor avea în vedere, cu precădere, următoarele reglementări:
a) Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 28 noiembrie 1991;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr.1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 - 2014;
d) Normele tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului finanţelor publice, ministrului administraţiei publice şi al ministrului dezvoltării şi prognozei nr.95/153/1998/3241/2010"

specificat si in Norma tehnica din 21 aprilie 2010 (Norma tehnica din 2010) pentru completarea registrului agricol pentru perioada 2014-2014 :
[ link extern ]
Art.7, alin (5) :
(5) Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora, la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale prevazute de titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

Printre atributiile compartimentului de impunere, constatare si control sunt si cele de :
-organizare de actiuni de verificare a declaratiilor facute de contribuabilii, persoane fizice, în
sensul depistarii neconcordantelor existente intre declaratiile facute si situatia din teren a
materiei impozabile de orice natura (cladiri,terenuri, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;
-verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control , pentru identificarea
bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor in valorile impozabile declarate; stabilirea
diferentelor intre valorile declarate si cele faptice acolo unde este cazul.

Pe de alta parte compartimentul agricol are si el atributii de :
-verificare si vizare pentru conformitate a declaratiilor contribuabiilor depuse la compartimentul de impunere in vederea calcularii impozitului pe teren
-verificarea pe teren a corectitudinii datelor declarate de catre contribuabili in Registrul
Agricol.

Prin urmare in opinia mea trebuie sa stabiliti o procedura operationala- pornind de la regulamentul de organizare si functionare, atributiile si relatiile dintre compartimente- prin care sa stabiliti etapele de confruntare, verificare si corectare a datelor din registrul agricol si a datelor din evidenta fiscala.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Plata penalizari la recalcul impozit pe cladire? gmarba gmarba Serviciul Taxe si impozite al primariei mi-a comunicat faptul ca s-a recalculat impozitul pe cladirea unde locuiesc si incepand din acest an trebuie sa platesc ... (vezi toată discuția)
Impozit pe masina platit de doua ori!!!! vioichim vioichim buna ziua .in anul 2010 mi-am schimbat buletinul de la oras la sat dar masina a ramas pe oras , am platit impozit pe ea ,sant la zi cu impozitul iar acum cand ... (vezi toată discuția)
Termen depunere declaratie: 31 mai 2016 - firmele de apartament vor plati impozit ca pentru locuinta daca nu deduc cheltuielile cu utilitatile, iar suprafetele nu sunt delimitate Laura Ciobeica Laura Ciobeica [b]La capitolul ”Impozite și taxe locale”[/b] - sunt completate prevederile referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice care au ... (vezi toată discuția)