avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 505 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... criterii performanta
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

criterii performanta

Buna ziua. daca ma poate ajuta cineva...Lucrez la o regie autonoma si trebuie sa stabilesc urgent criteriile de performanta pentru sefii de sectoare(sp.verzi,st.asfalt,salubritate)Nu am mai facut asa ceva. Ma poate ajuta va rog cineva ?
va multumesc
Cel mai recent răspuns: ContSters21696 , utilizator 19:36, 17 Februarie 2009
Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administratiei publice centrale sau administratiei publice locale care au in subordine, autoritate, coordonare sau portofoliu operatori economici, vor prezenta spre consultare sindicatelor de ramura bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

Aceasta prevedere este inclusa in Ordonanta de Urgenta privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, pe care Guvernul a aprobat-o in sedinta de ieri. OUG stabileste o serie de prevederi privind conducerea acestor operatori economici, stabilirea modului de calcul pentru unii indicatori cuprinsi in bugetele de venituri si cheltuieli, stabilirea remuneratiei conducatorilor in functie de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, fundamentarea fondului de salarii.
Actul normativ se va aplica regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, precum si filialele acestora. Prevederile Ordonantei de Urgenta nu se vor aplica societatilor financiar-bancare si de asigurari, precum si societatii comerciale "Fondul Proprietatea SA".

Ordonanta de Urgenta modifica prevederile referitoare la fundamentarea fondului de salarii anul pentru operatorii economici care intra sub incidenta actului normativ. Astfel, fundamentarea fondului de salarii anual prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli se va face in baza indicelui de crestere a castigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii, calculat in unitati valorice comparabile sau unitati fizice, dupa caz. Suplimentar fata de cresterea mentionata, se va putea acorda o crestere a castigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult de indicele de crestere a productivitatii muncii.

De asemenea, Ordonanta de Urgenta stabileste un sistem unitar de conducere a operatorilor economici cu capital majoritar sau integral de stat.

Potrivit noilor prevederi, directorii generali/directorii vor asigura conducerea operatorilor economici in baza unui contract de mandat, incheiat in conditiile Legii nr. 31/1990 si ale Ordonantei de Urgenta. Contractul de mandat reprezinta acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, reprezentat de Consiliul de Administratie si directorul operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta aprobate de actionari.

La nivelul operatorului economic, in contractul de mandat, alaturi de criteriile de performanta specifice, se prevad in mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1000 lei venituri, precum si cresterea productivitatii muncii.

Criteriile si obiectivele inscrise in contractul de mandat se actualizeaza in fiecare an, in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli.

Potrivit unei alte prevederi a Ordonantei de Urgenta, remuneratia conducatorilor se va acorda in functie de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in contractele de mandat si aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli. Astfel, remuneratia lunara a directorului general/directorului se diminueaza proportional cu gradul global de neindeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.

Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conducatorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneratii brute lunare, proportional cu gradul global de depasire al obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat.

Conducatorii ministerelor, Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiilor publice locale, dupa caz, precum si au altor institutii publice care au in subordine, autoritate, coordonare sau portofoliu operatori economici au urmatoarele obligatii:
- sa aprobe sau sa supuna aprobarii, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale in vigoare
- sa dispuna masuri pentru urmarirea lunara a executie contractelor de mandat si sa aprobe acordarea premiilor anuale in limita prevederilor legale.

La data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta se abroga OUG nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.

Contractele de performanta incheiate in baza dispozitiilor OUG nr. 79/2001, precum si contractele de mandat incheiate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei inceteaza sau se modifica, dupa caz.

In prezent, exista doua sisteme de conducere paralela a operatorilor economici aflati in subordinea, autoritatea, coordonarea sau portofoliul unor institutii publice, ceea ce creaza disfunctionalitati in activitatea acestora. Primul sistem este cel aplicabil societatilor comerciale in general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, conform caruia administrarea executiva este delegata directorilor care isi exercita atributiile in temeiul unui contract de mandat. Cel de-al doilea sistem este incident regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, precum si societatilor la care statul sau o autoritate administrativa este actionar majoritar, instituit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 - conform caruia atributiile de conducere sunt exercitate de conducatori in baza unui contract de performanta, anexa la contractul individual de munca.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract de perfomanta ladycroft ladycroft OUG nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar reglementa contractul de perfomanta ... (vezi toată discuția)
Legea 329/2009 cap iv catalin1970 catalin1970 Buna seara, Directorul general al unei R.A. finantata de la bugetul de stat este angajat cu contract de mandat. Este si pensionar. In acest caz se aplica ... (vezi toată discuția)
Lamurire transformare oug in lege images images Este vorba de transformarea oug 79/2008 in legea 203/2009. Nu inteleg prea bine sau ce inteleg eu: oug 79 a suferit o serie de transformari de la emiterea sa ... (vezi toată discuția)