avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 410 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Act aditional la CIM privind modificarea duratei ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Act aditional la CIM privind modificarea duratei contractului din determinat in indeterminat

Buna ziua
Ma puteti ajuta, va rog, cu un model de act aditional la CIM in cazul schimbarii duratei de pe perioada determinata pe perioada nedeterminata.
Modificarea datelor in REVISAL trebuie facuta in baza unei decizii a conducerii sau este suficient sa se incheie un act aditional la CIM?
Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: valentinadpas , utilizator 15:32, 18 Iulie 2013
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Modificarea elementului durata muncii se realizeaza prin incheierea unui act aditional la contract. Astfel, potrivit art. 17 alin. (5) din Codul muncii, republicat, orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Potrivit art. 4 alin. (2) din HG 500/2011, orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea 53/2003, republicata. ....

Astfel, in registru se va inregistra modificarea elementului durata muncii cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea 53/2003- Codul Muncii.
In speta, termenul de completare si transmitere a REVISAL-ului este de 19 zile lucratoare de la data intervenirii modificarii.

=====

Antet angajator

ACT ADITIONAL
nr. ..... / ........ la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr.
...../........... in Registrul de evidenta al salariatilor

Partile contractului
Angajatorul S.C. ............, cu sediul in .................., inregistrata la registrul comertului sub numarul.........., cod unic de inregistrare........, telefon............., reprezentata legal prin..........., In calitate de..............

si

salariatul/salariata – D-na/D-nul, domiciliat/domiciliata in localitatea.............., str..........., nr........., bl...., ap...., judetul......, posesor/posesoare al/a buletinului / cartii de identitate seria...., nr..............., eliberat/eliberata de....... la data de...., CNP................

In temeiul art. 17 alin. (4) coroborat cu art. 41 alin. (1) din Codul muncii, partile convin asupra modificarii urmatoarelor clauze din contractul individual de munca:

Incepand cu data de ........ se modifica durata contractului dupa cum urmeaza:
Din determinata in nedeterminata

Celelalte prevederi ale contractului individual de munca raman neschimbate.

Clauzele prezentului act aditional vor produce efecte incepand cu data de ...............
Prezentul act aditional a fost intocmit in 2(doua) exemplare, astazi ........... , cate unul pentru fiecare parte.

ANGAJATOR, SALARIAT,
......... .........
Va multumesc pentru raspuns.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prelungire cim DiaD DiaD Daca am incheiat CIM pe perioada determinata din 22.08.12 pana in 19.10.12 societatea doreste prelungirea lui pentru o perioada nedeterminata, in ce zi pot ... (vezi toată discuția)
Depunere revisal mihaelarad mihaelarad Cind trebuie transmis revisal-ul cu majorarile de salar? (vezi toată discuția)
Modificare cim de la durata determninata la durata nedeterminata Alexandra-S29027 Alexandra-S29027 Am gasit pe site intrebari referitoare la acesta intrebare insa nimic concret. Am un Contract Individual de Munca pe durata determinata de 3 luni intre ... (vezi toată discuția)