avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 407 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Problemele profesionale ale ... Roba in cazul consilierului juridic
Discuție deschisă în Problemele profesionale ale consilierilor juridici

Roba in cazul consilierului juridic

Ce trebuie ca un consilier juridic sa poata sa poarte roba in instanta si cand se poate inscrie si unde?
Cel mai recent răspuns: solo , utilizator 14:52, 23 Octombrie 2009
Daca este consilier juridic, chiar debutant, in instanta poate sa poarte roba, cerinta minima fiind de a fi inscris in Colegiul conisilirilor juridicei
MULTUMESC
Odata inscris isi poate procura roba de acolo de la Colegiul Consilierilor juridic.
In opinia mea consilierul juridic care nu este inscris in Colegiu nu este obligat sa poarte roba.
Citez din Raspunsul Ministerului Justitiei la memoriul Federatiei Pro Jure Romania:

Precizari in legatura cu Statutul profesiei de consilier
juridic:
Adoptarea unui statut al profesiei de consilier juridic este lipsita
de temei legal. Legea face referire la statutele profesionale ale
asociatiilor de consilieri juridici. Astfel, se prevede
ca „asociatiile profesionale se vor infiinta si statutele acestora
sa vor adopta in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare
a prezentei legi". Statutul profesional al consilierului juridic
este determinat de Legea nr.514/2003 si de reglementarile legale
privind persoana juridica in serviciul careia se afla sau cu care
are raportuir de munca (respectiv, Statutul functionarului public,
pentru functionarii publici, si Codul muncii, pentru cei incadrati
cu contract de munca). Adoptarea unui eventual statut trebuie sa
parcurga etapele prevazute de legea privind asociatiile si
fundatiile, ca statut al unei anumite asociatii;
Statutul profesiei de consilier juridic a fost publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, fara respectarea dispozitiilor Legii
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei,
care prevede, la art.5 lit.J, ca „In Partea I se publica urmatoarele
categorii de acte: actele normative adoptate de persoane juridice –
aletele decat autoritatile publice – care au fost abilitate prin
lege sa asigure executarea unor legi". Or, Congresul Extraordinar al
Colegiilor Consilierilor Juridici este un organ neprevazut de legea
nr.514/2003, care nu a fost abilitat sa asigure punerea in aplicare
a acestora; mai mult, acest Congres extraordinar nu este reglementat
nici de statut;
Organizarea profesiei de consilier juridic se face exclusiv in
temeiul dreptului la libera asociere (art.5 din lege
prevede: „Consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale
in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, in
conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor
juridice"). Din aceasta dispozitie rezulta urmatoarele:
-atat la nivel judetean, cat si la nivel national se pot constitui
oricate asociatii ale consilierilor juridici, in functie de ramurile
si domeniile de activitate;
-consilierii juridici nu pot fi obligati sa se afilieze la o anumita
forma de asociere (colegii judetene etc);
-nu se pot institui obligatii pentru consilierii juridici care nu
sunt membrii unei asociatii si nici pentru alte persoane juridcie
sau fizice, nefiind opozabil acestora. Astfel, in acest sens, art.88
din Statut, prevede: "consultanta, redactarea, avizarea pentru
legalitate si contrasemnarea actelor juridcie, asistenta si
reprezentarea juridica a institutiilor, autoritatiilor publice, a
persoanelor juridice se vor realiza numai de catre consilierii
juridici inscrisi in Tablou". Consideram ca o astfel de dispozitie
incalca dreptul la libera asociere, consacrat de Constitutie si de
Legea nr.514/2003.
-de asemenea, art.57 alin.(3) din statut instituie obligatii pentru
persoanele juridice si institutiile publice, desi legea nu le
perevede.
Astfel, se stabileste: "cheltuielile avansate de consilierul
juridic, ocazionate de reorganizarea profesiei precizate la
alienetul precedent, se vor deconta acestuia de catre autoritatea
sau institutia publica ori de catre persoana juridica in favoarea
careia acesta exercita profesia de consilier jurridic".
Statutul instituie si alte obligatii pentru consilierii juridici,
astfel:
-in ceea ce priveste primirea in profesie, se stipuleaza ca
inscrierea in profesia de consilier juridic se face pe baza unei
cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a carei raza
teritoriala domiciliaza – art.15 din Statut;
-instituirea unei taxe de inscriere in profesia de consilier
juridic, taxa stabilita de fiecare colegiu teritorial – art.16 alin.
(4) din Statut;
-referitor la dovedirea calitatii de consilier juridic – cu drept de
exercitare a profesiei, se prevede in Statut ca aceasta se dovedeste
cu „legitimatia de consilier juridic" si isigna profesiei, eliberate
fiecarui colegiu consilierului juridic inscris in Tabloul
Colegiului – art.22 din Statut;
-consilierul juridic definitiv sau stagiar, in vederea exercitarii
profesiei, se va inscrie in Tabloul tinut de colegiul teritorial –
art.26 alin.(2) din Statut;
-consilierii juridici sunt obligati sa tina evidentele cerute de
lege si pe cele prevazute in regulamentele corpului profesional,
adoptate de Consiliul U.C.C.J.R. – cu privire la cauzele in care
asista sau reprezinta, sa vizeze pentru legalitate actele juridice
si sa achite cu regularitate taxele si contributiile stabilite
pentru formarea bugetului Colegiului si bugetului U.C.C.J.R – art.43
alin.(1) din Statut;
-consilierii juridici sunt obligati sa poarte roba in fata tuturor
instantelor judecatoresti –a rt.46 alin.(1) din Statut;
-in scopul formarii profesionale a consilierilor juridici angajati
sau numiti in functie, beneficiarii serviciilor profesionale ale
acestora vor suporta cheltuielile pentru reorganizarea profesiei
ocazionate de : inscrierea in colegiu, achizitionarea robei, a
legitimatiei de consilier juridic, a isignei, stampilelor
profesionale, precum si a tuturor registrelor de evidenta
profesionala –a rt.57 alin.(2) din Statut;

Mai mult, art.21 din Statut permite consilierilor juridici sa
constituie societati profesionale, in baza Legii nr.31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, care sa aiba ca obiect de
activitate exclusiv acordarea consultantei si reprezentarii
juridice, inclusiv in instanta. Consideram ca o astfel de prevedere
depaseste atat cadrul legal instituit prin Legea nr.514/2003, cat si
cel consacrat prin Legea nr.51/1995 privind organizarea si
exercitarea profesiei de avocat, reprezentand o modalitate de
eludare a dispozitiilor legale privind acordarea asistentei juridice
in Romania. In plus, societatea profesionala nu este reglementata de
Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Vai de profesia noastra si de raspunsul MinisteruluiJustitiei care are ministru un avocat #-o

Alte discuții în legătură

Ccj pro sau contra? Spatiu destinat opiniilor Dumneavoastra.
Ne inscriem? Nu ne inscriem?
Avantaje? Dezavantaje ? (vezi toată discuția)
Contract prestari servicii pentru profesia de consilier juridic Carmen(kammy) Carmen(kammy) am vazut anumite rspunsuri in forumul dumneavoastradar va rog sa mi spuneti daca un jurist, adica persoan care are o diplom de studii rspectiv licenta in ... (vezi toată discuția)
Plateste angajatorul sau nu taxa la ccj? OANA GORAN OANA GORAN stimati colegi juristi, la voi cum e, va plateste angajatorul taxa pentru Colegiu sau o platiti voi din buzunar?? unde am lucrat imi plateau, dar actualul ... (vezi toată discuția)