avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 704 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Nota de rebut/PV casare
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Nota de rebut/PV casare

situatie: in cazul in care un container prezinta defecte majore sau se distruge ca urmare a manevrarii sau a transportarii dintr-un loc de depozitare in altul sau in timpul in carcare intr-un mijloc de transport , ce document se intocmeste pentru a se evidentia iesirea din stoc : Nota de rebut sau Pv de casare ?
care sunt prevederile legale pt intocmirea celor doua formulare
Cel mai recent răspuns: ContSters60554 , utilizator 10:13, 23 Noiembrie 2009
Proces verbal de casare
ORDIN nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile


IV.PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASAREA UNOR BUNURI MATERIALE (Cod 14-2-3/aA)
1.Serveşte ca:
- document de constatare a îndeplinirii condiţiilor necesare scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe, potrivit dispoziţiilor legale;
- document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale;
- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe, precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;
- document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate.
2.Se întocmeşte în două exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale (notă privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune, deviz estimativ al reparaţiei capitale, act constatator al avariei, avize, notă justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale, specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).
Formularul se completează astfel:
- capitolele I şi II, de către comisia constituită în acest scop, după caz, cu constatările şi concluziile rezultate din analiza documentaţiei primite şi din verificarea stării mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semnează de către membrii comisiei;
- capitolul III, după aprobarea propunerilor şi efectuarea scoaterii din funcţiune, din uz sau declasării, de către comisia de analiză şi avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegaţii numiţi de conducerea unităţii care semnează pentru realitatea operaţiunilor; serveşte şi ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bunurilor materiale.
Se menţionează că, în cazul scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, numărul de inventar se va trece la cap. II în coloana "Denumirea". În situaţia în care capitolul III se completează în alte exerciţii financiare, este necesar să se întrunească o nouă comisie care să întocmească un nou proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, care să confirme datele completate în acest capitol.
3.Circulă:
- la persoana autorizată să aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
- la secţie (serviciu, subunitate) pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă a mijloacelor fixe scoase din funcţiune (ambele exemplare);
- la magazie (depozitul de materiale), pentru descărcarea gestiunii, respectiv înregistrarea în evidenţă a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);
- la magazia primitoare, pentru semnare de către gestionar a primirii în gestiune a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe şi materialelor recuperabile şi refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea şi înregistrarea operaţiunilor privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1);
- la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune, din uz sau de declasare, pentru înregistrare (exemplarul 2).
4.Se arhivează:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la compartimentul care ţine evidenţa mijloacelor fixe (exemplarul 2).
5.Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- aprobat; data;
- predătorul;
- constatările şi concluziile comisiei;
- mijloacele fixe scoase din funcţiune sau bunurile materiale declasate;
- numărul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; amortizarea până la scoaterea din funcţiune;
- ansamble, subansamble, piese, componente şi materiale rezultate, după caz;
- numărul şi data (ziua, luna, anul) documentului; predătorul; primitorul;
- numărul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei şi a gestionarului pentru primire.
comisia poate fi aceeasi la inventariere si la casare???
Legea nu interzice ca o singura comisie a avea ambele atributii . Comisiile de inventariere si casare sunt stabilite prin decizii interne ale unitatii . Depinde de dimensiunile societatii si numarul de salariati . Comisia de inventariere efectueaza inventarierea patrimoniului, de obicei la sfarsitul anului, constata si propune pentru casare bunurile degradate, intocmeste proces verbal de inventariere in care sunt incluse concluziile si masurile legale privind activul si pasivul unitatii, conducerea unitatii aproba masurile propuse de comisia de inventariere si in anul urmator comisia de casare va coordona dezmembrarea , transferul pieselor rezultate din casare la magazie si intocmeste Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / de declasarea unor bunuri materiale pt scaderea din evidenta contabila. Este obligatoriu a utiliza formularul din 3512 / 2008 prezentat de d-na Magda altfel sunteti pasibila de o amenda de pana la 3000 ron

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Casare timbre! IRLUBUCURESTI IRLUBUCURESTI buna ziua, imi poate spune cineva care sunt procedurile si legislatia pentru casarea unor timbre (fiscale si judiciare) din gestiune. acestea nu mai pot fi ... (vezi toată discuția)
Recuperare piese schimb croberta croberta O institutie publica repara externalizat un mijloc fix. Piesele care sunt schimbate pot fi reintroduse in gestiunea unitatii ? Care este documentul folosit ... (vezi toată discuția)
Cum se caseaza obiecte de inventar cmi Amitrica Amitrica Buna ziua, Ma intereseaza cum procedez ca sa casez obiecte de inventar din cadrul unui cabinet de medicina de familie (imprimanta, monitor etc) (vezi toată discuția)