avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 385 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Cum se caseaza obiecte de inventar CMI
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Cum se caseaza obiecte de inventar CMI

Buna ziua,

Ma intereseaza cum procedez ca sa casez obiecte de inventar din cadrul unui cabinet de medicina de familie (imprimanta, monitor etc)
Cel mai recent răspuns: Marian Trutan , Contabil 10:51, 6 August 2015
Conform art.42 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii aprobate prin OMFP 2861/2009,rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate, data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic, propuneri de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entitatii. Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiar -contabil si al conducatorului compartimentului juridic, decide asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.

Prin urmare, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe ce nu mai pot fi utilizate si casarea obiectelor de inventar se poate efectua in urma operatiunii de inventariere, pe baza propunerilor comisiei de inventariere.

Scoaterea din functiune se va efectua in baza hotararii organelor de conducere carora le revin astfel de competente, potrivit prevederilor actului constitutiv.

In baza hotararii acestora se va intocmi formularul "Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale" prevazut de OMEF 3512/2008 . Potrivit Normei specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile aprobata prin OMEF 3512/2008 , acest formular serveste ca:

- document de constatare a indeplinirii conditiilor necesare scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale;

- document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau de declasare a bunurilor materiale;

- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe, precum si din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate.

Formularul se intocmeste in doua exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta si bunuri materiale aflate in gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentatiei prevazute in normele legale (nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune, deviz estimativ al reparatiei capitale, act constatator al avariei, avize, nota justificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale, specificatia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).

Pentru a face dovada ca bunurile sunt distruse, acestea se vor preda catre o societate specializata in colectarea/distrugerea deseurilor. In documentul de predare (proces verbal, aviz de insotire a marfii) se va mentiona ca bunurile sunt predate in vederea distrugerii.

Multumesc pt. raspuns, dar, nu vad cum s-ar putea aplica cele mentionate de dvs. in cazul unui simplu cabinet de medic de familie la tara, in care exista doar medicul si asistenta. V-as ruga sa particularizati raspunsul dvs. pt. situatia mea concreta
Potrivit art.1 alin.(3)din OMFP 2861/2009,prevederile din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii se aplica si persoanelor care conduc evidenta contabila in partida simpla(deci si cabinetelor medicilor de familie).
In cazul dvs.,dupa efectuarea inventarierii la finele anului,intocmiti P.V.de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale,prevazut de OMEF 3512/2008.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Nota de rebut/pv casare teiu teiu situatie: in cazul in care un container prezinta defecte majore sau se distruge ca urmare a manevrarii sau a transportarii dintr-un loc de depozitare in altul ... (vezi toată discuția)
Casare timbre! IRLUBUCURESTI IRLUBUCURESTI buna ziua, imi poate spune cineva care sunt procedurile si legislatia pentru casarea unor timbre (fiscale si judiciare) din gestiune. acestea nu mai pot fi ... (vezi toată discuția)
Amortizare laptop cristian_conea cristian_conea Ca titular al unei Intrepr.Individ. am achizitionat un laptop in sept.2010 (mijloc fix). Am intocmit fisa mijlocului fix in care am precizat durata de ... (vezi toată discuția)