avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 621 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Impozite şi taxe locale Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului ...
Discuție deschisă în Impozite şi taxe locale

Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole

Buna ziua,
As dori sa aflu cui se adreseaza legea 571/2003, referindu-ma la acest articol:
ART. 275 Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci
(1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei prevăzute în prezentul articol.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul videotecilor, suma este între 0 şi 2 lei inclusiv (actualizare conform HG 956/2009);
b) în cazul discotecilor, suma este 0 şi 3 lei inclusiv (actualizare conform HG 956/2009);
(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabel(...)

Precizez ca activitatea principala a firmei pe care o conduc este conform cod caen 5630, dar in actul constitutiv al firmei apare si cod caen 9329, prin care se desfasoara activitati de discoteca (insa 9329 nu este activitatea principala)
Firma functioneaza de 1 an, iar primaria localitatii in care activam ne impune acum pentru prima oara sa achitam aceasta taxa pe discoteca, dans retroactiv, calculand angajatioi primariei 4 zile pe luna, chiar daca nu s-au desfasurat aceste activitati in ritmul stabilit de ei.
Multumesc mult!

Cel mai recent răspuns: invidiaevent , utilizator 10:59, 3 Decembrie 2013
Potrivit normelor metodologice la art 275 din Codul fiscal:

178. (1) Prin discotecă, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege activitatea artistică şi distractivă desfăşurată într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini, precum şi de redare şi audiţie de muzică, unde se dansează, indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate, respectiv:

a) integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intră sub incidenţa activităţilor specifice grupei 932 din CAEN - alte activităţi recreative.

b) integrată sau conexă oricăror alte activităţi nemenţionate la lit. a);

c) individuală;

d) cu sau fără disc-jockey.

(2) Nu sunt de natura discotecilor activităţile prilejuite de organizarea de nunţi, de botezuri şi de revelioane.

(3) Prin videotecă, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege activitatea artistică şi distractivă desfăşurată într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de redare şi vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intră sub incidenţa clasei 9213 din CAEN-rev.1.

(4) În cazul videotecilor şi discotecilor nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor.

179. (1) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul videotecilor şi discotecilor, prin incintă se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri, suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive.

(2) Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie de care se stabileşte impozitul pe spectacole se însumează suprafeţele utile afectate acestor activităţi, precum şi, acolo unde este cazul, suprafaţa utilă a incintelor în care se consumă băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune, precum şi suprafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă.

(3) Prin zi de funcţionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se înţelege intervalul de timp de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive.

180. (1) Cuantumul impozitului, prevăzut în sumă fixă la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileşte de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor, astfel:

I. se stabileşte o valoare cuprinsă între limitele prevăzute la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal;

II. asupra valorii stabilite potrivit menţiunii prevăzute la alin. (2) se aplică coeficientul de corecţie ce corespunde rangului localităţii respective, astfel;

a) localităţi urbane de rangul 0 ..................... 8,00;

b) localităţi urbane de rangul I ..................... 5,00;

c) localităţi urbane de rangul II .................... 4,00;

d) localităţi urbane de rangul III ................... 3,00;

e) localităţi rurale de rangul IV .................... 1,10;

f) localităţi rurale de rangul V ...................... 1,00.

III. asupra valorii rezultate potrivit menţiunii de la lit. b) se poate aplica majorarea anuală, hotărâtă de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu până la 20%, prevăzută de art. 287 din Codul fiscal, reprezentând impozitul pe spectacole, în lei/mp zi, ce se percepe pentru activitatea de videotecă sau discotecă.

(2) Contribuabilii care intră sub incidenţa art. 275 alin. (1) din Codul fiscal au obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu depunerea declaraţiei fiscale şi ori de câte ori intervine o modificare a acestei suprafeţe, ţinând seama de prevederile pct. 179 alin. (1) şi (2).

181. (1) În cazul contribuabililor care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, impozitul pe spectacole se determină pe baza suprafeţei incintei afectate pentru organizarea acestor activităţi, nefiind necesare bilete sau abonamente.

(2) Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de a depune Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, stabilită potrivit pct. 256, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.


Deci daca va incadrati la definitia discoteca (nu conteaza care e activitatea principala, ci daca desfasurati activitati ca si discoteca), trebuia sa depuneti "Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă" până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare, si sa achitati impozitul pe spectacole lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Nu se datoreaza impozitul decat pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă. Deci nu va pot obliga sa platiti 4 zile/luna daca nu ati desfasurat decat in 2 zile/luna. Demonstrati cu inregistrarile din casa de marcat cand ati avut deschisa sau nu discoteca.
Ultima modificare: Miercuri, 27 Noiembrie 2013
Ioan Petru Butariu, Contabil
Multumesc mult pentru raspuns!
in cazul nostru este vorba de un bar deschis 7 zile pe saptamana, dar in care sambata seara se tin un fel de petreceri, de multe ori neanuntate si care se incheie destul de devreme.
Primaria ne cere sa achitam aceasta taxa in functie de programul de functionare, care este in weekend prelungit, dar faptul ca am program pana la ora 5:00am nu inseamna mereu ca desfasuram activitate de discoteca.
Mai mult, ni se cere retroactiv aceasta taxa, de cand a fost infiintata firma, in conditiile in care ei au stabilit zilele in care se presupune ca au avut loc aceste evenimente. Am prezentat inregistrarile din casa de marcat, la cererea dansilor, dar suma unei vanzari intr-o anumita zi nu cred ca le poate demonstra ca in acea zi a fost desfasurata o activitate de discoteca, pentru ca localul nostru este de fapt un bar.
As dori sa stiu daca exista vreo cale legala sa contest decizia lor de a plati retroactiv pentru niste evenimente care nu au fost desfasurate.
Multumesc
invidiaevent a scris:

Multumesc mult pentru raspuns!
in cazul nostru este vorba de un bar deschis 7 zile pe saptamana, dar in care sambata seara se tin un fel de petreceri, de multe ori neanuntate si care se incheie destul de devreme.
Primaria ne cere sa achitam aceasta taxa in functie de programul de functionare, care este in weekend prelungit, dar faptul ca am program pana la ora 5:00am nu inseamna mereu ca desfasuram activitate de discoteca.
Mai mult, ni se cere retroactiv aceasta taxa, de cand a fost infiintata firma, in conditiile in care ei au stabilit zilele in care se presupune ca au avut loc aceste evenimente. Am prezentat inregistrarile din casa de marcat, la cererea dansilor, dar suma unei vanzari intr-o anumita zi nu cred ca le poate demonstra ca in acea zi a fost desfasurata o activitate de discoteca, pentru ca localul nostru este de fapt un bar.
As dori sa stiu daca exista vreo cale legala sa contest decizia lor de a plati retroactiv pentru niste evenimente care nu au fost desfasurate.
Multumesc


Daca considerati ca puteti demonstra ca nu ati desfasurat activitate de natura discotecilor in acea perioada puteti depune contestatie potrivit TITLUL IX - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, din Codul de procedura fiscala [ link extern ]

Art. 207 Termenul de depunere a contestaţiei

(1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.


In plus potrivit Art. 205 Posibilitatea de contestare - Cod proc fiscala: Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii.

Deci puteti merge si in instanta sa contestati decizia, dar aici va poate spune un avocat mai multe.
Multumesc mult pentru raspuns!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozitul pe spectacole ADRIANA RATIU ADRIANA RATIU cum se determina impozitul pe spectacole in cazul videotecilor si discotecilor? (vezi toată discuția)
Taxa club = taxa discoteca ? care este diferenta? CORNEKUS CORNEKUS De curand am deschis un club de noapte dupa urmatoarele reguli : -se deschide doar sambata -accesul persoanelor sub 18 ani este interzis -capacitate ... (vezi toată discuția)
Taxa discoteca lucasergiu lucasergiu Va rog frumos a ma lamuri in urmatoarea problema: Am deschis recent un bar si o discoteca, in aceeasi cladire. Intrarea in discoteca se face prin bar. Avand ... (vezi toată discuția)