avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 929 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... fisa post pt consilier economist
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

fisa post pt consilier economist

Va rog din suflet ma poate ajuta cineva cu o fisa a postului pt. consilier economist Cod CAEN 244102. VA MULTUMESC ANTICIPAT. id-ul meu katyflorentina@yahoo.com.
Cel mai recent răspuns: Monica H. , Consilier juridic 16:06, 8 Aprilie 2009

POSTUL: Consilier Economist în Gestiune Economică

Compartimentul economic
Serviciul financiar-contabilitate

Cerinte:
1.Studii: medii de specialitate;
2.Vechime: minim 3 ani `n specialitate:
3.Alte cerin]e:comunicare, corectitudine, organizare, responsabilitate.

Rela]ii:
1.Ierarhice: este subordonat [efului de serviciu;
2.De colaborare: cu economi[tii (contabilii) de la ferme, sta]ii, abator.
3.De reprezentare: poate primi sarcini de reprezentare pentru rezolvarea unor probleme specifice.
Obiective
Elaborarea de propuneri referitoare la eliminarea unor cheltuieli, precum şi la creşterea eficienţei la nivel de centre de gestiune şi firmă.
- Urmărirea şi analizarea rentabilităţii firmei sau a centrelor de gestiune.
- Analiza utilizării unor pârghii economice şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea folosirii pârghiilor economice în management.
Descriere atributii
- Asigură elaborarea în termen util a situaţiilor solicitate de Directorul Economic.
- Participă la analize economice complexe iniţiate de Directorul Economic.
- Participă la fundamentarea strategiei şi politicii financiare.
- Furnizează informaţii necesare unor situaţii specifice tabloului de bord al conducerii firmei.
- Asigură evidenţa acţionarilor, determinarea şi acordarea dividendelor cuvenite acestora.
- Colaborează cu specialiştii Biroului Buget pentru defalcarea indicatorilor financiari prin intermediul bugetelor.
- Asigură determinarea, evidenţa şi urmărirea datoriilor faţă de bugetul statului, bugetele locale, furnizori, salariaţi.
- Face propuneri de componente bugetare (obiective, venituri, cheltuieli, rezultate) pe centre de gestiune şi răspunde de realismul şi oportunitatea unor astfel de propuneri.
- Asigură desfăşurarea corespunzătoare a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi clienţii, urmărirea debitorilor şi a creditorilor.
- Asigură înregistrarea şi prelucrarea unor documente financiare, evidenţa încasărilor şi plăţilor.
- Ia măsuri pentru elaborarea în termen util şi respectarea elementelor metodologice prestabilite cu privire la situaţiile ce i-au fost cerute, solicită informaţii diverselor birouri şi răspunde de corectitudinea informaţiilor inserate.
- Ia măsuri pentru respectarea prevederilor în ceea ce priveşte acţiunea unor pârghii economice.
- Face propuneri de îmbunătăţire a folosirii pârghiilor economice în management.
- Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.
Responsabilitati
- Răspunde de corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia celor care elaborează strategia şi politica financiară.
- Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu persoanele din afara firmei
- Asigură dezvoltarea permanentă a competenţelor de comunicare personale.
- Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, utilizarea internetului etc.).
- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

- Răspunde de respectarea legislaţiei în domeniu pentru toate îmbunătăţirile aduse metodologiei de lucru.
- Răspunde de respectarea metodologiei de analiză economică şi de acurateţea concluziilor.
- Ia măsuri pentru evidenţierea corectă a acţionarilor, acţiunilor şi determinarea dividendelor.
- Răspunde de derularea corespunzătoare a raporturilor financiare cu bugetul statului, bugetele locale, furnizori etc.
- Are obligaţia de a sesiza orice abatere de la nivelul previzionat al unor indicatori de eficienţă.
Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi PSI.
Regulament de lucru
- Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).
- Ia măsuri pentru respectarea legislaţiei în domeniu şi propune modalităţi de îmbunătăţire a activităţii financiare.
- Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
- Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă aplicabi
Competente post
- Cunoştinţe economice generale la nivel profesionist;
- Cunoaşterea legislaţiei economice în vigoare;
- Cunoaşterea mecanismelor financiar-contabile ale întreprinderii;
- Abilitate pentru interpretări economice ale unor fenomene şi procese;
- Capacitatea de a lucra în echipă;
- Stabilitate psihică, echilibru emoţional, constanţă în atitudini şi manifestări;
- Gândire clară, raţionament logic, capacitate de analiză şi capacitate de sinteză;
- Abilitate în utilizarea unor pârghii economice (preţuri, taxe, dobânzi);
- Asumarea responsabilităţilor.
D ata,
ZZ.LL.AAAA

Numele şi semnătura titularului postului,

................................................

Numele şi semnătura superiorului ierarhic,
................................................

A P R O B A T
Director General

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fisa de post cirsteaioana cirsteaioana Buna ziua Ma poate ajuta cineva cu fisa de post pt DIRECTOR GENERAL pt firma de paza si protectie-CAEN 8010 Multumesc frumos. (vezi toată discuția)
Rog furnizati-mi o fisa de post dir. general! ADINA GARTAN ADINA GARTAN Profilul firmei este de confectii.Mi-ar fi de ajutor daca mi-ati oferi un model de fisa de post pt. functia de DIRECTOR GENERAL. Multumesc anticipat celor ... (vezi toată discuția)