avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 640 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida dublă şi ... Raport de evaluare cladire
Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Raport de evaluare cladire

Buna ziua,

Am un raport de evaluare pentru un apartament prin care valoarea din contabilitate a fost redusa la valoarea de piata.
Cheltuiala pe care o inregistrez pe contul 6813 este deductibila sau nu?
Mentionez ca am aplicat reevalurea la valoarea neta (brut - amortizarea).
Notele contabile:

2812 = 212 anulare amortizare
6813 = 212 reevaloare conform raport.

Multumesc.
Cel mai recent răspuns: Total Contabilitate , Contabil 22:51, 17 Decembrie 2013
Potrivit Ordin 3055/2009:

8.2.5.1. Reevaluarea imobilizărilor corporale
121 - (1) Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.
Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
(2) Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor de întreprinderi (fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementări contabile, aceste evaluări efectuându-se în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanţ. Fac excepţie situaţiile în care data situaţiilor financiare care stau la baza reorganizării coincide cu data situaţiilor financiare anuale.
(3) Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, cu ocazia reevaluării acesteia i se stabileşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare.
(4) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.
122 - (1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
(2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:
a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.


Deci reevaluarile se efectueaza ... la sfârşitul exerciţiului financiar.

Legat de inregistrare:

Ordin 3055/2009 124. (5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

Buna seara,

Din punct de vedere fiscal, in cazul in care in urma reevaluarii rezulta o depreciere a valorii, iar anterior reevaluarii nu au mai avut loc alte operatiuni similare(in contul 105 nu exista sume aferente unor cresteri anterioare de valoare), cheltuiala rezultata este una nedeductibila fiscal(art.21, alineatul 4, litera ş, din CF).

Numai bine

Raportul de evaluare are data de 14.12.2013. Suma initiala din balanta 265.000 euro. Amortizare cumulata 8.000 euro. Valoare conform raport de evaluare 160.000 euro.
Diferenta este deductibila sau nu.
Eu in 105 am o suma de la alte reevaluari, respectiv de la terenuri in valoare de 1.500.000 euro.

Ma pot lega de acele rezerve din reevaluare ?, respectiv sa fac nota contabila:

105 = 212 cu diferenta dintre valoarea neta si valorea din raportul de evaluare

Multumesc.
Buna seara,

Daca imobilizarea respectiva nu a mai fost reevaluata, si aferent acesteia nu exista inregistrari in contul 105, deprecierea de valoare se va inregistra din punct de vedere contabil ca si o cheltuiala asa cum a explicat d-l Butariu.
Diferentele din reevaluare aferente terenurilor raman neatinse. Legal nu aveti voie sa le utilizati pentru inregistrarea aferenta deprecierii valorii imobilizarii in cauza.
Din punct de vedere fiscal, cheltuiala este nedeductibila potrivit articolului pe care vi l-am citat in raspunsul anterior.

Numai bine
Multumesc mult de tot.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Reevaluare imobilizare amortizata complet Herra_ Herra_ Reevaluari la 31.12.2011 Am un caz mai special. 1. O constructie [u]amortizata complet[/u], V.Intrare 6860.28, reevaluata la 4794 lei. Ce fac cu ... (vezi toată discuția)
Reevaluare caldire lelcunadia lelcunadia am si eu un caz concret : am achizitionat o cladire in 2007 cu valoare 80000, acum se face reevaluarea si scade vla o valoare de 50000 lei. Pana acum nu s-a ... (vezi toată discuția)
Monografie reevaluare cladire ToriJ ToriJ Buna ziua! Imi spuneti va rog,care sunt notele de inregistrare a evaluarii unei cladiri,am urmatoarele date: 212=300.000 2812=49375 noua valoare este de ... (vezi toată discuția)