avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 942 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Ajutor inmormantare pentru veteran
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Ajutor inmormantare pentru veteran

Buna ziua.

Bunicul meu a decedat acum 1 saptamana si nu stim inca daca mama mea poate beneficia de ajutor de inmormantare pt acesta, mentionez ca avea 90 ani si doar pensie de veteran in suma de 280 ron cu aproximatie. El apartine de jud Giurgiu iar cei de la Casa de pensii Giurgiu au spus ca nu are dreptul.... Mama mea este pensionara la randul ei.

Astept cu interes raspunsul dumneavoastra.

Multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: n53 , utilizator 23:27, 16 Decembrie 2013
Daca bunicul avea doar indemnizatie de veteran, nu se primeste ajutor de deces.
Daca fiica decedatului e pensionara, ( mama dvs) poate primi ajutor de deces membru familie care e 1/2 din ajutorul de deces care se acorda pt. pensionarul decedat.
Pt. ridicarea ajutorului de deces trebuie sa se prezinte la casa de pensii cu urmatoarele acte (in copie + original): BI, certificat nastere (la numele tatalui sa fie numele celui care a decedat), certificat casatorie, cupon pensie, factura fiscala - sicriu sau articole de inmormantare- certificat deces.
Legea nr.263/2010, art.125, privind sistemul de pensii publice, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă;
- dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se poate face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere fiind necesar depunerea următoarelor documente: Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, Certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces - Factură fiscală nominală pentru achiziţionare sicriu (original şi copie); declaraţie pe proprie răspundere că a suportat cheltuielile de înmormântare şi că ajutorul de deces nu a fost solicitat şi de altă persoană, declaraţie ce trebuie să conţină sintagma "Declar că decedatul s-a aflat în întreţinerea mea şi nu avea nici un venit".
- 2.223 de lei

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
art. 16.
- Veteranii de război şi văduvele de război beneficiază şi de următoarele drepturi:
- a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decoraţi cu ordine şi medalii.
- Veteranii de război nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii şi ofiţerii călătoresc la clasa I, iar ceilalţi veterani de război nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a II-a.
- Veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile fluviale, la alegere.
- În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori.
- Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasă ca şi titularii drepturilor ai căror însoţitori sunt;
- b) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun în mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);
- c) 1prioritate la repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat;
- d) prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe în condiţii avantajoase;
- e) 3scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale. Aceste scutiri se aplică şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum şi a abonamentelor de radio şi televiziune. Aceste scutiri se aplică în proporţie de 50% şi văduvelor supravieţuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit;
- g) 7acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice - aprovizionării cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, după caz - pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în funcţie de evoluţia preţurilor, prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociaţiilor veteranilor de război. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;
- h) asigurarea gratuit a 4 m3 lemne de foc sau echivalent cărbuni pentru marii mutilaţi de război din mediul rural şi urban care folosesc asemenea combustibil;
- i) asigurarea de facilităţi la obţinerea buteliilor de aragaz;
- j) asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării;
- k) bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 4% din numărul total al veteranilor, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita plafonului de 3% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suportă din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat şi se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se distribuie prin casele de asigurări de sănătate judeţene.
- Din numărul total de bilete gratuite primite de asociaţiile de veterani de război 10% vor fi repartizate văduvelor de război care nu s-au recăsătorit;
- l) obţinerea gratuită de către invalizii de război a protezelor care se acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. De aceleaşi drepturi beneficiază şi veteranii de război, a căror stare de sănătate s-a înrăutăţit datorită împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;
- m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbările naţionale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;
- n) acces gratuit la manifestările cultural-sportive organizate de unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne;
- o) 3accesul la Cercul Militar Naţional, la cercurile militare de garnizoană, la casele de cultură, la căminele de garnizoană, la restaurantele şi popotele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, precum şi la locurile de agrement ale acestora în aceleaşi condiţii ca şi cadrele active.
Art. 17.
Veteranii de război şi văduvele de război suferinzi pot beneficia, la cerere şi în condiţiile legii, de internare în centre de îngrijire şi asistenţă şi în alte aşezăminte de ocrotiri sociale ce se vor mai înfiinţa.
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor lua în comun măsuri în vederea construirii, dotării şi administrării de centre de îngrijire şi asistenţă pentru veteranii de război, invalizii şi văduvele de război lipsiţi de familie.

Veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în mod gratuit locuri de înhumare în cimitirele militare şi civile sau incinerare, după caz. Veteranilor de război li se asigură funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare active. Slujbele religioase se asigură gratuit de către capelani în garnizoanele militare.

Informatii mai aprofundate puteti obtine de la Centrul Militar Judetean Giurgiu, subordonat Centrului Zonal Militar Constanta, Biroul Veterani de Război.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Dispozitia privind impozite agricole pentru veteranii de razboi ratio ratio Mama mea este veterana de razboi. Pîna anul acesta stia ca este scutita de impozite agricole (extra-/intravilan). M-ar interesa sa stiu care sînt dispozitile ... (vezi toată discuția)
Vaduva veteran de razboi danatr danatr Vaduvele veteranilor de razboi beneficiaza de ajutor de inmormintare,altul decit cel acordat de casa jud.de pensii? (vezi toată discuția)
Drepturile veteranilor de razboi si a urmasilor acestora tandarica tandarica Buna seara! Am nevoie de o informatie. Bunicul a fost veteran de razboi, a decedat in anul 1997. Nu a solicitat la primarie sa i se dea cei 500mp conform ... (vezi toată discuția)