avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 557 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... O intrebare legata de : HOTÃRÂRE Nr. 286 din 23 ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

O intrebare legata de : HOTÃRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011

O intrebare legata de :

HOTÃRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupar unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

ART. 2
(1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică personalului contractual din:
a) instituţiile şi autorităţile publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelal
te organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale;
b) instituţiile şi autorităţile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii;
d) instituţiile şi autorităţile publice ale căror conducători sunt persoane angajate în temeiul unui contract, altul decât contract
ul individual de muncă.

ART. 47
Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul instituţiei sau autorităţii publice şi un membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea

Intrebarea este daca intr-o comisie de examinare intr-un spital cei doi membri ai institutiei (cum sunt definiti de lege) pot fi inlocuiti de doi membri ai unei autoritati publice cum incearca sa faca primaria caruia este subordonat spitalul?

Ambiguitatera legii de la articolul 47 este interpretat de reprezentantii Runos de la primarie ca si cum ,, Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul instituţiei sau autorităţii publice …’’ei intelegand prin ,,sau autorităţii publice’’ca au dreptul sa inlocuiasca membrii din comisia facuta in cadrul spitalului cu membrii din partea primariei, ceea ce dupa parerrea mea este eronat. Dupa parerarea mea si dupa modul cum este formulata hotararea la ART. 2
(1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică personalului contractual din:
a) instituţiile şi autorităţile publice – se pare ca este vorba de doua entitati separate care nu definesc nicio subordonare si nu reglementeaza in niciun fel faptul ca autoritatea publica trebuie sa puna 2 memmbri in comisiile de examen de la institutiile publice ci pur si simplu defineste cum aceste doua entitati trebuie sa-si organizeze examenele de promovare fara nicio interdependenta sau subordonare una fata de cealalta.
De asemenea , dupa parea mea,
ART. 47 (Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul instituţiei sau autorităţii publice şi un membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea) defineste cum cele doua entitati sa-si organizeze comisiile de examen fiecare in interiorul lor si nu confera deptul autoritatii publice(in acest exemplu primaria) sa-si puna membri in comisiile de examinare a institutiei publice( in acest caz spitalul).
Cu speranta ca am explicat destul de clar vreau sa stiu daca exista o prevedere clara in aceasta lege care sa dea dreptul primariei sa inlocuiasca membrii spitalului dintr-o comisie de examinare pentru promovarea in functie in spital cu 2 membri care sunt reprezentanti ai primariei?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 08:57, 26 Ianuarie 2014
Interpretarea articolului mai sus mentionat poate da nastere la urmatoarele situatii: :
- Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul instituţiei publice şi un membru de sindicat

- Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul iautorităţii publice şi un membru de sindicat

- Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul instituţiei publice şi un reprezentant al salariaţilor,

- Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul autorităţii publice şi un reprezentant al salariaţilor,


Comisia de examinare este desemnata prin act administrativ de catre ordonatorul de credite bugetare.

,,Comisia de examinare este desemnata prin act administrativ de catre ordonatorul de credite bugetare.'' Conform :

Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii
ARTICOLUL 188
(1) Spitalele publice sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legii.

(2) Prin autonomie financiara se intelege:
a) organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
b) elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, pe baza evaluarii veniturilor proprii din anul bugetar si a repartizarii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale sectiilor si compartimentelor din structura spitalului.
(3) Spitalele publice au obligatia de a asigura realizarea veniturilor si de a fundamenta cheltuielile in raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare.
(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie.
ARTICOLUL 189
ARTICOLUL 189
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurari sociale de sanatate reprezinta sursa principala a veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre manager cu conducerea casei de asigurari sociale de sanatate, in functie de indicatorii stabiliti in contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
(2) In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, respectiv ai ministerului de resort, precum si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care, in termen de maximum 10 zile, solutioneaza divergentele.
(3) Spitalele pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurari de sanatate private.
ARTICOLUL 190
(1) Spitalele publice primesc, in completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, dupa cum urmeaza:
a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice sau al ministerelor ori institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru spitalele clinice cu sectii universitare;
b) de la bugetul propriu al judetului, pentru spitalele judetene;
c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judetean sau local.
(2) de la bugetul de stat se asigura:
a) desfasurarea activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate;
b) dotarea cu echipamente medicale, in conditiile legii;
c) investitii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate in executie;
d) expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte cazuri de forta majora;
e) modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente, precum si efectuarea de reparatii capitale;
f) activitati specifice unitatilor si institutiilor cu retea sanitara proprie;
g) activitati didactice si de cercetare;
h) alte cheltuieli curente si de capital.
(3) Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de intretinere, gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitatilor sanitare publice, de interes judetean sau local, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.

Ca sa rezum aceste reglementari
Spitalele sunt finantate de :
1.(1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurari sociale de sanatate reprezinta sursa principala a veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre manager cu conducerea casei de asigurari sociale de sanatate, in functie de indicatorii stabiliti in contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
(2) In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, respectiv ai ministerului de resort, precum si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care, in termen de maximum 10 zile, solutioneaza divergentele.
2) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice sau al ministerelor ori institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru spitalele clinice cu sectii universitare;
3)(3) Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de intretinere, gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitatilor sanitare publice, de interes judetean sau local, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.
In acest caz ar trebui sa fie cate un reprezentant al tuturor acestor ordonatori de credit in comisia de promovare in functie intr-un spital. De ce primaria doreste in mod autoritar sa-si impuna oamenii lor in aceste comisii? Care articol de lege le da acest drept? Este
o intrebare simpla la care nu gasesc raspunsul.
Ultima modificare: Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014
mircea122, utilizator
Ati citat HG 286/2011 care da dreptul autoritatii publica sa aiba membrii in comisia de examinare
Textul de lege, in opinia mea , l-as interpreta astfel: daca insitutia publica nu doreste sa aiba membri in comisia de examinare, atunci autoritatea publica va desemna ea, insasi, membrii in comisia de examinare.
Multumesc. Sincer nu mi se pare a fi o lege buna. Nu pot sa inteleg de ce niste omeni care habar nu au ce stie sa faca cel care promoveaza vor cu atata inversunare sa hotarasca ei daca merita sau nu sa promoveze.Si nu inteleg de ce au acest drept atat timp cat nu ei dau banii. Banii de salarii pentru salariatii din sectorul sanitar vin pe baza contractelor facute intrte spital si casa de asigurari. Este un fel de ,,acord global'' prin care medicii sunt obligati sa-l indeplineasca pentru a se realiza fondul de salarii. Sunt contractate un nr. de internari in fiecare luna care trebuie si realizate pentru ca personalul care lucreaza in spital sa-si primeasca salariul. Daca ,, planul '' nu este realizat banii nu ajung de salarii si de foarte multe ori nu sunt platite integral toate drepturile salariale. Daca primaria nu contrubuie cu nimic la plata salariilor atunci de ce are dreptul sa hotarasca cine poate promova si cine nu?
Din cauza legislatiei prost adoptata, alta motivatie legala nu cred ca o poate avea .

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Tichete de vacanta Bucus Bucus Aș vrea și eu să primesc tichete de vacanta de la angajatorul meu ce trebuie să fac. Este el obligat să îmi dea, și în ce condiții? (vezi toată discuția)
Asociatia de dezvoltare comunitara Ozbarna Ozbarna Asociatia de dezvoltare comunitara este fondata de catre autoritatile locale, prin dreptul de asociere conferit de L215/2001, iar asociatia functionaeza si se ... (vezi toată discuția)
Salarii in sanatate legislatie gabrieldumitrascu gabrieldumitrascu Doresc sa stiu daca cei care lucreaza in centrele cu autofinantare apartinand Ministerului Sanatatii sunt bugetari sau nu.(HOTÃRÂRE Nr. 1718 din 30 ... (vezi toată discuția)