avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 141 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Reinnoire avize - conditii deosebite ?
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Reinnoire avize - conditii deosebite ?

Un HG care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014,
care a modificat si completat un alt HG privind reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite - spune ca:
- " Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari."

Stirea este seaca, nu s-a facut trimitere la niciun numar de HG ( cum, de regula, ar trebui sa se faca ) pt. ca cei nestiutori sa poata cunoaste ce trebuie sa faca. Nu amgasit nicaieri nicio explicatie ! Nu se vorbeste deloc despre aceste lucruri, desi am tras concluzia ca ii intereseaza pe angajati care vor deveni pensionari !
Deci:
1.- Cine elibereaza asemenea avize ?
2. - Cu ce scop se elibereaza ?
3. - Angajatorul unde lucrez, pana azi, nu are niciun aviz de genul asta.
Ce artrebui sa faca in aceasta situatie ?
4.- Ce inseamna ca angajatorul are aviz de reinnoire ?
5. - ITM si medicum de medicina mucii ce rol au in toata povestea ?
6. - Angajatorul este obligat sa depuna la Casa de Pensii documentul de reinnoire a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
Ce consecinte ar avea pentru angajati nedepunerea unui asemenea act ?

Intrebarea care maintereseaza personal cel mai mult:
7. - Odata ce la unitatea unde lucrez, angajatorul plateste pentru angajati contributiile de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca, mai trebuie sa obtina acel aviz si /sau sa il reinnoiasca in fiecare an ?
Cel mai recent răspuns: cristiannegru , utilizator 19:19, 27 Ianuarie 2014
Actul normativ este HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 23 decembrie 2013.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. 1 Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1.
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.
(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2013 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.
(3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2014."

2. 1 La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 2.
(1) Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii, în baza următoarelor documente:

a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi potrivit art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de copia documentelor de control întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau au sediul social, după caz;

b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, în care să se ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi;

c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2014, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale;

d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2013."

3. 1 La articolul 2, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
"(11) Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) va conţine măsurile aferente anului 2013, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţia colectivă şi cele care rezultă din recomandările menţionate la alin. (1) lit. d)."

4. 1 La articolul 2, alineatul (12) va avea următorul cuprins:
"(12) Documentele de control menţionate la alin. (1) lit. a) vor face referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2013."

5. 1 La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă."

6. 1 La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2013 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia."

7. 1 La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.
Art. II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. III. Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Posibilitate de reinnoire a avizelor se aplica, potrivit documentului citat anterior, doar angajatorilor care:
- detin avizul de reinnoire la data de 31 decembrie 2013;
- nu au luat masuri pentru a normaliza conditiile de munca pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite.
Angajatorul nu a depus la Casa de Pensii avizul de incadrare si de reinnoire a locurilor de munca in conditii deosebite.
Totusi, angajatorul plateste pentru angajati contributiile de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca.

1. - In conditiile aratate, angajatii pot fi afectati in viitor la pensie ?
2. - Ce importanta au aceste avize pentru angajati, daca sumele de bani aferente conditiilor deosebite de munca sunt platite lunar ?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Loc de munca cu conditii deosebite,grele romanik romanik Cine decide daca un loc de munca este sau incadrat ca si loc de munca in conditii grele?De exemplu o sectie de forja,din cadrul unei firme, unde sunt 2 ... (vezi toată discuția)
Aviz conditii deosebite amya1808 amya1808 Pentru ca nu a fost respectat termenul de depunere a documentatiei prevazut de HG 246/2007, pentru reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in ... (vezi toată discuția)
Intrebare de nota 10 wsx wsx Cum se obtine sporul pentru conditii deosebite conform Legii 155/2010 Art.35 Lit.b ?/////cei de la I.T.M.nu stiu cum sa intocmeasca avizul.nr.de tel.la care ... (vezi toată discuția)