avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 450 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Acordare ajutor deces
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Acordare ajutor deces

Buna ziua.
Tatal meu a decedat acum o saptamana. Vroiam sa stiu daca se acorda ajutor de inmormantare in conditiile in care tatal meu nu era nici asigurat si nici pensionar, adica nu avea nici un fel de venituri. Ca rude de gradul I are un tata pensionar si o sora angajata la o firma privata. De inmormantare m-am ocupat eu si mama mea, dar care era divortata de tatal meu, contribuind cu bani si celelalte rude de gradul I. Certificatul de deces si toate actele justificative pt cheltuielile de inmormantare sunt la mine. Vreau sa aflu daca se acorda ajutorul de inmormantare , ce institutie il acorda , cine trebuie sa il ia si ce acte sunt necesare. Sora tatalui meu imi cere insistent certificatul de deces in original , dar nu imi spune pt ce .
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 12:44, 11 Martie 2014
Sora tatalui poate ridica de la angajatorul ei ajutorul de deces pentru um membru de familie, dar numai daca prezinta certificatul de deces in original. Pe versoul certificatului original se va inscrie "Achitat". Angajatorul isi va deconta ulterior suma din contributiile de pensii pe care le are de achitat.
Si dvs. puteti ridica aceeasi suma de bani - 1149 lei - de la casa de pensii, pe baza actelor precizate mai jos, cu conditia sa fiti inca studenta si sa nu depasiti 26 de ani.
Condoleante!


HG nr. 257/2011:

ART. 107
În sistemul public de pensii se acordã ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.
ART. 108
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achitã unei singure persoane, care dovedeşte cu documente cã a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, dupã caz:
a) soţul supravieţuitor;
b) copilul;
c) pãrintele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) oricare altã persoanã.
ART. 109
(1) Dovada cã au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria rãspundere a solicitantului ajutorului de deces.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul persoanelor prevãzute la art. 108 lit. f), dovada cã au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin înscrisuri doveditoare în acest sens sau prin declaraţie pe propria rãspundere autentificatã.
ART. 110
În înţelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:
a) soţul/soţia;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstã de pânã la 18 ani sau, dacã îşi continuã studiile, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncã, indiferent de vârstã, dacã şi-au pierdut capacitatea de muncã înaintea vârstelor menţionate;
c) pãrinţii şi bunicii oricãruia dintre soţi.
ART. 111
Dovada cã membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria rãspundere a celui care solicitã ajutorul de deces.
ART. 113
Ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 11;
b) certificat de deces (original şi copie);
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);
d) acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupã caz, actul care atestã calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
e) dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã boala care l-a fãcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstã de peste 18 ani (original);
g) adeverinţã care sã certifice cã, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii (original).
ART. 114
(1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plãtitorii acestui drept de asigurãri sociale, prevãzuţi la art. 129 din lege.
(2) Ajutorul de deces se achitã în termen de 24 de ore de la solicitare de un singur plãtitor şi nu se deconteazã din bugetul asigurãrilor sociale de stat decât la nivelul ajutorului de deces prevãzut la art. 125 alin. (3), respectiv art. 126 alin. (3) din lege.Legea nr. 263/2010:
ART. 129
(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
1. - Ca fiu al celui decedat va prezentati la angajatorul dvs. care in 24 de ore trebuie sa va achite suma de 1.149 lei, ca ajutor de deces.
- Angajatorul va recupera acesti bani de la Casa de Pensii.
- Dvs. beneficiati de ajutor de deces pentru un membru al familiei, adica pentru tatal dvs.


2. Din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

Art. 126
(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

(2) Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 125 alin. (3).

Art. 127
(1) Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.

(2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Art. 129
(1) Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
...


3. Din Normele de aplicare a Legii 263/2010:

Art. 107
In sistemul public de pensii se acorda ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.

Art. 110
In intelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:
a) sotul/sotia;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial ori cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

Art. 111
Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces.

Art. 113
Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) certificat de deces (original si copie);
c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
g) adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

Art. 114
(1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale, prevazuti la art. 129 din lege.

(2) Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de un singur platitor si nu se deconteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat decat la nivelul ajutorului de deces prevazut la art. 125 alin. (3), respectiv art. 126 alin. (3) din lege.


Art. 118
Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original, in baza caruia se solicita ajutorul de deces, mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.


Multumesc pt raspuns. Sunt studenta, am 21 ani , dar la ID si am o intreprindere individuala. Indeplinesc conditiile?
1. Daca spuneati de la inceput toate datele nu mai pierdeam atata timp.

2. Din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

Art. 6
(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
...
IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;


Art. 129
(1) Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
...


3. Asadar va adresati Casei de Pensii de care apartinea decedatul cu domiciliul, cu actele pe care vi le-am precizat, si veti primi cei 1149 lei.
Multumesc foarte mult!

Alte discuții în legătură

Ajutorul de inmormantare roman123 roman123 sotia unui pensionar militar care a avut si contract de munca la un srl pote ridica ajutorul de inmormantare de la acest srl_? (vezi toată discuția)
Ajutor inmormantare persoana fara venit alexmarian alexmarian Buna ziua. In urma cu 2 zile mi-a decedat tatal. Tin sa precizez ca nu avea pensie, salariu, asigurare sociala. Mai pe scurt nu avea nici un fel de venit insa ... (vezi toată discuția)
Ajutor de inmormantare bogdanstan80 bogdanstan80 buna ziua, acum 3 zile bebelusul nostru a decedat si a fost inmormantata ieri. eu lucrez la un hypermarket si sotia este somera. am dori sa stim cine ... (vezi toată discuția)