avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 321 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Obligatie CF pe bon daca nu sunt platitor TVA?
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Obligatie CF pe bon daca nu sunt platitor TVA?

Buna ziua,

Am un SRL neinregistrat ca platitor de TVA si doresc sa stiu daca sunt obligat sa inregistrez in contabilitate doar BF care au CF mentionat (ex. pt. combustibil auto)

MUltumesc.
Cel mai recent răspuns: Iulian MANEA , Contabil 00:34, 3 Aprilie 2014
Aceasta obligatie este prevazuta de Norme Cod fiscal la ART. 146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere


(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 45.

Deci nu vi se aplica.
In OMFP 3512/2008 avem:Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate dobândesc calitatea de document justificativ în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare, şi anume:
- denumirea documentului justificativ;
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeşte documentul;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz;
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.Prin derogare de la cele de mai sus se aplica si ce este stipulat la art. 146 din Codul fiscal. Coroborandu-le, consider ca si firmele neplatitoare de T.V.A. trebuie sa aiba inscris C.U.I. pe bonul fiscal cu care a achizitionat bunuri sau servicii.
Aici un punct de vedere al ANAF (e din 2009) dar inafara de faptul ca daca se deduce TVA-ul acum trebuie mentionat CISTVA, nu se mentioneaza ca ar trebui specificat CUI-ul sau alt cod de inreg fiscala pt neplatitori de TVA:

Menţionăm că entităţile trebuie să aibă în vedere următoarele:

- bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza OUG 28/1999 sunt documente care atestă efectuarea plăţii şi se anexează la registrul de casă

- înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a cheltuielilor efectuate de entitate şi achitate pe bază de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua dacă:

a) entitatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal

sau

b) entitatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă intrarea în gestiune a bunurilor achiziţionate, fie cu alte documente, cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexează bonul fiscal, documentele respective fiind avizate de persoana care aprobă efectuarea acestor cheltuieli.


[ link extern ]

OG 28/1999:

(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul fiscal ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.


Dar daca se trece totusi CUI-ul pt neplatitori de TVA (cum a spus colegul mai sus, pe care nu il contrazic), este binevenit.
Ultima modificare: Miercuri, 12 Martie 2014
Ioan Petru Butariu, Contabil
Avand in vedere ca in normele metodologice bonul fiscal pe care e completat C.U.I. al beneficiarului este asimilat facturii simplificate si, ca urmare, e document justificativ, pentru inregistrarea in contabilitate nu mai am nevoie de alte explicatii. De aceea, recomand neplatitorilor de T.V.A. sa treaca pe bonurile fiscale C.U.I. Astfel, nu se lasa loc altor interpretari.

Altfel spus, un bon fiscal pe care e trecut C.U.I. e similar cu un bon fiscal care are in spate o factura, pe cand un bon fiscal fara C.U.I. e ca si cum vecinul sau prietenul a luat ceva si mi l-a dat sa-l "bag" in contabilitate.
Ultima modificare: Joi, 13 Martie 2014
Iulian MANEA, Contabil
Va multumesc pentru raspunsuri. La un moment dat o vanzatoare de la benzinarie mi-a cerut RO-ul si i-am spus ca sunt fara RO, iar ea mi-a spus ca la ea se trece obligatoriu...

Alte discuții în legătură

Bonuri fiscale elenadove elenadove ce elemente obligatorii trebuie sa contina un bon fiscal pentru a putea fi decontat sa aiba den furnizor, cif, suma,tva este obligatoriu sa scrie pe el ... (vezi toată discuția)
Inregistrarea bonurilor fiscale iaurel iaurel Buna ziua! Am o intreprindere individuala. Referitor la inregistrarea bonurilor fiscale, as vrea sa stiu urmatoarele: -daca mai exista limita de ... (vezi toată discuția)
Bon fiscal cimpazu cimpazu buna ziua, administratorul mi-a adus niste bonuri de motorina; formatul acestora este la fel ca bonurile obisnuite ex: alimente,haine etc deci nu au formatul ... (vezi toată discuția)