avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 381 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... responsabilizare - conform functiei din C.I.M. si ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

responsabilizare - conform functiei din C.I.M. si C.O.R.?

Bun gasit, tuturor,
Intrebarea mea este: cum poate fi tras la raspundere un salariat al unui SRL, conform functiei ocupate, care figureaza in Contractul individual de munca si stabilita, desigur, conform C.O.R.?

Sau, reformuland, unde este stipulat cum si in ce limite raspunde ocupantul unui post, potrivit functiei detinute, incadrata conform Codului Ocupatiilor din Romania (de ex. director adjunct) ?

Sau responsabilizarea poate fi doar conform Fisei postului, ca anexa la C.I.M. ? Exista si acele "standarde ocupationale", aferente ANUMITOR functii doar si disponibile pe site-ul Ministeruli (mmssf), insa poate fi tras la raspundere cineva conform acestora?

va multumesc

Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 15:32, 28 Aprilie 2009
~ Conținut șters la cerere ~
Răspunderea patrimonială în dreptul muncii are ca temei contractul individual de muncă şi se întemeiază pe normele şi principiile răspunderii civile contractuale.
Pentru a exista răspunderea patrimonială este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii:
1. Calitatea de salariat a persoanei care a produs prejudiciul, respectiv persoana care este parte a unui raport juridic de muncă tipic, stabilit pe perioada nedeterminată sau determinată, respectiv pentru timp normal sau parţial de muncă.
2. Fapta ilicită a salariatului să fie săvârşită în legătură cu munca sa. Pentru stabilirea răspunderii patrimoniale, caracterul ilicit al faptei se analizează în raport cu obligaţiile de serviciu, ce decurg din contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. Un reper esenţial este, din acest punct de vedere, fişa postului. Unitatea trebuie să facă dovada sarcinilor de serviciu ale salariatului a căror neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare au cauzat prejudicii. Salariatul răspunde personal pentru fapta proprie.
3. Prejudiciul, adică acea modificare a patrimoniului care se realizează atât prin diminuarea activului, urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, sau prin creşterea pasivului. Valoarea prejudiciului cuprinde prejudiciul efectiv dar şi beneficiul nerealizat.
4. Raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat. Răspunderea patrimonială presupune un rezultat dăunător care să se concretizeze într-o pagubă cu valoare economică generată de salariaţi din vina şi în legătură cu munca lor. În unele situaţii determinarea raportului de cauzalitate este anevoioasă, fiind necesară analiza, pentru a stabili, de la caz la caz, fapta sau faptele care au determinat transformarea posibilităţii prejudiciului în realitate.
5. Vinovăţia este o condiţie a răspunderii patrimoniale fără de care aceasta nu există. Răspunderea patrimonială este angajată în egală măsură pentru toate formele vinovăţiei.

Răspunderea disciplinară se caracterizează prin următoarele trăsături:
- este de natură contractuală;
- constituie o constrângere, în principal materială dar şi de ordin moral;
- are caracter exclusiv personal determinat de caracterul intuitu persone al contractului individual de muncă;
- exercită atât o funcţie sancţionatorie cât şi una preventivă şi educativă.
În legislaţia muncii nu există o definiţie a răspunderii disciplinare, drept urmare se acceptă în mod unanim că răspunderea disciplinară intervine în cazurile în care un salariat săvârşeşte cu vinovăţie o abatere disciplinară.
Condiţia necesară şi suficientă pentru declanşarea răspunderii disciplinare este abaterea disciplinară.
Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
1. Tras la raspundere pentru ce?
2. Ce lagatura are COR cu trasul la raspundere? Faceti abuz de "functiile conform COR" si nu vad legatura. Ori eu nu am inteles ori dvs. ati vrut sa spuneti altceva!
3. "Trasul la raspundere" = sanctionare. Aceasta este prevazuta in Regulamentul intern al unitatii in care lucrati.
4. Am impresia ca va complicati mai mult decat e cazul. Reveniti si spuneti mai clar care este speta dvs. concreta!
Multumesc pentru raspuns.

1. Tras la raspundere in legatura cu munca sa, cu indeplinirea defectuoasa/neindeplnirea sarcinilor de serviciu.
2. Nu am mentionat nicaieri ca "trasul la raspundere ar avea sau nu a face cu COR-ul". Intrebarea mea era "in ce limite raspunde ocupantul unui post, potrivit functiei detinute", as adaga acum "... functie stabilita conform COR" , desigur.

Reformuland: Are vreo relevanta FUNCTIA in care este incadrat un salariat in CIM, pentru raspunderea pe care o poarta, in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu ? E acelasi lucru daca incadrez pe cineva i functie ca "director economic" sau "funcionar economic", raspunerea sa va fi tot in legatura cu CIM, Fisa postului, Reg. Intern si Codul civil ? De aceea intrebam inclusiv de posibilitatea raportarii la acele "standarde ocupationale".

3. De acord, e limpede asta.
Sper ca am fost mai explicita de data aceasta (v. pct 2 mai sus).
va multumesc.

Alte discuții în legătură

Raspunderea disciplinara si patrimoniala a consilierului juridic rodica_post rodica_post Consiliul de Administratie a societatii constata ca in activitatea consilierului juridic din cadrul societatii, nu s-au realizat unele proceduri pe aceasta ... (vezi toată discuția)
Temei legal? ovidana ovidana Un angajat a creat societatii un prejudiciu major in urma unui accident rutier produs din culpa exclusiva a acestuia, astfel autocamionul condus de catre ... (vezi toată discuția)
Raspundere patrimoniala! razvandicu razvandicu As dori sa va cunosc parerea la urmatoarea problema!Ca sa existe raspundere patrimoniala a salariatului trebuie sa existe un prejudiciu real adus ... (vezi toată discuția)