avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 573 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... insulta superior - abatere disciplinara?
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

insulta superior - abatere disciplinara?

poate fi considerata insulta superior ierarhic abatere disciplinara, motiv de concediere?
circumstante atenuante: stres, cedare nervos
rog raspuns urgent, luni incepe procedura de cercetare disciplinara
Cel mai recent răspuns: irina_p , utilizator 18:06, 24 Iulie 2005
cred ca poate fi considerata calomnie..in nici un caz motiv de concediere.pentru cercetare disciplinara trebuie facuta nota explicativa..ai grija ce scrii acolo...
tine-ne la curent oricum..am si eu ceva pe suflet pt sefu meu:D
O abatere disciplinara poate avea drept consecinta o concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului doar dupa cercetarea prealabila si daca este o "abatere deosebit de grava", asa cum prevede art.61 lit.a din Codul Muncii ("Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara").
Depinde si de prevederile regulamentului intern.
Iti dau mai jos citate din Legea 53/2003 (Codul Muncii) care pot fi aplicabile in cazul pe care l-ai prezentat:
"Art. 39. - (1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
...
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
..."
"Art. 39. (2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
...
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
..."
"Art. 40. - (1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
...
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
...
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. "
"Art. 40.(2) Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca..."
"Art. 263. - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art. 264. - (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
Art. 265. - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
Art. 266. - Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Art. 267. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
Art. 268. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii."

am facut nota explicativa si acum au inceput cu "greseli profesionale" de prin mai. ma cheama din nou sa dau explicatii. are relevanta in procedura de cercetare disciplinara pentru insulta?
am facut nota explicativa si acum au inceput cu "greseli profesionale" de prin mai. ma cheama din nou sa dau explicatii. are relevanta in procedura de cercetare disciplinara pentru insulta?
la prima vedere ma gandesc ca vor sa te dea afara pt ca nu corespunzi profesional(daca te pun sa dai explicatii in legatura cu activitatea ta, mai ales daca ai gresit ceva)..dar, daca ai gresit ceva in mai ma gandesc ca ar fi trebuit sa te sanctioneze atunci.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Incetare 61 a) ade31 ade31 Buna ziua, Un angajat al firmei, de 17 ani, nu a mai venit la locul de munca de o saptamana. Daca in regulamentul intern este specificat faptul ca \" la 3 ... (vezi toată discuția)
Absente nemotivate rak0770 rak0770 Un salariat lipseste nemotivat in fiecare luna cate o zi sau doua. Cum se poate desface CIM? (vezi toată discuția)
Comisia de disciplina nemesisnmm nemesisnmm Buna ziua! Ce se intampla daca se schimba sanctiunea propusa de catre comisia de disciplina (ex:diminuarea salariului cu 10% pe o luna ) cu desfacerea ... (vezi toată discuția)