avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 686 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Somaj elev
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Somaj elev

Pot beneficia de somaj daca am terminat liceul acum pe 30 mai si inca nu am dat bacul? Multumesc.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 21:09, 3 Iunie 2014
Legea 76/2002 prevede:
art.17
......
(2) Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 lit. b), dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
c) abrogată.

art.34
...
(3) ªomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) beneficiază de indemnizaţii de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul;
b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii.

Art. 38
(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor prevăzute la art. 17, la cerere, după caz, de la data:
.....
l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b);
.....
(2) Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.
(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.
(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi.

Asadar, potrivit Legii nr.76/2002,absolvenţii care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale, beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Aceasta se acordă la cerere.

Cererea se depune de către solicitant la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu/reşedinţă.

Un absolvent poate beneficia de indemnizaţia de şomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire s-a înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat, nu a reuşitsă se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare etc.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni si este o sumă fixă.
Cuantumul reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referinţă în vigoare, iar îndemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirarii termenului de 60 de zile de la data ab­solvirii (data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specific în mod expres o anumită dată de absolvire ).

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Indemnizatia de somaj absolvent de liceu melinaR melinaR buna am o intrebare fica mea a absolvit liceul dar nu a depus actele de somaj am inteles ca le mai poate depune pana pe 1 sep 2015 tot am cautat un loc de ... (vezi toată discuția)
Ajutor somaj absolventi tuilleries tuilleries Buna ziua! Fiul meu a intrerupt cursurile in clasa a XII-a. Le-a reluat anul trecut la seral si acum va sustine examenul de bacalaureat. As dori sa stiu ... (vezi toată discuția)