avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 655 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Ajutor somaj absolventi
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Ajutor somaj absolventi

Buna ziua!
Fiul meu a intrerupt cursurile in clasa a XII-a.
Le-a reluat anul trecut la seral si acum va sustine examenul de bacalaureat.
As dori sa stiu daca, dupa absolvire, indiferent daca va promova sau nu examenul maturitatii. are dreptul sa se inscrie la AJOFM pentru a primi ajutorul de somaj pentru absolventii in cautarea unui loc de munca.
Intreb acest lucru deoarece el a absolvit la seral.Varsta fiului meu este de 23 de ani.
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: tuilleries , utilizator 10:06, 6 Iunie 2016
1. Din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

Art. 16. - Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în cãutarea unui loc de muncã, aflate în una dintre urmãtoarele situaţii:
...
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;.
...

Art. 17.
...
(2) Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevãzute la art. 16 lit. b), dacã îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
...

Art. 34
...
(3) Somerii prevãzuţi la art. 17 alin. (2) beneficiazã de indemnizaţii de şomaj dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã în a cãror razã teritorialã îşi au domiciliul;
b) nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare;
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii.

Art. 38.
(1) Indemnizaţia de şomaj se acordã persoanelor prevãzute la art. 17, la cerere, dupã caz, de la data:
...
l) expirãrii perioadei de 60 de zile, prevãzutã la art. 17 alin. (2) lit. a);
...

Art. 40.
(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia.
(n.m indicatorul social de referinta, in vigoare = 500 lei)

(2) Indemnizaţia de şomaj prevãzutã la alin. (1) se acordã şomerilor prevãzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) şi b), o singurã datã, pentru fiecare formã de învãţãmânt absolvitã.


2. Din Normele de aplicare a Legii 76/2002 :

Art.8
(1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii sau care nu se supun potrivit legii conditiei de acreditare, in vederea medierii pentru incadrare in munca.
...

3. - Nu se precizeaza nicaieri ca trebuie sa aiba bacalaureatul luat sau sa fi frecventat cursurile la zi.
- Scoala ii va elibera o adeverinta de absolvent, cu data absolvirii.
1. Art.38 din Legea 76/2002
(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor prevăzute la art. 17, la cerere, după caz, de la data:
...
l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);
...
(2) Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi.


Astfel, va primi indemnizatia de somaj de la data expirarii celor 60 de zile numai daca dosarul este depus in termen de 10 zile de la aceasta data.

2. Art.82 din Legea 76/2002
În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

3. Potrivit art. 77 alin. (1) din Legea 1/2011 a educatiei nationale, absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire si foaia matricola, parte a portofoliului educational, care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal, precum si dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat.
Multumesc pentru indrumari!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Indemnizatie de somaj pentru absolventii de facultate adinutza_1990 adinutza_1990 buna ziua, anul acesta in iunie termin facultatea, dar, oare voi primi somaj? va multumesc anticipat!!! (vezi toată discuția)
Somaj persoane ce termina liceu la seral sau far frecventa alina_25 alina_25 Persoanele ce termina liceu la seral sau fara frecventa primesc indemnizatie de somaj ? Va multumesc! (vezi toată discuția)