avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 348 soluții astăzi
Forum Discuţii diverse Răspunsuri în comunitate Abuzuri gdf
Discuție deschisă în Răspunsuri în comunitate

Abuzuri gdf

M-ar interesa ce alte variante ar fi de furnizori de gaze( exceptand gdf-ul bineinteles) cu care s-ar putea face contract de furnizare de gaz, am citit undeva pe forumul d-voastra ca exista si posibilitatea asta.
Cel mai recent răspuns: Florin02 , utilizator 11:41, 11 Iunie 2014
In principiu, conform legislatiei in domeniu, puteti incheia contract cu ce firma de distributie gaze doriti.
In practica, contract nu puteti incheia decat cu firma care distribuie gaze in zona dvs., aceasta avand conductele, regulatoarele de gaze, contoarele, etc.
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, ordin nr. 47/2007

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 410/2007, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Titularilor de licente de furnizare a gazelor naturale le este interzisa inserarea in contractele de furnizare a oricaror prevederi de natura anticoncurentiala, care sa impiedice sub orice forma posibilitatea consumatorilor casnici de a schimba furnizorul de gaze naturale, inclusiv stipularea si perceperea unor taxe, penalitati sau daune-interese pentru exercitarea acestui drept.
Art. 3
Compartimentele de resort din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ordinul 47-2007 - Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 22/11/2007

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop
Art. 1. - Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele şi responsabilităţile părţilor implicate în cadrul acestui proces.

SECŢIUNEA a 2-a
Terminologie
Art. 2. - (1) În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următorul înţeles:
capacitatea urmează consumatorul - principiu aplicat în cazul consumatorului care schimbă furnizorul, conform căruia capacitatea rezervată pentru consumator în Sistemul naţional de transport sau în alte sisteme de transport şi, după caz, în sistemul de distribuţie este cedată de furnizorul actual şi preluată de către noul furnizor;
furnizor actual de gaze naturale - furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul are încheiat contract de furnizare reglementată/furnizare negociată a gazelor naturale;
furnizor nou de gaze naturale - furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul de gaze naturale doreşte să încheie contract de furnizare reglementată/furnizare negociată a gazelor naturale;
furnizare reglementată - comercializarea gazelor naturale către consumatorul de gaze naturale, în baza contractului de furnizare reglementată încheiat în conformitate cu prevederile contractului-cadru şi la preţ reglementat;
furnizare negociată - comercializarea gazelor naturale către consumatorul de gaze naturale, în condiţii concurenţiale.
(2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Domeniul de aplicare
Art. 3. - (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică consumatorilor casnici care doresc să îşi schimbe furnizorul de gaze naturale, precum şi titularilor de licenţe emise de autoritatea de reglementare, care sunt implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.
(2) Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situaţii:
prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată;
prin schimbarea furnizorului în condiţii de furnizare negociată;
prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată.

CAPITOLUL II
Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale
SECŢIUNEA 1
Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Art. 4. - (1) Consumatorul casnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare şi, în funcţie de acesta, furnizorul de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.
În situaţia în care consumatorul casnic optează pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licenţei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unităţii administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului.
Operatorii de distribuţie au obligaţia să afişeze la sediile lor lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale.
În situaţia în care consumatorul casnic optează pentru furnizarea negociată a gazelor naturale, acesta va consulta lista afişată la sediul operatorului de distribuţie a gazelor naturale sau lista afişată pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

SECŢIUNEA a 2-a
Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou şi rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual

Art. 5. - (1) Consumatorul casnic de gaze naturale şi furnizorul nou de gaze naturale încheie contractul de furnizare, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.
(2) Consumatorul de gaze naturale nu are dreptul să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată şi un contract de furnizare negociată pentru acelaşi loc de consum.
Art. 6. - (1) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) consumatorul casnic solicită furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementată încheiat cu acesta, cu un preaviz de 30 de zile.
(2) Denunţarea unilaterală a contractelor de furnizare reglementată din iniţiativa consumatorului casnic de gaze naturale devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.
Art. 7. - În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c), consumatorul casnic notifică furnizorului actual intenţia de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului şi condiţiilor de denunţare unilaterală, prevăzute în contractul de furnizare negociată.
Art. 8. - (1) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), consumatorul casnic de gaze naturale solicită furnizorului care, potrivit licenţei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unităţii administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului, încheierea unui astfel de contract.
Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează furnizorului cu cel puţin 45 de zile înaintea datei la care consumatorul de gaze naturale doreşte ca noul furnizor să înceapă livrarea gazelor naturale.
Furnizorul care, potrivit prevederilor alin. (1), a primit o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare reglementată a gazelor naturale are obligaţia de a da curs solicitării adresate, cu excepţia cazului în care încheierea contractului de furnizare reglementată afectează semnificativ îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de furnizare reglementată aflate în derulare.
Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementată în condiţiile alin. (3) trebuie justificat consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării. În acelaşi termen, furnizorul are obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a refuzului împreună cu justificarea transmisă consumatorului care a solicitat încheierea contractului.

SECŢIUNEA a 3-a
Notificarea distribuitorului/transportatorului şi transferul capacităţii rezervate
Art. 9. - (1) Furnizorul nou notifică distribuitorului/transportatorului faptul că acesta va deveni furnizorul consumatorului casnic începând cu data convenită de cele două părţi.
(2) Notificarea va fi transmisă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale consumatorului.
Art. 10. - (1) Pentru consumatorul casnic de gaze naturale care schimbă furnizorul se aplică principiul "capacitatea urmează consumatorul".
(2) Furnizorul actual şi furnizorul nou notifică distribuitorului/transportatorului capacitatea
predată/preluată, aferentă consumatorului casnic de gaze naturale care schimbă furnizorul.
În cazul în care există divergenţe între furnizorul actual şi furnizorul nou în privinţa capacităţii predate/preluate, aferentă consumatorului casnic care îşi schimbă furnizorul, distribuitorul/transportatorul procedează la transferul obligatoriu al respectivei capacităţi.
Încadrarea consumatorului casnic într-o anumită categorie de consumatori nu se modifică ca efect al schimbării furnizorului de gaze naturale.

SECŢIUNEA a 4-a
Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale

Art. 11. - Distribuitorul/transportatorul convine şi consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale consumatorului.
Ultima modificare: Marți, 10 Iunie 2014
legalmgm, utilizator
In concluzie tot la mana gdf-ului sunt, m-au enervat rau de data asta prin faptul ca vineri le-am platit o factura restanta si azi mi-au oprit gazul, este peste asteptari chestia asta.
In principiu lucrurile stau asa
DISTRIBUITORUL este unic, si deci nu poate fi schimbat. Furnizorul poate fi schimbat. In RO SUNT APROXIMATIV 100 de furnziori care au gazul in conducta/teva din fata contorului dumneavoastra....

Noi clienti alegem de la cine cumparam gazul.
Va spun din proprie experienta. de 4 ani am un alt furnizor mai ieftin decit cel vechi si DA am tot acelasi DISTRIBUITOR.

Ca sa fie mai simpli, e ca la telefonie mobila. Va schimbati operatorul ( in cazul nostru e furnizorul ) insa va pastrati telefonul si vechiul numar de telefon ( va portati ). tot la fel e si in gaze. Concurenta exista pe furnziare. Iar GDF ( CEI CARE VA VIND GAZUL ) POT FI SCHIMBATI.
Va pastrati teava, contorul instalatia totul totul totul.. se schimba doar factura....
va stau la dispozitie cu clarificari...
Da sigur as mai vrea ceva detalii, unde pot gasi acesti furnizori, eu sunt din Focsani. Deci eu nu caut un pret mai mic, ci sunt nemultumit de modul e abordare a clientilor in primul rand comunicarea cu acestia.
Multumesc pentru suport

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Regularizare factura gaz corecta ! ContSters226071 ContSters226071 buna ziua! eu sunt consumator casnic de gaze naturale, avand contract cu autocitire LUNARA si beneficiez de ajutor de caldura LUNAR = 262 ron. facturile ... (vezi toată discuția)
Este posibil sa ne alegem furnizorul de energie electrica? Adriantot Adriantot Am gasit urmatoarea informatie pe site-ul http://www.eon-energie.ro/ro/despre-energie/legislatie/ [quot]În conformitate cu prevederile Directivei 54/2003 a ... (vezi toată discuția)
"factura constituie preaviz" godspeed godspeed Consumatorului ii este lasata la usa o foaie de hartie mototolita cu antet de GDF Suez, foaie care nu poarta nr. de inregistrare si/sau stampila si este ... (vezi toată discuția)