avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 330 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Protecţia consumatorului, ... "factura constituie preaviz"
Discuție deschisă în Protecţia consumatorului, garanţii şi probleme asociate produselor şi serviciilor

"factura constituie preaviz"

Consumatorului ii este lasata la usa o foaie de hartie mototolita cu antet de GDF Suez, foaie care nu poarta nr. de inregistrare si/sau stampila si este denumita Buletin de sigilare, limitare/anulare a limitarii, sistare/reluare furnizare gaze naturale. este datata si semnata de 2, a caror caltate nu reiese. Nu se mentioneaza motivul...operatiunii.
Consumatorul in sfarsit realizeaza ca are montat un dispozitiv pe contor. Fiind femeie...si blonda pe deasupra, realizeaza ca a fost deconectata de-abia cand intrand pe usa da buzna sa-si aprinda un ochi de aragaz & ...nihil.
Da telefon la nr indicat pe verso-ul ultimei facturi primite si intraba pe ce motiv i s-a sistat furnizarea de gaz. O doamna f.calma ii raspunde ca nu a achitat contravaloarea (51,4 lei) ultimei facturi - culmea, spune primite - si o asigura ca la scurt timp dupa achitarea obligatiei va fi reluata furnizarea gazului .
Blonda neavizata o intreaba bine-nteles de o somatie, un preaviz, ceva inainte de se trece la suspendarea contractului. "pey, v-am emis factura pe 29 iunie" si la 26 zile de la data scadenta se deconecteaza". Blonda impulsiva insista sa-i demonstreze operatoarei ca NU I-A FOST COMUNICATA FACTURA. In acea perioada era in concediu la mare. Casuta postala e una securizata special (are doar lacat) si locuieste in condominiu. Pana acum nu s-a plans de sustragerea corespondentei.
In fine, analizand situatia pragmatic (cat poate ea...) fuge la pct-ul de lucru al concernului si achita factura, fara a se abtine la ghiseu sa nu prezinte situatia succint in fata altor clienti, care la randul lor nu se abtin sa nu sesizeze alte fatete ale aceluiasi aspect. Una dintre doamnele care mai ca nu-si poarta banutii in batista spune ca "sti, maica , cand nu o primesc la timp, eu vin aici, chiar si de mai multe ori si cand apare in calculator, platesc".
Stie si blonda ca e consumator captiv si are de-a face cu monopolistii, dar vrea si ea totusi sa lase o urma, ca tantarul pe elefant. Citeste Legea 51/2006 cu modificarile ulterioare si nu intelege de ce nu se aplica alin(9-12) din art.42, pentru ca are probleme chiar si cu interpretarea definitiei termenilor: energie termica, etc.:

9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii
următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, persoane
fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor
furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturilor; data
emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu
data primirii facturii.
(10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage
penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor
bugetare;
c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al
operatorului.
(11) Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea
facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare
şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
(12) Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data
efectuării plăţii; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se
suportă de utilizator.

Dar poate o ajutati, ca e "sancta simplicitas"...
Cel mai recent răspuns: godspeed , utilizator 15:50, 9 Septembrie 2009
[ link extern ] /
În cât timp se plăteşte factura de gaze ?
Puteţi plăti factura în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Prin lege mai este acordat un termen de graţie de 30 de zile (pentru clienţii persoane fizice şi asociaţii de proprietari) respectiv 15 zile (clienţi noncasnici) de la data scadentă, în care puteţi achita factura (pentru clienţii persoane fizice şi asociaţii de proprietari). Astfel, dacă nu plătiţi contravaloarea facturii în termen de de 45 zile (pentru clienţii persoane fizice si asociaţii de proprietari) sau de 30 zile (pentru clienţii noncasnici) de la data emiterii, se vor percepe penalităţi începând cu a 16-a zi de la data emiterii şi până la achitarea integrală a facturii. Cota majorărilor este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
Art. 1
(2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;
h) transportul public local.

Sectiunea 2 - Acordarea licentelor
Art. 38
b) A.N.R.E pentru activitatea prevazuta la art. 13 alin. (4);

Sectiunea 4 - Autoritati de reglementare
Art. 13
(4) Activitatea de producere a energiei termice in cogenerare este supusa licentierii, reglementarii si controlului A.N.R.E. Competentele si atributiile A.N.R.E. sunt reglementate de Legea energiei electrice nr. 318/2003 si de prevederile legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
Pana acum nimic de gaze...
ANRGN se ocupa cu gazele
Contractele cadru de furnizare a gazelor naturale sunt stabilite prin Decizia ANRGN 182/2005
Pe site`ul lor apare ANRE in loc de ANRGN.. poate de aici ..v`ati dus la legea 51/2006
A se citi: LEGEA GAZELOR
nr. 351/2004
=D> Legea nu spune nimic de facturare, dar ordinul anre - care stabileste coordonatele contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi- este emis in baza art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004.
Ideea este ca tot pe verso factura citim : Incepand cu 24 apr 2009, distrigaz sud isi modifica denumirea in GDF suez energy ro s.a.. Aceasta modificare nu aduce atingere obligatiilor asumate de societate fata de dvs...
Si de ce un ordin al unei autoritati este mult mai permisiv cu un colos care deserveste consumatori captivi, decat alt ordin care reglementeaza tot furnizarea de utlitati catre populatie intr-un sistem nitel mai concurential. Nu ar trebui sa fie invers ?
Pai...multe ar trbui sa fie invers ..sau altfel...
Si ca sa vezi; surpise suprise :

ORDIN nr. 70 din 16 iulie 2009
privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale,PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 6 august 2009
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2009, dată până la care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale au obligaţia semnării noilor contracte.
X. Răspunderea contractuală
ART. 11
(1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în condiţiile art. 4 alin. (1), atrage:
a) perceperea de majorări de întârziere, dacă obligaţia de plată nu a fost îndeplinită în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plăţii; la data încheierii contractului nivelul majorării de întârziere este de....; nivelul majorării de întârziere este egal cu nivelul majorării de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate de Codul de procedură fiscală; totalul majorărilor de întârziere nu poate depăşi nivelul debitului;
b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor;
c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se prelungesc până la prima zi lucrătoare de după aceasta.
(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de plată scadente este plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plăţii, furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării.
(4) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de către consumator.
ART. 12
(1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a consumatorului prevăzută la art. 10 lit. a), partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Răspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) notificarea de către consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare;
b) prezentarea de către consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor.

Ceea ce demonstreaza ca nepunerea in intarziere, in modalitatea reglementata in acest moment, nu respecta principiile pactului comisoriu de grad IV si cineva s-a autosesizat acolo sus:worthy:

In continuarea Odisseei blondei, a doua zi a lasat si ea un bilet la contorul sigilat, prin care ai informeaza pe operatori ca nu este de acord cu reconectarea in absenta ei (le lasa un nr. de tel si ai asigura ca la 5 min de la apel se prezinta la fata locului), caci pana acum, orice intrerupere temporara a furnizarii de gaz i-a creat dezastre la centrala, care o costa de fiecare data. Acordul consumatorului de acces la instalatie este si acum prevazut de reglementarea in vigoare. Procedeul de notificare nu e ok, cum nu este nici al lor (foaia mototolita fara nr. de inregistrare).
Nefiind sunata, da un telefon la centrul regional. Doamna de la capatul firului o informeaza ca operatiunea de reconectare s-a incheiat si ca procedura s-a facut conform uzantelor interne. Blonda o intreaba daca acele uzante sunt conforme cu prevederile legale, caci "cetita" fiind, stie ca este nevoie de acordul de acces al proprietarului (chiar daca e condominiu). Operatoarea de la sigilari ai spune ca aceste aspecte nu mai tin de atributiile ei... Hmmm...
Ultima modificare: Joi, 13 August 2009
godspeed, utilizator

Alte discuții în legătură

Referitor la garantie (rebransare gaz) danafancsali danafancsali - In data de 13 august 2013 a fost intrerupta furnizarea gazelor naturale la adresa sus mentionata datorita neachitarii facturilor reprezentand contravaloarea ... (vezi toată discuția)
Intrerupere furnizare gaze naturale popescu90 popescu90 Am mai gasit o postare cu acest subiect care n-a primit inca raspuns. In cazul meu deconectarea s-a facut la doua zile dupa ce am platit la banca cu o factura ... (vezi toată discuția)
Abuz gdf suez abhramovici abhramovici Locuiesc cu chirie intr-un bloc din Brasov.In data de 1 aprilie cei de la GDF Suez mi-au facut o \\"pacaleala\\" sigilandu-mi contorul de gaz pt neplata unei ... (vezi toată discuția)