avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 121 soluții astăzi

Curs practic: Cum aplicăm TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE? | Lector: Delia Cataramă - Tax Partner, Viboal FindEx. Vezi agenda și participă → 

Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Angajator instiintare casa de sanatate persoane in ...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Angajator instiintare casa de sanatate persoane in concediu medical

Buna ziua.
Ce casa de sanatate trebuie sa instiinteze angajatorul in situatia in care un salariat a prezentat un certificat de conc medical emis de un medic care are conventie cu CAS Ilfov. In OUG 158/2005 si Norme nu sunt precizari in sensul asta, dar eu cred trebuie sa instiinteze casa in functie de sediul social al angajatorului.
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: noiembriesm , utilizator 11:36, 13 Iunie 2014
Comunicarea certificatelor medicale se face la casa de sanatate a judetului in care exista sediul social al angajatorului.

Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005:

ART. 81
(1) Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plãtitorii de indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate privind apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta, în termen de 24 ore de la data acordãrii concediului medical. În situaţia în care apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã a intervenit în zilele declarate nelucrãtoare, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plãtitorii de indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate în prima zi lucrãtoare. ....
(6) Angajatorii au obligaţia sã transmitã casei de asigurãri sociale de sãnãtate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporarã de muncã, precum şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta şi declaraţia prevãzutã la alin (2), dacã au solicitat-o. ...


ART. 1
(1) Evidenţa obligaţiilor de platã cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate, se realizeazã pe baza Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate prevãzutã la art. 296^19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevãzute la alin. (1) sunt prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate".
(3) Persoanele prevãzute la art. 5 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 399/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt obligate sã depunã la casele de asigurãri de sãnãtate în a cãror razã administrativ-teritorialã îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 18, numai în condiţiile în care se solicitã restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plãtite asiguraţilor, care depãşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurãri de sãnãtate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportã integral de cãtre angajator, conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 399/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii.
Multumesc frumos.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Concediul medical anany anany dupa noua ordanta de guvern OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concedii dupa cat timp se ... (vezi toată discuția)
Concediu medical marii_loon marii_loon Buna seara, va rog sa-mi spuneti daca declaratia pe proprie raspundere privind domiciliul in cazul in care esti in concediu medical se depune la ... (vezi toată discuția)
Declaratie pe proprie raspundere pentru concediu medical  Buna ziua, Doresc sa ma ajutati intr -o problema , si anume : daca este normal sa mi se solicite declaratia pe propria raspundere a concediului ... (vezi toată discuția)