avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 233 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... ajutor social mama fara venituri
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

ajutor social mama fara venituri

buna ziua. avem un copil de 5 luni jumatate, sotia nu are niciun fel de venit, iar eu sunt somer inregistrat fara indemnizatie. singurul venit momentan este alocatia de 200 ron a copilului. mentionez ca nu avem alte bunuri pe numele nostru, casa, masina, etc. va rog sa imi spuneti daca ne incadram pentru ajutor social si in ce consta acesta. va multumim
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 14:40, 13 Iulie 2014
Redau mai jos extras de pe site-ul www.protectiacopilului6.ro

Sper sa fie de ajutor.


Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .
Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
Persoana singura = 142 lei
Familia formata din 2 persoane = 255 lei
Familia formata din 3 persoane = 357 lei
Familia formata din 4 persoane = 442 lei
Familia formata din 5 persoane = 527 lei
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu
0.073 x ISR = 37 lei.

Acte necesare
Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;
Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Pentru cetăţenii români
B.I. - buletin identitate
C.I. - carte de identitate
C.I.P - carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi
C.I. - carnet de identitate
L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară
D.I. - document de identitate
Certificate de naştere ale copiilor;
Certificat de căsătorie;
Certificat deces;
Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;
Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaraţie notarială din care să rezulte acest lucru;
Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională ( Bd. Timişoara nr. 59);
Certificat de rol fiscal eliberat de Serviciul Public Finanţe Publice Locale Sector 6;
Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 (str. Popa Tatu nr. 7) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu;
Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sector 6;
În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit legii, se va prezenta declaraţie notarială;
Talon şomaj;
Talon alocaţie de stat pentru copil;
Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
Talon pensie + Decizie pensie;
Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Condiţii de acordare:

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din Str. Floare Roşie nr.7A.
Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.
De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:
să dovedească lunar, cu adeverinţă eliberată de Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă că: sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea forţei de muncă, la servicii de formare profesioanală sau participarea la un program de pregătire profesională.
să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.
să aibă achitate obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, aferente anului anterior.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului.
În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.
Intrati pe:

[ link extern ]

Ce scrie acolo este valabil pentru toate primariile din tara.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Nu realizez venituri, pot primi un ajutor de la stat? mikaela8 mikaela8 buna seara sunt mama,am un baiat elev la zi , care in curand implineste 18 ani,familie monoparentala,am terminat o facultate la fara frecventa ,nu am un ... (vezi toată discuția)
Ajutor social Adrian Nemteanu Adrian Nemteanu Buna seara, O familie compusa din 4 persoane 2 adulti+2 copii minori cu un venit de 880 ron reprezentand ICC-600 RON+ 80 RON ALOCATIILE COPIILOR,poate ... (vezi toată discuția)
Cum se poate obtine o subventie pentru o mama care nu lucreaza? nicu_maryia nicu_maryia fti amabili cum se poate obtine o subventie pentru o mama ca nu lucreaza si nici nu a lucrat in ultimi 2 ani si nici tatal ? (vezi toată discuția)