avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 633 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Impozite şi taxe locale Valabilitate certificat de atestare fiscala
Discuție deschisă în Impozite şi taxe locale

Valabilitate certificat de atestare fiscala

Buna ziua.
Am facut cerere pe 27 iulie pentru un certificat de atestare fiscala si cand mi l-au dat am vazut ca expira pe 31 iulie. Este vorba despre un teren pe care doresc sa-l vand. Am intrebat la ghiseu si mi-au zis ca e valabil doar pana la sfarsitul lunii calendaristice desi eu stiam ca 30 de zile. Aici pe site am citit acum 90 de zile.
Daca eu doresc sa vand acum terenul trebuie sa fac iar un drum de 4 ore pentru acest certificat? Poate fi acceptat la notariat?
Multumesc.

Cel mai recent răspuns: ltmocanu , utilizator 12:35, 8 August 2014
Este valabil pana la sfarsitul lunii in curs, este adevarat, curios insa asa este. Logica lor ar fi ca plata impozitului de face pe fractiuni de luna, oricum valabilitatea certificatului fiscal este stabilita de codul fiscal, deci de lege.
ltmocanu a scris:

Buna ziua.

Am intrebat la ghiseu si mi-au zis ca e valabil doar pana la sfarsitul lunii calendaristice desi eu stiam ca 30 de zile. Aici pe site am citit acum 90 de zile.Ati citit probabil despre valabiliatatea certificatului emis de ANAF, nu de Primarii, cele doua avand termene diferite de valabilitate:

Cod proc fiscala:

Art. 112 Certificatul de atestare fiscală

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite şi din oficiu sau la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării acestuia.

(3) În situaţia în care se emit certificate de atestare fiscală în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, acestea vor cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării acestora.

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

(4^1) Organul fiscal emitent poate înscrie în certificatul de atestare fiscală sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de încasat de la autorităţi contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. Înscrierea se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

(5) În certificatul de atestare fiscală vor fi cuprinse orice alte menţiuni cu privire la situaţia fiscală a contribuabilului, prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(6) Orice persoană care deţine părţi sociale la o societate comercială poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală al societăţii.Art. 113 Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

(3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

(4) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţa organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit Codului fiscal.

(5) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de drept.

(6) Prevederile alin. (4) şi (5) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

Ultima modificare: Vineri, 8 August 2014
Ioan Petru Butariu, Contabil
Multumesc, deci trebuie sa-l scot iar. Sincer, nu are logica, dar presupun ca trebuie sa vina bani la buget din ceva.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Certificat fiscal c_andreea c_andreea Buna ziua. Am si eu o nelamurire. Ca sa scoti un certificat fiscal de la finante, trebuie sa ai un motiv? Daca eu vreau sa vand o masina si am nevoie de ... (vezi toată discuția)
Termen pentru eliberarea certificatului fiscal calytul calytul care mai este termenul pentru eliberarea certificatului fiscal de catre administratia publica locala?Ne luam dupa OG 29/2011?unde scrie 10 zile sau dupa cod ... (vezi toată discuția)
Certificat de atestare fiscala cu datorii ligiana ligiana Am si eu o nelamurire, poate ma ajutati domniile voastre. Am nevoie de un certificat de atestare fiscala de la finante, care nu vor sa-l elibereze decat daca ... (vezi toată discuția)