avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1016 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... lnfiintare fundatie si camin de batrani particular
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

lnfiintare fundatie si camin de batrani particular

Care este legislatia in vigoare, ce autorizari trebuie sa am pentru deschiderea unui camin de batrani...Care sunt pasii? Va multumesc anticipat.
Ultima modificare: Luni, 18 August 2014
george-neagu, moderator
Cel mai recent răspuns: radumititean , utilizator 14:51, 23 Septembrie 2022
Referitor la persoana juridica analizati oportunitatea infiintarii de ONG
[ link extern ] ...
Autorizarea infiintarii unui camin pentru varstnici,este conditionata de amenajarile specifice unui camin de batrani, cu respectarea standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice.
Aceste standarde sunt aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice, inclusiv a conditiilor stabilite la pct. 26.2 si 26.5 din cadrul standardului 26 "Amenajarea dormitoarelor" si pct. 28.5 si 28.6 din cadrul standardului 28 "Amenajarea spatiilor igienico-sanitare" din sectiunea VI "Gazduire" a anexei nr. 2 la acelasi ordin.
Este necesar sa obtineti Autorizatia de functionare de la Directia locala de Santatate Publica.
Mai sunt necesare sa intruniti conditiile impuse de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 2007 si Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.si Hotararea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.,Legea nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale.,Legea nr. 47 din 08/03/2006 - Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 16/03/2006,intrata in vigoare: 19/03/2006,privind sistemul naţional de asistenţă socială.
Daca optati pentru ONG,infiintarea se face in baza Legi nr.246 din 18 iulie 2005
Un element esential il reprezinta statutul spatiului unde intentionati infiintarea caminului
Daca terenul/spatiul este proprietatea dv este mai bine in sensul incheierii formalitatilor pentru asigurarea utilitatilor
Situatia de inchiriere a spatiului,ridica eventuale probleme pentru eventuale situatii de imposibilitate financiara,incapacitate de plata
Ultima modificare: Duminică, 17 August 2014
ynocentta, utilizator
multumesc din suflet...deci e bine sa infintez un O.N.G. pentru suplimentare de fonduri ,o asociatie non -profit...iar caminul de batrani trebuie sa corespunda standardelor minime obligatorii...imi mai trebiuesc aprobari de la Primarie,pompieri,dsp.dsv,am inteles ?!
Pentru spatiul aveti nevoie de autorizatii ca si pentru SRL:
- mediu; contracte pentru furnizare utilitati apa calda/rece, caldura, servicii de canalizare, gunoi menajer,
- PSI; plan de evacuare, masuri de prevenire si stingere a incendiilor, persoana desemnata, etc.
- directia sanitara: dotare cu grupuri sanitare, igiena, curatenie, organizarea igienizarii spatiului, personal
- directia sanitar-veterinara; daca se prepara alimente, etc.
- primarie, urbanism
Ca domeniu de activitate se incadreaza la 8730 - Activitati ale caminelor de batrani ...
Este o activitate laborioasa atat ca start-up cat si ca management zilnic
Activitatea poate fi conceputa pe structura unui ONG ( organizatie cu scop patrimonial) sau pe structura unei societati comerciale .
Pornind de la premisa ca doriti sa faceti din asta o afacere, sa o derulati ca activitate lucrativa exista sansa de a aplica pentru finantare nerambursabila.
in situatia in care va incadrati in categoria microintreprinderilor (pana in 9 angajati) si aveti cel putin un exercitiu financiar complet, puteti accesa fonduri UE prin POR - Programul Operational Regional (REGIO) DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.
In cadrul Ghidului solicitantului publicat recent pentru consultare se regaseste intre activitatile eligibile si activitatea la care faceti dumneavoastra referinta , respectiv 8730 - Activitati ale caminelor de batrani
(www.inforegio.ro).
In cadrul acestei scheme de finantare puteti accesa pana la maxim 200.000 Euro reprezentand maxim 70% din cheltuielile eligibile .
Un astfel de proiect pornit de la verde presupune o investitie relativ mare
O atentie speciala trebuie sa o acordati faptului ca aceasta activitate este supusa unor avize speciale ,respectiv necesita acreditare pentru servicii sociale
Finantarea se acorda in regim de rambursare, iar intre cheltuielile neeligibile se numara si TVA-ul - il suportati pentru intreaga investitie urmand a-l recupera de la bugetul de stat.

Fondurile nerambursabile in domeniul asistentei persoanelor varstnice pot fi accesate in special de autoritati publice (ex: consilii judetene, consilii locale, unitati de asistenta medico-sociala), de organizatii neguvernamentale (asociatii sau fundatii, reglementate prin OG 26/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare) sau de unitati de cult,aceasta deoarece o asemenea investitie este vazuta de finantatorii externi=ex: Comisia Europeana, cea care a aprobat propunerile de domenii finantabile prin fonduri structurale facute de autoritatile romane, ca o activitate non-profit, in sprijinul unei categorii a populatiei cu nevoi de asistenta si ocrotire.
In al doilea rand, atat persoanele juridice de drept public (autoritati si institutii publice), cat si cele de drept privat (organizatii neguvernamentale) mai pot obtine finantare pentru un camin de batrani la acest moment doar prin Programul Operational Regional, axa prioritara nr. 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de interventie 3.2 "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" .
Pentru implementare program fonduri nerambursabile,este necesar si util sa verificati periodic site-ul www.inforegio.ro deoarece,datorita depunerii de proiecte noi, este posibil sa nu mai existe resurse financiare
Exista posibilitatea ca datorita modului de implementare a proiectelor in celelalte regiuni de dezvoltare (Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si Centru), respectiv datorita renuntarii la implementarea proiectelor de catre unii dintre beneficiarii de finantare, sa fie disponibile resurse suplimentare in aceste regiuni, iar in acest sens Agentiile de Dezvoltare Regionala sa reia procedura de primire de proiecte
Este de asemenea util sa contactati responsabilii din cadrul Agentiilor de Dezvoltare Regionala pentru a verifica stadiul implementarii proiectelor pe acest domeniu, daca si cand se preconizeaza eventuale realocari de fonduri catre asemenea investitii, cum va pot sprijini in pregatirea proiectului etc.
In al treilea rand, daca reprezentati o organizatie neguvernamentala, de cult, respectiv o autoritate publica, trebuie sa cunoasteti faptul ca, pentru a obtine finantare este necesar ca:
organizatia respectiva sa fie acreditata in conditiile legii (OG nr. 68/2003 ; HG nr. 1024/2004 ; Legea nr. 47/2006 ), iar acreditarea sa fie valabila la data depunerii cererii de finantare;
organizatia respectiva sa aiba calitatea de proprietar/administrator sau sa aiba in concesiune sau comodat imobilul care face obiectul proiectului pe o perioada care sa acopere depunerea cererii de finantare, evaluarea si selectarea acesteia, semnarea contractului de finantare, implementarea proiectului si 5 ani dupa finalizarea implementarii proiectului (consider ca perioada acoperitoare in caz de concesiune sau comodat este de 10 ani);
Este necesar ca organizatia respectiva sa faca dovada capacitatii de finantare, adica sa demonstreze ca poate asigura contributia proprie de minim 2% din valoarea eligibila a proiectului + acoperirea costurilor neeligibile (ex: TVA in cota de 24%). Avand in vedere experienta de pana in prezent privind plata de avansuri de catre AM POR, respectiv conditia ca beneficiarul de finantare sa consume resursele financiare proprii dupa care AM POR sa deconteze in proportie de maxim 98% cheltuielile eligibile, recomand organizatiilor care doresc sa faca astfel de proiecte sa dispuna de minim 50% din cheltuielile eligibile + 100% cheltuielile neeligibile + 24% TVA aplicat la toate cheltuielile (eligibile si neeligibile);
organizatia respectiva sa aiba cel putin 1 an de la infiintare in momentul depunerii cererii de finantare (in momentul depunerii proiectului);
Solicitantul fondurilor trebuie sa propuna un proiect care sa vizeze:
- modernizarea / extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);
- modernizarea /extinderea cladirilor pentru infiintarea de noi centre sociale;
- modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale;
- crearea / modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati;
- amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale;
- dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati;
valoarea totala (costuri eligibile si costuri neeligibile) sa fie cuprinsa intre minim 350.000 lei si maxim 4.000.000 lei.
In a patrulea rand, daca organizatia in cauza se incadreaza in limitele prezentate mai sus, este cazul sa intrati in legatura cu un consultant de finantari si/sau cu o firma de proiectare,fiind necesar pentru intocmit un dosar de finantare destul de consistent, care include, printre altele:
- o documentatie tehnico-economica, aprobarea si avizele asupra documentaţiei tehnico-economice emise de catre autoritatile abilitate, adica:
- fie studiu de fezabilitate + proiect tehnic + detalii de executie (in cazul in care cladirea pe care ar urma sa o utilizati ar fi una noua sau ar reprezenta o extindere a unei cladiri existente)
- fie expertiza tehnica (si, dupa caz, audit energetic) + documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + proiect tehnic + detalii de executie (in cazul in care faceti interventii asupra unei cladiri existente, inclusiv asupra instalatiilor aferente)
analiza cost-beneficiu
certificat de urbanism
cererea de finantare
acte doveditoare a proprietatii asupra cladirii, a concesiunii sau comodatului
situatii financiare si multe alte documente in original sau copie
Precizez ca realizarea documentelor necesare la dosarul de finantare este partial decontabila din valoarea proiectului. Astfel, in limita a 5% din valoarea totala eligibilă a proiectului, se pot deconta cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, proiectarea si ingineria, consultanta si asistenta tehnica.
Detalierea conditiilor de realizare a unui asemenea proiect o puteti gasi in Ghidul solicitantului si in anexele acestuia disponibil pe www.inforegio.ro .
buna ziua. ma intereseaza subiectul. va pot contacta in privat, ynocentta? merci
buna ziua, acum am citit ce ati scris in 2014, as dori sa vb cu dvs in privat, se poate?

Alte discuții în legătură

Inființarea unui azil de bătrâni Monica S Monica S Buna seara, ce acte implica înființarea unui azil de bătrâni? (vezi toată discuția)
Camin de batrani lasculuca947 lasculuca947 As dori o parere avizata in privinta atragerii unor fonduri europene ptr amenajarea si dotarea la standarde europene a unei vile in camin de batrani situata ... (vezi toată discuția)
As dori sa infiintez un camin (azil) de batrani in mediul urban cu fonduri nerambursabile 100%, se poate? inchiriez2012 inchiriez2012 as dori sa infintez un camin de batrani cu fonduri nerambursabile 100%, mentionez ca detin un spatiu in mediul urban cu teren, suprafata spatiului fiind de ... (vezi toată discuția)