avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 983 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... Cum se acorda sponsorizarea?
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

Cum se acorda sponsorizarea?

Buna ziua.
In ce conditii un SRL poate acorda sponsorizare fie in bani fie in produse?
Cel mai recent răspuns: ContSters294670 , utilizator 16:42, 21 Octombrie 2014
Se va respecta Legea 32/1994 a sponsorizarii si se va avea in vedere a nu se face confuzie intre sponsorizare,donatie si mecenat.

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.
Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
Poate fi beneficiar al sponsorizării:
a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.
De asemenea, poate beneficia de sponsorizare orice persoană fizică cu domiciliul în România sau care aparţine spiritualităţii româneşti, care desfăşoară o activitate constantă într-unul dintre domeniile prevăzute la art. 4 din lege, a cărei activitate este recunoscută de către orice persoană juridică nonprofit, constituită legal în ţară sau în străinătate, cu activitate susţinută în domeniul pentru care recomandă persoana fizică beneficiară de sponsorizare.

Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
În cazul sponsorizării constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar. Astfel, bunurile materiale care fac obiectul sponsorizării sunt evaluate prin contractul de sponsorizare:
a) la preţul de vânzare al sponsorului, exclusiv T.V.A., în cazul în care bunurile sunt produse de către acesta;
b) la preţul de cumpărare de pe piaţă, exclusiv T.V.A., în cazul în care bunurile sunt achiziţionate în scopul sponsorizării, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitanţei fiscale de cumpărare;
c) la valoarea în vamă pentru bunurile materiale primite din străinătate cu titlu de sponsorizare, stabilită conform prevederilor legale.
Sponsorizarea în bani şi/sau în bunuri materiale se va consemna în evidenţa contabilă a sponsorului şi a beneficiarului sponsorizării, dacă prin lege aceştia au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii, pe baza documentelor care atestă efectuarea plăţii sau predarea, respectiv primirea bunurilor materiale.
Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare.
Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţă publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.
În cadrul activităţilor de sponsorizare se interzice ca sponsorul sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane, alta decât beneficiarului.
Facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:
a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.
Nu beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului. Aceste dispoziţii nu înlătură dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea beneficiarului.
~ Conținut șters la cerere ~

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Sponsorizare GEORADU1971 GEORADU1971 cum pot beneficia de o sponsorizare pentru achizitionarea de proteze auditive pentru un copil minor,prin contract de sponsorizare sau de mecenat ? M-i s-a ... (vezi toată discuția)
Firma din romania sponsorizeaza fundatie privata din strainatate. ContSters335648 ContSters335648 As dori sa stiu daca o firma (SRL, SA) din Romania poate face o sponsorizare catre o persoana fizica din Romania (transfer bancar din contul firmei Sponsor, in ... (vezi toată discuția)
Donatia facuta de un srl monica borz monica borz Ma intereseaza daca o societate poate dona un anumit bun unei alte societati sau persoane fizice, exceptand partidele politice si ONG-urile. (vezi toată discuția)