avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 223 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Scutire Impozit IT
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Scutire Impozit IT

Sunt licentiat in Jurnalism, Comunicare si Relatii Publice si urmez un program de masterat in cadrul Facultatii de Cibernetica de la ASE.

As vrea sa stiu daca, la absolvirea programului de masterat, pot sa beneficiez de scutirea de impozit aferenta.

Mentionez ca lucrez in prezent intr-o corporatie care activeaza in domeniul IT, si functia actuala mi-ar permite sa cer scutirea de impozit.

Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:13, 23 Octombrie 2014
Nu puteti beneficia. Pe langa functie si obiect de activitate al firmei, mai trebuie si sa fi absolvit o facultate / specializare specifica.

ORDIN nr. 539 din 22 martie 2013
privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator
ART. 1
Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) au diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
ART. 2
Activitatea de creatie de programe pentru calculator in sensul art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia din activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa nr. 1.
ART. 3
(1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
b) organigrama angajatorului;
c) fisa postului;
d) copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma;
e) contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;
f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
(2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
(3) Angajatorul va intocmi separat statul de plata pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
(4) Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.
ART. 4
Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevazut la art. 1 lit. d).
ART. 5
(1) Se actualizeaza periodic anexa nr 2 - Lista specializarilor, in conformitate cu modificarile intervenite in Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul pentru Societatea Informationala si de Ministerul Finantelor Publice.
ART. 7
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 250/189/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

LISTA
cuprinzand ocupatiile specifice
activitatilor de creare de programe pentru calculator
(...)

ANEXA 2

Lista specializarilor

1. Automatica si informatica industriala
2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
4. Matematica, Matematica informatica
5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Statistica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune
7. Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia informatiei
8. Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materialelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie
9. Cibernetica economica
10. Fizica informatica
11. Chimie informatica
12. Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia
13. Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi
14. Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare

Ca sa fie intru totul clar, este inutil sa urmez programul de masterat in Cibernetica, daca nu sunt licentiat intr-o specializare mentionata in lista de mai sus?

De dragul conversatiei, daca as absolvi programul de masterat in Cibernetica si ulterior as urma cursurile facultatii si as obtine si o licenta in domeniu, as putea beneficia de scutire?

Multumesc.
Acum este inutil masterul.
Daca faceti o specializare care se regaseste in ordin, iar este inutil (sau irelevant din prisma scutirii de impozi, ca sa fiu exact) masterul (art. 3 alin. 1 lit. d vorbeste numai de licenta / ciclul 1 Bologna, nu de master).
Informativ, din ce am observat eu: masterurile in domeniu IT au denumiri complet diferite de progamele de licenta, deci un master nu se va regasi niciodata in ordin ca denumire.
Ultima modificare: Joi, 23 Octombrie 2014
smeagull, utilizator
xulescu23 a scris:

.....

De dragul conversatiei, daca as absolvi programul de masterat in Cibernetica si ulterior as urma cursurile facultatii si as obtine si o licenta in domeniu, as putea beneficia de scutire?

Multumesc.


In aceste conditii , puteti beneficia de scutirea de impozit.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Reducere impozite - angajat it? Anamaria1313 Anamaria1313 Buna ziua, am citit un articol unde era mentionat ca o firma daca are angajata o persoana pe serviciul IT nu plateste taxe pentru acesta? exista baza legala ... (vezi toată discuția)
Studii contabilitate și informatică de gestiune adiprisacariu adiprisacariu Bună ziua, am absolvit specializarea mai sus menționată (Contabilitate și INFORMATICĂ de Gestiune) și sunt curios dacă pot cu aceasă specializare să ... (vezi toată discuția)
Scutire impozit informaticieni cosminionascu cosminionascu Sunt un functionar public care lucreaza in cadrul compartimentului informatica. As dori sa stiu daca ma incadrez potrivit O 539/2013 pentru scutirea de ... (vezi toată discuția)