avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 408 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Învăţământ - probleme ... Exmatriculare elev din gimnaziu penru absente
Discuție deschisă în Învăţământ - probleme juridice conexe

Exmatriculare elev din gimnaziu penru absente

Poate fi un elev din gimnaziu exmatriculat daca are peste 40 de absente nemotivate si daca da care este procedura?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 19:23, 4 Ianuarie 2015
Elevul nu poate fi exmatriculat intrucat sunt obligatorii 10 clase.
R.O.F.U.I.P.
Art. 123. – (1) Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Sancţiunile care se pot aplica beneficiarilor direcţi ai educaţiei sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
f) preavizul de exmatriculare;
g) exmatricularea.
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor și tinerilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ reprezentantului legal. În contractul educațional încheiat între unitatea de învățământ preuniversitar și părinte se menționează, obligatoriu, sancțiunile care pot fi aplicate beneficiarilor direcți ai educației.

......

Art. 130. – (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar şi în acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
Art. 131. – Elevii exmatriculați din unitățile de învățământ preuniversitar, liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru motive imputabile lor, se pot transfera într-o unitate de învățământ preuniversitar din rețeaua Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, numai după stabilirea cuantumului cheltuielilor de școlarizare și a modului de recuperare a acestora, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 132 – (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau de regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Exmatriculare din cauza absențelor. ma pot întoarce la liceu? Simonel23 Simonel23 Buna ziua! In clasa a 11-a semestrul 2 Aprilie, nu m am mai dus la școala, am fost exmatriculata din cauza absențelor. Am drept de reîntoarcere. As vrea sa ... (vezi toată discuția)
Exmatricularea unui elev adrian10 adrian10 un elev a fost exmatriculat din pricina absentelor Regulamentul de functionare a institutiilor de invatamant prevede ca decizia de exmatriculare se comunica ... (vezi toată discuția)
Dupa cat timp se poate inscrie la liceu un elev exmatriculat? bebe.apostol bebe.apostol Daca un liceean a fost exmatriculat dupa primul semestru,cand se poate inscrie din nou la alt liceu?Multumesc anticipat pt.raspunsuri. (vezi toată discuția)