avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 314 soluții astăzi
Forum Discuţii diverse Răspunsuri în comunitate Exmatriculare din cauza absențelor. Ma pot întoarce ...
Discuție deschisă în Răspunsuri în comunitate

Exmatriculare din cauza absențelor. Ma pot întoarce la liceu?

Buna ziua! In clasa a 11-a semestrul 2 Aprilie, nu m am mai dus la școala, am fost exmatriculata din cauza absențelor. Am drept de reîntoarcere. As vrea sa revin din nou, colegii mei acum fiind a 12 a semestrul 2. As vrea sa continui cu a 11 a semestrul 2 unde eram deja. Am mediile încheiate pe primul semestru și o corijență la matematica. Credeți ca ma pot întoarce? Menționez ca am fost la un colegiu, unul din cele mai bune din oraș. Multumesc
Cel mai recent răspuns: contsters111 , utilizator 18:56, 21 Februarie 2019
Va trebui sa contactati conducerea liceului, Posibil sa fie necesar avizul Inspectoratului scolar judetean.
Noul regulament scolar
Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

observaţia
avertismentul
mustrare scrisă;
retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursa profesională;
eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ;
preavizul de exmatriculare;
exmatricularea.
Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.
Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.

Exmatricularea poate fi:

exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.

Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentelor specifice din unităţile de învăţământ din care au fost exmatriculaţi.

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică, de către directorul unităţii de învăţământ, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani şi este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către director, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Exmatricularea unui elev adrian10 adrian10 un elev a fost exmatriculat din pricina absentelor Regulamentul de functionare a institutiilor de invatamant prevede ca decizia de exmatriculare se comunica ... (vezi toată discuția)
Model de contestatie pentru anularea deciziei de exmatriculare alex buzau alex buzau Buna ziua.ma pueti ajuta si pe mine cu un model de contestatie pentru anularea deciziei de exmatriculare ??sincer nu stiu ce sa mai cred .in data de 28 ... (vezi toată discuția)
Dupa cat timp se poate inscrie la liceu un elev exmatriculat? bebe.apostol bebe.apostol Daca un liceean a fost exmatriculat dupa primul semestru,cand se poate inscrie din nou la alt liceu?Multumesc anticipat pt.raspunsuri. (vezi toată discuția)