avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 490 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... EXMATRICULAREA unui elev
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

EXMATRICULAREA unui elev

un elev a fost exmatriculat din pricina absentelor
Regulamentul de functionare a institutiilor de invatamant prevede ca decizia de exmatriculare se comunica SCRIS dar nu prevede un termen...
elevul a contestat exmatricularea ( pe motiv de procedura,invocand necomunicarea in scris a exmatricularii
CE SE POATE FACE
acum , la 2 luni de la exmatriculare i se poate comunica decizia de exmatruiculare ( intrucat metodologia nu prevede un termen ) sau e prea tarziu...
Daca se anuleaza exmatricularea, absentele existand si ramanad nemotivate el ar trebui din nou exmatriculat ?

multumesc mult ptr ajutor
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 20:24, 20 Iulie 2009
daca se contesta exmatricularea si se obtine anularea ei, absentele vor fi motivate chiar de acest fapt.
dar, daca nu e prevazut un termen , acum ( la atata vreme ...) e ok sa i se comunice exmatricularea si in felul acesta metodologia sa fie respectata in totalitate ?
Nu au de ce absentele sa fie motivate daca se obtine anularea deciziei de exmatriculare . Exmatricularea se va anula pentru un motiv de procedura , insa litigiul nu a fost analizat de instanta in fond - pentru a avea ca efect motivarea absentelor . De altfel hotararea ce se va obtine in urma litigiului daca se va castiga pe acest motiv , nu va cuprinde obligatia de motivare a absentelor . Asa cum am spus instanta daca admite admite actiunea va dispune anularea pe motiv de procedura . Fondul nu se va analiza . Daca se va castiga procesul , il puteti exmatricula ulterior datei la care a fost prima oara exmatriculat - respectand procedura comunicarii prealabile . Il puteti exmatricula deoarece hotararea obtinuta in acest proces nu va avea autoritate de lucru judecat , intrucat instanta in cadrul procesului nu a analizat fondul cauzei .
In Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar este prevazut:
Art. 125. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.126. (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris,.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
Art. 127. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare si din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
(3) Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului.
Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(5) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.128. (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.129. (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave.
(2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art.133. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 119-128 se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
Art. 134. Sancţiunea prevăzută la art. 129 este definitivă şi poate fi contestată, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Model de contestatie pentru anularea deciziei de exmatriculare alex buzau alex buzau Buna ziua.ma pueti ajuta si pe mine cu un model de contestatie pentru anularea deciziei de exmatriculare ??sincer nu stiu ce sa mai cred .in data de 28 ... (vezi toată discuția)
Dupa cat timp se poate inscrie la liceu un elev exmatriculat? bebe.apostol bebe.apostol Daca un liceean a fost exmatriculat dupa primul semestru,cand se poate inscrie din nou la alt liceu?Multumesc anticipat pt.raspunsuri. (vezi toată discuția)
Exmatriculare din cauza absențelor. ma pot întoarce la liceu? Simonel23 Simonel23 Buna ziua! In clasa a 11-a semestrul 2 Aprilie, nu m am mai dus la școala, am fost exmatriculata din cauza absențelor. Am drept de reîntoarcere. As vrea sa ... (vezi toată discuția)