avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 186 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Arme si munitii art. 342 al 6 din NCP
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Arme si munitii art. 342 al 6 din NCP

Buna ziua . Va supun atentiei o speta cel putin interesanta !!!
DESI Expunerea de Motive pentru adoptarea Noului Cod Penal, elaborată de Ministerul Justiţiei care a fost înaintată şi pe baza cărei a fost aprobat N.C.P. în Parlamentul României, REGLEMENTEAZA EXPLICIT că art. 342 al. 6 din C.P. se referă la arme şi muniţii letale, eu am fost cercetat penal fiind detinatorul unei arme neletale cu aer comprimat !!!!!

DORESC SA STIU CE POSIBILITATI DE ATAC MAI AM ?
URMARESC SI DEPUNEREA UNOR PLANGERI PENALE IMPOTRIVA POLITISTILOR, PROCURORILOR SI JUDECATORILOR ?

JUDECATORIA SFĂNTU GHEORGHE
DOSAR PENAL NR. 5197/305/2014

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul D. F., domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, intimat în dosarul cu nr. de mai sus, în termenul legal, în temeiul disp. art. 427 şi art. 426(3) al.1, lit b din NCPP., formulez :
CONTESTAŢIE ÎN ANULARE A HOTĂRÂRII PENALE nr. 5197/305/2014 din 09.12.2014, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe, prin care, in baza art.341 al. 6 lit.a din CPP mi s-a respins plângerea formulată împotriva ordonanţei nr. 955/II/2/2014 din 03.10.2014 prin care procurorul general al Parchetului Curţii de Apel Braşov, a menţinut ca temenică şi legală soluţia de renunţarea la urmărire penală în cauză având ca obiect infracţiunea de „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art 342 alin. 6 C.P., dată de Parchetul Curţii de Apel Braşov în dosarul penal nr.174/P/2014 la data de 10.06.2014, şi am fost obligat la plata sumei de 600 lei plus 20 lei, cheltuieli judiciare statului.

MOTIVELE CONTESTAŢIEI
Supun atenţiei onoratei instanţe, faptul că la data de 31.03.2014 în dosarul penal 174/P/2014, lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Covasna – Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în calitate de titular al permisului de armă seria B 015377/ 10.12.2008, nu mi-am predat arma neletală deţinută, la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de port armă.
Arma neletală, cu aer comprimat, marca „Gamo Vipermax” seria 04.1C.014827.07 şi permisul de armă, mi-au fost ridicate, arma fiind depusă la camera de corpuri delicte a IPJ Covasna.
Prin ordonanţa 174/P/2014 din 10.06.2014 Parchetul Curţi de Apel Braşov a dispus în baza art. 318, al. 1,2 C.P.P., art.314, al.1 lit.b, C.P.P., renunţarea la urmărire penală în cauză având ca obiect infracţiunea de „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art 342 alin. 6 C.P., faţa de care, în termenul legal, am formulat plângere ca fiind netemeinică şi nelegală.
Prin ordonanţa 955/II/2/2014 din 03.10.2014 procurorul general al Parchetului Curţii de Apel Braşov mi-a respins ca nefondată plângerea formulată împotriva ordonaţei nr. 174/P/2014 menţinând-o ca legală şi temenică.
Prin încheierea din data de 09.12.2014 dată de Judecătoria Sfăntu Gheorghe în dosarul penal nr.5197/305/2014 mi-a fost respinsă plăngerea formulată împotriva actelor procurorului, considerând-o ca nefondată.
Consider că această hotărâre este nelegală şi netemeinică, pentru că:

Cercetarea penală dispusă faţă de persoana mea este abuzivă şi nelegală, deşi existau probe temeinice la dosar care într-o interpretare corectă a prevederilor legale conduceau la neurmărire penală, printr-o soluţie de clasare prevăzută la art. 16 alin.1 lit. b din C.P.P. şi vă invederez că soluţia adoptată de Parchetul Curţi de Apel Braşov care dispus în baza art. 318, al. 1,2 C.P.P., art.314, al.1 lit.b, C.P.P., renunţarea la urmărire penală în cauză având ca obiect infracţiunea de „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art 342 alin. 6 C.P. este netemeinică şi nelegală.
Solicit onoratei instanţe să aibă în vedere că prevederea art. 342 alin. 6 C.P. privind nedepunerea armei şi muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, faptă pentru care am fost cercetat, face referire exclusiv la arme şi muniţii letale şi sub nici-o formă nu se referă la arme neletale.
Onorabilă instanţă, refuz să cred că în sistemul de justiţie românesc, modificările legislative nu sunt citite şi însuşite întocmai cum au fost prevăzute de legiuitor, de către cei care sunt investiţi cu aplicarea legii şi efectuarea actului de justiţie. Refuz să cred că nimeni nu vrea să ia în seamă adevărul şi interpretarea corectă a normelor penale, deşi în calitate de justiţiabil m-am documentat şi am pus la dispoziţia organelor abilitate documentaţia edificatoare. Refuz să cred că în final, nu o să mi se facă dreptate.
Pentru a demonstra că art. 342 al. 6 din C.P. se referă la arme şi muniţii letale, ca argument imbatabil, vă supun atenţiei Expunerea de Motive pentru adoptarea Noului Cod Penal, elaborată de Ministerul Justiţiei care a fost înaintată şi pe baza cărei a fost aprobat N.C.P. în Parlamentul României, expunere care se regăseşte pe saitul Ministerului Justiţiei www.just.ro.
În această Expunere de Motive, la capitolul “Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materialelor explozive“ este abordată şi infracţiunea prevăzută de art.342 al. 6 NCP cu precizarea clară că prevederea legală se referă la arme letale:
“2.84. Capitolul al III- lea - Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materialelor explozive“- este rezervat incriminării faptelor care se săvârşesc prin încălcarea regimului juridic al acestor domenii şi care pun în pericol alte valori sociale fundamentale dintre cele mai importante.
Codul penal în vigoare incriminează aceste fapte într-o subdiviziune distinctă dar alături de alte fapte care privesc nerespectarea unor regimuri juridice stabilite de lege. Proiectul, în capitolul pe care îl comentăm, cuprinde infracţiunile la cele trei regimuri (arme, muniţii, materiale nucleare, materii explozive) al căror conţinut are mai multe elemente de noutate.
Un prim element de noutate se referă la reformularea conţinutului infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor. Dacă această faptă, în Codul penal în vigoare, este incriminată într-o variantă tip, una asimilată şi două agravate şi are ca obiect material armele şi muniţiile aşa cum acestea au fost clasificate prin Legea nr. 17/1996, fără să se ţină seamă de faptul că regimul armelor şi al muniţiilor reglementat de Legea nr. 295/2004, dă o altă clasificare armelor şi muniţiilor (arme şi muniţii interzise; arme şi muniţii letale; arme şi muniţii neletale), în proiect, la stabilirea incriminărilor la regimul armelor şi al muniţiilor, s-a avut în vedere această nouă reglementare promovată de legea specială în vigoare. De aceea nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în varianta tip, propusă în proiect, vizează incriminarea anumitor acţiuni care au ca obiect, arme şi muniţii letale, mecanisme sau dispozitive ale acestora, iar varianta asimilată presupune nepredarea armei şi muniţiilor letale pentru că numai acestea sunt supuse autorizării. În sfârşit, fapta realizează conţinutul variantei agravate dacă are ca obiect arme interzise sau muniţii, mecanisme ori dispozitive ale acestora.”
Totodată supun atenţie instanţei abordarea prevederilor legale în domeniul regimului armelor şi muniţiilor din diferite lucrări de specialitate de drept penal, dintre care menţionez :
„Noul Cod Penal – Partea Specială- Editia a II-a revăzută şi adăugită”, autorii : Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Cinis, editura Universul Juridic 2014 ;
„Noul Cod Penal – Note Corelaţii Explicaţii”, autorii : M. A. Hotca, N. Neagu, M. Gorunescu, editura CH Beck 2014, în care autorii menţionează că prevederile art. 342 al. 6 C.P. se referă expres la arme şi muniţii letale.
În lucrarea „ Infracţiuni la regimul armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materialelor explozive”, Eugen Neaţă, Marian Şerban Petrescu, editura Hamangiu 2014, autorii, abordează prevederile art.342 al. 6 C.P. precizând că:
„ De la intrarea în vigoare a noului Cod Penal urmare acestei prevederi, au fost înregistrate în evidenţele unităţilor din cadrul Poliţiei Române, peste 1800 de dosare penele care, în totalitate au fost soluţionate de parchet potrivit art. 314 cu „Soluţii de neurmărire şi netrimitere în judecată” prevăzute în Codul de procedură penală în vigoare, dispunându-se clasarea, întrucât există unul din cazurile prevăzute la art. 16 alin.1 C.P.P.
Fapta poate fi incriminată în Legea nr.295/2004, republicată, în art.129 (contravenţii), pct. 9, care prevede că „ neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 22, al. 1, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 130, al. 1, lit. b cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.
Această faptă ar urma să fie sancţionată ca şi infracţiune în situaţia în care persoana, avizată că i-a expirat perioada de valabilitate a permisului, refuză să-şi îndeplinească obligaţia de a viza permisul sau să depună arma la un armurier autorizat”
De unde rezultă că există practică judiciară consistentă în care nici fapta de a nu preda arma şi muniţia letală în termenul de 10 zile de la expirarea permisului de armă la un armuirier autorizat, nu este o faptă penală, fiind apreciată ca o faptă cotravenţională în condiţiile în care fapta nu este săvârşită după ce persoana a fost avizată de această obligaţie de către organele abilitate.
Având în vedere că suţinerea mea este în acord cu argumentaţie specializată, postată pe saitul Ministerului de Justiţie, căt şi cu opinia unor renumiţi profesori de drept penal, care demostrează fără dubii că infracţiunea prev. de art.342 al. 6 din C.P. se referă la arme şi muniţii letale, observ că mi se face o nedreptate şi am fost cercetat abuziv pentru încălcarea unor prevederii legale ce reglementează regimul armelor şi muniţiilor letale, pe când eu am deţinut legal o armă neletală. Situaţie în care consider că este inadmisibil din partea organelor de urmarire penală şi de judecată, ca măcar argumentaţia care a stat la baza adoptării N.C.P., de pe saitul Ministerului de Justiţie să fi fost citită, însuşită şi aplicată întocmai cum a fost gândită de legiuitor şi nu după opinii personale făcute cu încălcarea pricipiului de drept potrivit căruia, unde legea nu distinge, nu avem voie să interpretăm.

Consider că este inacceptabilă interpretarea dată de judecătorul de cameră preliminară, care susţine că a avut în vedere prevederea art. 342 alin. 6 C.P. privind nedepunerea armei şi muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune, iar textul de lege menţionat nedistingând astfel între armele neletale şi cele letale. „ Textul menţionat nefăcând astfel distincţia menţionată, nu se poate reţine că doar în ceea ce priveşte armele letale ar exista această obligaţie, în caz contrar ar însemna să se adauge la lege, ceea ce nu este permis „.
Judecătorul de cameră preliminară susţine, că nu este permis să se adauge la lege, dar cu siguranţă nu este permis ca să se scoată din lege ! Nu este permis ca legea să se citească şi să se aplice trunchiat, pe fragmente astfel încât să se potrivească interpretării pe care vrem sau nu, să o dăm !
Analizând textul de lege se observă că expresia „nedepunerea armei şi muniţiei”, subliniază indubitabil că legea se referă la armă şi la muniţia aferentă ei şi nu la armă separat şi muniţie separat, iar deţinătorul de armă şi muniţii letale are obligaţia să depună atăt arma deţinută căt şi întreaga cantitate de muniţie aferentă armei, pe care o deţine, deci şi organele de urmărire penală în instrumentarea cauzei, pe lângă armă, erau obligate să-mi ridice şi muniţia aferentă.
Per a contrariu, în cazul meu organele de urmărire penală nu mi-au cerut să predau şi muniţia ! Explicaţia este că nu au putut respecta prevederile legale deoarece, eu nu am deţinut şi nu deţin muniţie în sensul prevederilor legale.
În Legea 295/2004 privind regimul armelor şi a muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2, secţiunea I, punctul 5, se defineşte muniţia ca fiind: „ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil, această descriere fiind caracteristică muniţiei folosită de armele de foc, cu glonţ, letale, mai mult această muniţie, separat poate fi folosită independent de armă, cu mecanisme artizanale sau cu o altă armă deţinută fraudulos. Totodată rezultă că această muniţie este impropie unei arme cu aer comprimat, neletală, a cărei muniţie este o alice confecţionată din plumb sau o combinaţie de plumb şi plastic, iar tragerea este asigurată de forţa de aruncare a aerului comprimat.
De altfel prevederile legale stipulează clar condiţiile restrictive a procurării şi deţinerii muniţiei, ori eu nu am avut înscrise în permisul de armă, menţiuni cu privire la muniţie şi nici nu am deţinut o astfel de muniţie aşa cum este prevăzută de lege.
Vă rog să obsevaţi că faţă de art.342 al 6 din C.P. care se referă la arme şi muniţii letale, în art.342 al.2 din C. P. – care incriminează “ deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”, în acest text nu sunt prevederi cu referire la muniţie şi nici în Legea 295/2004 privind regimul armelor şi a muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la secţiunea a 5-a „Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice” reglementările privind armele neletale nu fac referire la muniţia aferentă acestui tip de arme neletale cu aer comprimat.
Faţă de cele prezentate se desprinde concluzia că cercetarea penală intreprinsă în temeiul art. 342 al. 6 C.P., pe fond, este abuzivă şi nelegală, întrucât art.342 al. 6 C.P. se referă expres la arme şi muniţii letale şi pe cale de cosecinţă solicitarea mea privind contestatia în anulare a hotărârii penale nr. 5197/305/2014 din 09.12.2014, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe, este pe deplin justificată.
Invederez onoratei instanţe faptul că sunt ofiţer de poliţie, cu o carieră de peste 20 de ani, în care am slujit legea cu demnitate, corectitudine şi onoare, iar în această calitate conform Legi 360/2002 – Statutul Poliţistului, am dreptul să port în permanenţă armamentul şi muniţia (letale) din dotare, asupra mea, atât în timpul cât şi în afara serviciului, 24 de ore din 24 , deci este exclus să nu conştientizez ce răspundere implică deţinerea şi folosirea unei arme în condiţii ilegale, dar în speţa mea nu era cazul şi de aceia solicit instanţei să se aplece asupra cauzei, să vadă că argumentele prezentate sunt temeinice şi în final să î-mi facă dreptate.
Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 431 şi art. 432 al.2 din C.P.P. vă solicit să admiteţi contestaţia în anulare, să desfiinţaţi hotarărea penală 5197/305/2014/09.12.2014 a Judecătoriei Sf. Gheorghe.


Cu deosebită stimă,
D. F.
Cel mai recent răspuns: florindr , utilizator 18:47, 15 Februarie 2015
Daca ati inteles sa formulati contestatie impotriva hotararii penale,se impune sa asteptati hotararea instantei careia ati adresat contestatia
Dpmdv, prin metodele de interpretare rationala si sistematica, analizand textul art.342 observ urmatoarele:
- alin.1 - incrimineaza detinerea, portul fara drept ... armelor letale, a munitiilor, etc
- alin.2 - incrimineaza detinerea, portul fara drept ... armelor neletale, din categoria celor supuse autorizarii
- alin.3 - incrimineaza sustragerea ... cu privire la alin.1 si alin.2
- alin.4 - incrimineaza portul fara drept in sediiul autoritatilor... cu privire la alin.1 si alin.2
- alin.5 - incrimineaza armele interzise ...
- alin.6 - incrimineaza expirarea permisului in principal si nedepunerea in subsidiar (ca efect al expirarii) armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. - este vorba despte expirarea permisului cu privire la armele definite anterior !!!
- alin.7 - incrimineaza fabricarea ...

Dupa cum vedeti art.342 reglementeaza in ordine detinerea si portul fara drept, sustragerea, portul in sediul autoritatilor, expirarea permisului, fabricarea, dintre toate pe dvs. va intereseaza expirarea permisului si efectele expirarii (adica depunerea la armurier) care se refera atat la armele letale cat si la cele neletale supuse autorizarii (de la alin.2).

In plus, si legea 295 reglementeaza Art. 140. – Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
De fapt ce se incrimineaza prin asta, este permisul expirat. Ce permis? Cel in baza caruia purtati arma, caci altfel, daca Art. 140 din legea armelor si Art.342 (6) c.p. s-ar fi referit doar la armele letale, insemna ca cei cu arme neletale si cu permisul expirat nu mai pot fi sanctionati caci nu se mai incadreaza niciunde.

Mai departe, luand in considerare Anexa pentru clasificarea armelor din Legea 295, III. Arme şi muniţii neletale, Categoria C – Arme supuse autorizării,
pct 22 - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s
pct 23 - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s

... deci pct 22 si pct 23 (unde probabil se incadreaza si arma dvs.) face referire numai la arma, nu si la munitie (prin sintagma consacrata "precum şi muniţia corespunzătoare", sintagma care este prezenta atat la pct 21, 24 din Anexa la lege, cat si la toate punctele de la Arme şi muniţii letale supuse autorizării. Din aceasta cauza politia v-a ridicat doar arma, nu si asa zisa munitie a armei.

Va ma specific odata esenta acestor articole de lege - Daca Art. 140 din legea armelor si Art.342 (6) din c.p. s-ar fi referit doar la armele letale, insemna ca cei cu arme neletale si cu permisul expirat nu mai pot fi sanctionati caci nu se mai incadreaza niciunde.
Ultima modificare: Vineri, 13 Februarie 2015
trandafir2, moderator
Art.140 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a fost abrogat prin LPACP.
Se poate observa ca alin.1 e mai aspru pedepsit decat alin.6, ceea ce este firesc, daca alin.6 se refera deopotriva la arme letale si neletale, imi pare curios ca legea sa pedepseasca mai aspru „nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă”(6 luni la 3 ani) decat „deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării”(3 luni la un an sau cu amendă)
Cred ca ar trebui sa se faca o diferentiere la acest alin.6 intre arme letale si neletale raportat la pedeapsa asa cum se face si la detinerea fara drept, din acest considerent as aprecia ca alin. 6 se raporteaza doar la arme letale.
Ultima modificare: Vineri, 13 Februarie 2015
Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan”, Avocat
Da, este adevarat nu are logica pedeapsa mai mare de la alin.6, raportata la pedeapsa de la alin.2 al art.342.
daca observati din cuprinsul postarii, hotararrea definitiva in cauza a fost data ! multumesc.

Alte discuții în legătură

Regimul armelor si munitiilor florindr florindr Detin o arma neletala, cu aer comprimat. Am uitat sa-mi shimb permisul de arma in termenul legal de 5 ani. Mi-a fost intocmit dosar penal in temeiul art. 346 ... (vezi toată discuția)
Martor proces penal gabriel769 gabriel769 Pe scurt. Sint posesor de pistol cu gaze și am permis de port-arma.Nu posed munitie pentru el.Am fost la sediul unei firme și agentul de pază a observat ... (vezi toată discuția)
Cam la ce fel de cercetari sa ma astept? jciorbe3 jciorbe3 Cam la ce fel de cercetari sa ma astept? Speta: In urma cu 1 an cineva mi-a vandut un pistol (cu glont) precum si 200 cartuse 9mm. In urma cu 6 luni ... (vezi toată discuția)