avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 169 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Acte pentru infiintarea unei societati
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Acte pentru infiintarea unei societati

Am nevoie de citeva informatii intr-o problema de natura comerciala.
Daca doresc sa infiintez o societate comerciala (al carei obiect de activitate sa fie comercializarea diverselor obiecte electronice) care sint conditiile de natura juridica, de ce acte am nevoie pentru infiintarea legala si ce suma de bani este necesar sa contina capitalul social ?

Va multumesc cu anticipatie,
Florin Dumitrascu
Intra pe sait-ul de Registrul Comertului si vezi exact ce acte iti trebuiesi mai incearca la www.onrc.ro/ghid. Iar in ceea ce priveste plata la Registrul Comertului in jur de 2.500.000- 3.000.000 + taxe notariale au ale unui avocat ptr autentificare acte 3.000.000 + capital social minim 2.500.000 ptr. SRL
1. Actele necesare pentru infiintarea unei societati comerciale.

Cazierul fiscal. Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati.
Pentru obtinerea unui certificat de cazier fiscal pentru o persoana fizica sunt necesare urmatoarele acte:
• cererea tip
• copie dupa actul de identitate
• dovada platii taxei la Trezorerie
• procura in forma autentica sau imputernicire avocatiala (daca este cazul)
Pentru obtinerea unui certificate de cazier fiscal pentru o persoana juridica sunt necesare urmatoarele acte:
• cererea tip
• copie dupa certificatul de inmatriculare
• dovada platii taxei la Trezorerie
• delegatie de serviciu, procura in forma autentica sau imputernicire avocatiala (daca este cazul)
Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.
Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii.

Declaratia administratorului societatii privind specimenul de semnatura. Declaratia se face in fata unui notar public.

Declaratia asociatilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati intr-o societate comerciala. Declaratia va purta data certa data de notar sau avocat.

Declaratia administratorului/administratorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi administratori ai unei societati comerciale. Declaratia va purta data certa data de notar sau avocat.

Verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului.
Pentru obtinerea rezervarii de denumire a viitoarei societati, sunt necesare urmatoarele acte:
- cerere-tip pentru solicitarea rezervarii
- dovada platii taxei de rezervare la casieria Oficiului Registrului Comertului (440.000 lei)
Dovada de rezervare de denumire este valabila 3 luni de la data eliberarii ei.

Actul de spatiu reprezinta actul care atesta dreptul de detinere a spatiului in care va functiona sediul social al societatii comerciale.
Societatea in curs de infiintare poate incheia prin fondatorul-fondatorii sai actul de spatiu (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere etc.).

Acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv. Acordul este obligatoriu in cazul in care societatea comerciala va avea sediul intr-un imobil cu mai multe locuinte in care s-a constituit o asociatie de locatari sau proprietari.
Acordul se semneaza de catre reprezentantul legal al asociatiei si va fi insotit de acordul vecinilor direct afectati (stanga, drapta, sus, jos).

Acordul coproprietarului asupra functionarii sediului social in imobilul proprietate comuna. Acordul este obligatoriu in cazul in care spatiul este detinut de catre unul dintre asociati in proprietate comuna cu o alta persoana .

Actul/actele de identitate al/ale asociatului/asociatilor in copie.

Certificatul/certificatele de inmatriculare al/ale asociatului/asociatilor persoana juridica – in copie.
Actul constitutiv al societatii va fi redactat in atatea exemplare cate parti contractante sunt, plus doua alte exemplare (unul care va ramane depus la arhiva de acte a notarului sau avocatului si un alt exemplar care va fi depus la Oficiul Registrului Comertului).
Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori.
Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand :
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;
b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.
In termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societăţii ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea.

Dovada capitalului social.
Aportul la capitalul social poate fi :
- in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate) ;
- in natura ;
- in creante (admise numai la societatea in nume colectiv si in comandita simpla).
Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate face cu foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca comerciala.
Dovada aportului in natura se face, dupa caz, cu factura, titlul de proprietate asupra bunului imobil, expertiza de evaluare a bunului.
Pentru aportul in creante, dovada o reprezinta titlul creantei: cambie, contract de imprumut bancar, contract civil, raport de expertiza etc.


2. Formalitati la Oficiul Registrului Comertului.
Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin completarea cererii de înregistrare tip ( [ link extern ] )
Cererea va fi insotita de urmatoarele documente necesare inregistrarii, prevazute de H.G. nr.991/2004:
• Dovadă disponibilitate firmă. Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma persoane juridice ([ link extern ] )
• Act constitutiv/Act administrativ
• Act adiţional/Hotărâre adunare generală
• Declaratii pe proprie raspundere asociati/administratori
• Dovada sediu
• Dovada capital social
• Cazier fiscal
• Împuternicire
• Dovada disponibilitate emblema. Cerere verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema persoane juridice ([ link extern ] )
• Dovada taxa judiciara de timbru
• Dovada taxa publicare în Monitorul Oficial
• Dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv;
• Actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
• Actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi;


Dosarul va cuprinde pe langa acestea si declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
1.persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani ([ link extern ] )
2.persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip ([ link extern ] ).
Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute mai sus eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că:
a)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
b)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de functionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate;
c)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară ([ link extern ] )
Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare si, după caz, a certificatul de înscriere de menţiuni va fi eliberat in termen de 3 zile, respectiv 5 zile calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel.

Pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului pot fi consultate:
•Ghidul de completare a cererii de inregistrare ([ link extern ] )
•Ghidul de completare a declaratiilor pe propria raspundere ([ link extern ] )


3. Taxele si tarifele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt prevazute in HG nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale publicata in M.O. nr. 589/2004.
Pentru infiintarea unei societati comerciale, taxele percepute de Oficiul registrului comertului sunt de aprox. 3.000.000 lei.Tarife pentru inmatricularea unui SRL cu asociat unic
Nr. Crt. Denumire taxa Valoare taxa (lei) Institutia beneficiara
1 Verificare disponibilitate denumire firma 100.000 Registrul Comertului
2 Rezervare denumire firma 300.000 Registrul Comertului
3 Verificare unicitate sediu 100.000 Registrul Comertului
4 Inmatriculare 1.200.000 Registrul Comertului
5 Fond lichidare (10%) 170.000 Ministerul Finantelor
6 Transmitere acte MO 100.000 Monitorul Oficial
7 Obtinere cod unic de inregistrare 100.000 Registrul Comertului
8 Taxe MO 315.000 Monitorul Oficial
9 Certificat constatator 300.000 Registrul Comertului
10 Taxa timbru 342.000 Administratia locala
11 Valoare timbru judiciar 3.000 Ministerul Justitiei

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Infintare firma hingheru hingheru Buna ziua, Pentru infintarea unei societati comerciale mai este necesar cazierul fiscal al asociatului/asociatilor? Contractul de comadat trebuie depus la ... (vezi toată discuția)
Ajutor firme! succes succes BUNA ZIUA! va rog sa-mi spuneti de ce acte am nevoie si cum procedez ca sa modific statutul unei societati, sa modific actul constitutiv sau sa schimb codul ... (vezi toată discuția)
Intrebare - acte, avize necesare constructiei unui chiosc troimin troimin Buna ziua,as vrea sa aflu de ce acte este nevoie in cazul in care vreau sa construiesc un chiosc in curtea unui amic,cu contract de inchiriere asupra terenului ... (vezi toată discuția)