avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 627 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Diurna pentru deplasarea in strainatate
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Diurna pentru deplasarea in strainatate

As dori sa aflu mai multe despre deplasarea in strainatate, pentru un angajat la o firma privata. Care este valoarea maxima pe care o pot deconta pentru diurna in valuta, pentru ca acest tip de cheltuiala sa fie 100% deductibila?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Iordache Oana , utilizator 18:02, 18 Ianuarie 2012
Diurna in valuta se diferentiaza pe doua categorii de cheltuieli si se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea.
Hotarârea mai sus mentionata prevede la cap. II, art. 7 pct. 2, ca „perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avânduse in vedere:
a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, si de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloace auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a României, atât la plecarea in strainatate, cât si la inapoierea in tara“.
De remarcat si faptul ca pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pâna la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.
Deductibilitatea cheltuielilor de transport si cazare a salariatilor si administratorilor se face cu respectarea prevederilor Codului fiscal aprobat prin Legea 571/2003 si a Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG 44/2004.

In sensul actelor de mai sus deductibilitatea cheltuielilor de transport si cazare in cazul deplasarilor in interes de serviciu se face pe baza documentelor justificative si cu dovada ca deplasarea s-a facut in scopul realizarii sarcinilor de serviciu: e) cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;(art.21 alin.2)

Daca aceste cheltuieli sunt realizate pentru tratament si odihna, atunci deductibilitatea lor este limitate de paragraful 3 al art. 21:
(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. ……….. În cadrul acestei limite, pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând: tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul, pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;

Din cele de mai sus rezulta ca daca deplasarea se face pentru odihna, deductibilitatea lor este limitata numai pentru salariati si familiile acestora, dar nu sunt deductibile pentru administratorii care nu au si calitatea de salariati.

In cazul in care societatea achita aceste cheltuieli de deplasare si nu indeplineste conditiile de mai sus, sumele platite vor fi considerate avantaje salariale si vor fi impozitate la persoana fizica, in conformitate cu Titlul III din Codul fiscal.

HOTÃRÂRE nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
cu modificari si completari
Diurna maxima deductibila fiscal pentru o deplasare in strainatate este egala cu de 2,5 ori nivelul diurnei minime pentru UE, care este de 35 EURO.Pentru @juridic dana :
Despre chetuielile de deplasare deductibile :

- art 21 cf
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:

e) cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;

- Art. 17 din hg 518:
(1)Se recomandă agenţilor economici, alţii decât cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altora asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri.
(2)În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu această destinaţie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.

si tot in hg 518 se mentine anexa pe tari
Pe linga diurna se deconteaza transport , cazare, alte chetuieli neprevazute etc .

Pentru Lumi ;

mai e si :
V.DECONT DE CHELTUIELI (pentru deplasări externe - Cod 14-5-5)
1.Serveşte ca:
- document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei), cu ocazia deplasării în străinătate;
- document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
- document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate.
2.Se întocmeşte într-un exemplar de către titularul de avans pentru justificarea cheltuielilor efectuate pe întreaga durată a deplasării.
3.Circulă:
- la persoanele autorizate să verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare şi calculul eventualelor penalizări de întârziere, care semnează de verificare;
- la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata diferenţei în cazul în care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasării, suma cheltuielilor efective depăşeşte avansul primit;
- la casieria unităţii pentru plata diferenţei, caz în care titularul de avans semnează pentru primirea diferenţei respective, fără a se mai întocmi document distinct.
În cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de Chitanţă pentru operaţiuni în valută (cod 14-4-1/a) sau Dispoziţie de încasare către casierie (cod 14-4-4), după caz.
4.Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5.Conţinutul minimal de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numele şi prenumele titularului de avans;
- avansuri primite în valută sau în valută şi în lei; sume decontate; diferenţe de restituit/primit;
- semnături: conducătorul unităţii; şeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, persoana care verifică decontul, după caz; titularul de avans.
Ultima modificare: Marți, 23 Iunie 2009
Magda Staicu, Consultant fiscal
Buna ziua,

Cat este diura extera maxima pentr o firma particulara, care isi trimite angajati in Danemarca?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Deplasare in strainatate lordu lordu S-a modificat legea privind cheltuielile cu deplasarile in strainatate? Am auzit o \"poveste\": daca stai mai mult de o saptamana plecat in strainatate firma ... (vezi toată discuția)
Og 714/2018 Romeo Leahu Romeo Leahu OG. 714 / 2018 .se aplica doar bugetarilor sau si angajatilor de la privat .societati comerciale ? Am intrebat la mai multi contabili.si se pare ca nu sunt ... (vezi toată discuția)
Diurna in romania Nagy Andreea Nagy Andreea Buna, am nevoie sa-mi deschida si mie cineva creierul pt ca nu gasesc exact unde scrie cum se acorda diurna; adica am o nedumerire: in cazul in care angajatul ... (vezi toată discuția)